Slapend rijk

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft een grote zak met geld. Achttien online journalistieke initiatieven mogen dit jaar 3,5 miljoen euro subsidie tegemoet zien.

VillaMedia Magazine, het huisorgaan van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, juicht de subsidies toe, want “journalistieke innovatie in dit tijdsgewricht vergt durf, creativiteit en uithoudingsvermogen, en kan dus wel een zetje gebruiken”. Dat is duidelijk, maar aan de beschrijvingen van de diverse gesubsidieerde projecten valt nauwelijks een touw vast te knopen. En dat ligt niet aan de schrijver. Punt is namelijk: het ene project is nog vager dan het andere.

Het meest concreet is een initiatief van HDC Media, beloond met een subsidie van 232.000 euro. HDC Media wil digitale dorpspleinen bouwen. Zoiets als Wegener ooit zonder succes deed, maar dan anders. Hoe anders? Dat wordt niet duidelijk. Evenmin wordt duidelijk hoe het bedrijf op termijn geld denkt te verdienen aan deze ‘vernieuwde’ digitale dorpspleinen. Met die vraag moet je Geert ten Dam van HDC Media ook niet lastigvallen, want “het blijft een proef”.

Geen plan geen probleem
Een ander project dat in het artikel wordt besproken: het Hyperlokaal Online Nieuws Netwerk. Wat is het? Bart Brouwers, die het project leidt: “Wij ontwikkelen een platform dat niet alleen hyperlokaal is, maar ook hyperpersoonlijk en hypersociaal”. En verder? Verder meldt Brouwers dat hij graag oefent met het uitleggen van zijn concept, want “ik heb nog niets, alleen maar plannen. Dat is soms best lastig”. Maar geen probleem voor het Stimuleringsfonds: een subsidie van 393.000 euro voor het project dat Brouwers namens Telegraaf Media Nederland (!) leidt. Mag hij het wiel opnieuw uitvinden, want in de Verenigde Staten bestaat ‘hyperlocal’ al. Blijkbaar vond het Stimuleringsfonds het niet nodig eerst even af te wachten of het in Amerika daadwerkelijk van de grond komt.

Snel door naar de website van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Daar staat een mooi overzicht van alle (online) journalistieke projecten die ooit geld van het fonds mochten ontvangen. Loop die lange lijst eens door en verwonder je. Wat direct opvalt: geen enkel project uit de voorgaande jaren heeft het ‘gemaakt’. Het is een treurige aanblik. De ruif van het Stimuleringsfonds voor de Pers kent vreemde kostgangers. Neem nu het weblog Genoeg.nl. Oh, de ironie. De site over zuinig leven kreeg 97.575 euro van het fonds.

Leugens.nl
Een ander internetproject dat op steun van het fonds mag rekenen: leugens.nl van mijn gewaardeerde WebWereld-collega en -columnist Peter Olsthoorn. Leugens.nl is een weblog waarop elke maand een stuk of tien stukjes verschijnen. Leuk dat Peter zoiets in zijn vrije tijd doet, dacht ik altijd. Niets is minder waar. Hij krijgt 76.500 euro van het fonds, want Leugens.nl “zou in eerste instantie alleen op basis van advertentie-inkomsten geëxploiteerd worden, maar dat bleek niet haalbaar”. Ja, daar kijken ze bij het Stimuleringsfonds enorm van op; een site die niet van advertentie-inkomsten kan leven.

Nu zijn subsidies, in tegenstelling tot wat Geert Wilders beweert, meestal een nuttig iets. Het maakt initiatieven mogelijk waar geen geld voor is, maar die we met zijn allen wél belangrijk vinden. Tenminste, ik neem aan dat dat ongeveer de gedachte achter een subsidie is. Maar niet bij het Stimuleringsfonds voor de Pers. Dat is een vijver waarin je zonder schaamte naar gemeenschapsgeld kunt hengelen. Hoe zoiets in zijn werk gaat? Gebruik in je aanvraag de woorden als ‘crossmediaal’ en ‘innovatief’, en de cheque wordt uitgeschreven. Het is de kat op het spek binden.

Geniaal verdienmodel
Vraag ik me toch af: waar ben ík eigenlijk mee bezig? Ja, beste lezer, ik ben een hardwerkende sukkel. Dom vooral. Ik schrijf stukjes en doe mijn best er voor betaald te krijgen, terwijl het geld voor het oprapen ligt bij het Stimuleringsfonds voor de Pers. Dat ik daar nu pas achter kom! Daarom mijn oproep: wie heeft een idee voor een leuk online project? Kernwoorden: ‘liever lui dan moe’, ‘de duvel schijt op de grootste hoop’ en ‘na ons de zondvloed’. Deponeer je ideeën in de comments. Wie weet worden we dan samen rijk. Subsidie als verdienmodel; ik vind het geniaal!

12 reacties op “Slapend rijk”

 1. Snebbert

  Echt bizar dit, je kunt tegenwoordig toch gratis een YouTube-kanaal, Facebook-groep of blog optuigen?!

 2. Helder betoog en begrijpelijke conclusies. Toch een poging tot nuance, vanuit het perspectief van zo’n subsidievanger.
  Dit soort subsidies is bedoeld om innovaties te stimuleren, zodat de hele sector daar wat aan heeft. Het mislukken van een gesubsidieerd initiatief zou de sector ook kunnen helpen. Mits de gesubsidieerde goed kan (en wil) aangeven wat er precies gebeurd is en waar het exact is misgegaan. Daartoe moet altijd 100% transparantie bestaan, vanaf het moment van subsidieaanvraag tot en met de laatste zucht van het experiment. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor geslaagde of deels mislukte initiatieven. Hoe opener de projectleiders, des te meer de sector er wat aan kan hebben.
  Ik kan me, los van dat alles, heel goed voorstellen dat je op basis van het Villamedia-stuk concludeert dat de gehonoreerde subsidie-aanvragers hun geld wel erg makkelijk krijgen. Zonder een oordeel over de rest te willen vellen, kan ik – voor mezelf sprekend – iedereen toezeggen dat niet alleen die openheid er van a tot z zal zijn, maar tevens dat het project zelf ook op alle mogelijke manieren innoverend zal zijn. Niet zozeer omdat elk onderdeel volledig nieuw wordt, maar wel vanwege de onderlinge koppelingen en de ambitieuze omvang van het verhaal. Bovendien is het op zich al een spannende exercitie om dit alles vanuit de context van een klassiek mediaconcern te doen. Het antwoord op de vraag of dit soort vernieuwing überhaupt mogelijk is op een plek waar alle aandacht op “oude verdienmodellen” gericht is, is belangrijk voor de concerns. En dus voor de informatiesector als geheel.
  Of we gaan slagen weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat iedereen op de voet kan gaan volgen wat we doen. We geven gevraagd en ongevraagd uitleg over onze technische, inhoudelijke en marktgeoriënteerde stappen. Wie daar aanvullingen of kritiek op wil geven, krijgt een luisterend oor en zal dat waar mogelijk in de praktijk gaan terugzien. De pilots die we vanaf juli gaan draaien (in Haarlem, Woerden, Eindhoven en Zwolle) zijn zo transparant als maar kan. En ja, als we gaandeweg een marktbenadering vinden die aanslaat (zowel voor de consument als voor het broodnodige nieuwe geld dat we hopen te vinden), houden we die niet voor onszelf.
  De kritiek op subsidies in het algemeen en die van het stimuleringsfonds kan ik me voorstellen. Ook besef ik dat ik als onderdeel van een groot concern de schijn tegen heb met het aanvragen en toegewezen krijgen van een forse subsidie. Toch ben ik er om twee redenen heel blij mee. Allereerst natuurlijk vanwege het geld dat ons daadwerkelijk een belangrijke zet in de rug geeft. Maar daarnaast ook vanwege de erkenning die eruit spreekt – iets dat me zowel extern als intern behoorlijk helpt.
  Tot slot: ik nodig iedereen van harte uit ons kritisch te blijven volgen, ons te blijven waarschuwen voor valkuilen en vooral ook mee te profiteren van hetgeen wij gaandeweg tegenkomen.

 3. Leon Pals

  Dit is echt te hilarisch voor woorden.

  Maar goed, ik ben bezig met een bedrijf op te starten dat zich op de laatste ontwikkelingen stort. Een blog word een groot onderdeel van de site.

  De doelgroep moet bij ons alle info kunnen vinden met betrekking tot de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatie, design, duurzaamheid en dergelijke.

  Bijvoorbeeld als men vragen heeft over 3d tv, sociale media, rijden op waterstof.

  Daar kan dus gewoon subsidie voor aangevraagd worden?

 4. Leon Pals

  Zijn er dan nog zaken waar ik rekening mee moet houden, heb je tips?

 5. Je moet sowieso even vooraf met die mensen gaan praten. (is verplicht zelfs). Verder: benadruk en onderbouw het innovatieve en het feit dat je anderen wilt laten delen in het resultaat van wat je doet.

 6. Tjee, dat is geinig. Komt mijn blog ook in aanmerking voor die pot? Staat af en toe gezonde info in!

 7. Het is een hele eer om van collega Luuk Koelman onderuit de zak te krijgen. Helaas wel met een leugen, want dat is van Luuk een specialiteit: dat ik 76.500 euro krijg om maandelijks tien blogposten te schrijven.

  Vandaar maar even de feiten wat betreft Leugens.nl. Die zijn ook voor een groot deel openbaar op http://www.bedrijfsfondspers.nl:

  Van 2007 tot 2009 is op Leugens.nl ruim 30 mille verlies gemaakt.

  In 2010 heeft het Stimuleringsfonds 25.500 euro gestort aan subsidie. Dat geld gaat voornamelijk naar jonge journalisten in opleiding met onderzoek. Die publiceren inderdaad veel minder dan gehoopt tot nu toe. Het kost ook minder geld dan begroot.

  Het geld voor 2011 en 2012 wordt alleen vergeven bij voldoende bezoek en bij aantoonbare uitgaven. Zoals het er nu naar uitziet wordt aan de criteria voor voortzetting per eind 2010 niet voldaan, dus dan wordt die resterende 51.000 euro niet uitgekeerd.

  Dan heeft Leugens nog steeds meer geld gekost dan opgeleverd, om niet te spreken van de tijd en inspanning die overigens ook nuttig zijn. Het Stimuleringsfonds kan op grond van de financiële rapportage dan ook besluiten om geld terug te vorderen en zal dat niet nalaten.

  Het is overigens goed om vraagtekens te plaatsen bij subsidiëring, want ik voel me er ook niet altijd zo senang bij, al was de aanvraag gemotiveerd en oprecht.

  Zo begon ik met http://www.netkwesties.nl zonder subsidie en dat kost ook het nodige. Misschien gaat Leugens daar wel onder vallen, want het kost me bij elkaar veel tijd en geld.

  Uiteraard moet een columnist scoren op korte termijn en zich vooral niet druk maken om de feiten. Ik hoop dat Luuk geniet van het scoren.

  Of Luuk dan nog een ‘gewaardeerde collega’ is mag u zelf bepalen. Daar moet ik nog een weekendje over nadenken 😉

 8. Iedereen met een serieuze (aan)vraag wordt serieus behandeld en is van harte welkom voor een gesprek bij het Stimuleringsfonds.
  Hier er daar ontstaat de suggestie dat je met het maken van een blogje al voor subsidie in aanmerking komt. Maar zoals iedereen weet is het maken van een blogje niet zo moeilijk (zelfs ik kan het :-), maar de journalistieke en commerciële kant is al een stuk lastiger, vooral als je er je boterham mee moet verdienen. Wij hebben wat dat betreft niet de wijsheid in pacht (wij weten ook niet van te voren wat wel en niet werkt) en vandaar dat we veel (verschillende) projecten ondersteunen. Overigens worden die project vrijwel nooit volledig door ons gefinancierd (bij de persinnovatieregeling moet de subsidieontvanger zelf de helft ophoesten) en moet over alle gemaakte kosten verantwoording worden afgelegd. Verder moeten de resultaten van het project bekend worden gemaakt.
  Tot slot: alle (opbouwende) kritiek is welkom. We horen het graag als zaken anders of beter kunnen.

 9. “Maar daarnaast ook vanwege de erkenning die eruit spreekt – iets dat me zowel extern als intern behoorlijk helpt.”

  Tja, dat u daar bijzonder mee geholpen bent is wel duidelijk. De vraag is echter of de samenleving als geheel met dit soort vage initiatieven, gebouwd op modewoorden wel geholpen wordt. Zeker als blijkt, dat iedere liefhebber met een pc hetzelfde resultaat kan bereiken voor een fractie van dat geld. Maar ja, dat moet dan wel uit liefhebberij, want er moet toch eten op de plank komen.

 10. “Van 2007 tot 2009 is op Leugens.nl ruim 30 mille verlies gemaakt.”

  Ik vraag me echt af hoe dat mogelijk is op een simpele wordpress site, met een standaard template dat hier en daar ‘geshopt’ is. € 30 euro + wat tijd en inzet zou volstaan. Waar gaat het geld dan naar toe? Naar de journalisten in opleiding? Reiskosten? Hebben ze geen OV-kaart? Onderzoek? Worden er soms privé-detectives ingehuurd?

  Of je bent gewoon een oplichter. Of je vertelt maar een half verhaal. Of je hebt geen talent voor de organisatorisch kant. Zeg het maar.

 11. Hoi hoi ik heb nog wel wat ideeën , zullen we samen stukjes gaan schrijven open lopende zaken met ontkennende verdachten ? Dan krijgen we misschien ook subsidie …om andere stukjes te gaan schrijven…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top