Superdemocraat Boris Dittrich

Nog twee nachtjes slapen en dan is het zover. Tenminste, als u D66 machtigt dertig euro van uw rekening af te schrijven. In ruil voor dat luttele bedrag mag u komende zaterdag het kabinet Balkenende II naar huis sturen.
Wablief? Jazeker!

Tijdens een extra ingelast D66-partijcongres velt u dan als kakelvers D66-lid uw oordeel over het akkoord dat partijleider Boris Dittrich sloot met CDA en VVD. De inzet is hoog, want stemt u als achterban tegen, dan stapt D66 uit het kabinet en is het tijd voor nieuwe verkiezingen.

Hoe liggen de kansen? Is die dertig euro een zinvolle investering? Reken even mee: D66 telt zo’n dertienduizend leden. De organisatoren van het congres verwachten dat komende zaterdag tweeduizend van hen komen opdagen. Die schatting baseren ze op een eerder congres, toen leden van D66 konden stemmen over deelname van hun partij aan het kabinet Balkenende II.

Omdat de achterban, als puntje bij paaltje komt, altijd positief reageert op zo’n akkoord, mag je er van uit gaan dat ongeveer vijftienhonderd leden vóór zullen stemmen en vijfhonderd tegen. Dus met andere woorden: met nog geen vijftienhonderd nieuwe nee-stemmers hebben we een nieuw kabinet. En verschillende media melden nu al dat de aanmeldingen bij D66 binnenstromen.

Zou het dan echt gaan gebeuren? Als je de democratie serieus neemt, dan moet je als politieke partij natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven, staat er op de website van D66 – en zo is het maar net. Je kunt veel tegen hebben op die democraten uit de vorige eeuw, maar bang voor de kiezer zijn ze niet. Mag de burger niet stemmen over de eigen burgemeester? Dan laten we hem toch lekker stemmen over het eigen kabinet!

Is het dom om zo open en democratisch te zijn? Ik kan er alleen maar respect voor hebben. Op het moment dat het er écht op aan komt, laat Dittrich zien wat democratie werkelijk inhoudt. Niks geen achterkamertjes. Wat hij wil, is een samenleving waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Lees er het beginselprogramma maar op na: D66 heeft vertrouwen in de beslissingen die mensen nemen over wat hen aan het hart gaat.

Zo principieel, zo standvastig. Dat verdient alle respect, want Boris D. Dittrich (met de D van democratie) verbindt komende zaterdag zijn politieke lot aan de uitslag. Keurt het congres het akkoord goed, dan is hij de onbetwiste leider van D66. En anders is het zijn politieke einde.
Wat een kanjer. Wat een superdemocraat. Die man verdient alle steun.
Weet je wat? Ik word lid van D66 en ga zaterdag naar dat congres om vóór te stemmen.

Dinsdagmiddag. Ik bel met het Landelijk Bureau van D66 (070-3566066). Een vriendelijke jongeman neemt de telefoon op. Mag ik zaterdag stemmen als ik nú lid word? “Nou, normaal gesproken wel, maar de toeloop van nieuwe leden is momenteel zo groot dat we het – hoe zal ik het eens zeggen – administratief niet rond krijgen.”

En na een korte stilte. “Als u begrijpt wat ik bedoel. Hahahahahaha!”

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!