Sparen met Bodar

Gerard Reve is nog maar koud de vriezer in, of daar dient de volgende katholieke homoseksueel zich al aan: Antoine Bodar. Zelfverklaard homoseksueel en sinds zijn zesde behept met “het broeierige verlangen priester te worden”. De tegenwoordig in Rome woonachtige geestelijke schittert samen met Jan Mulder in de nieuwe commercial van de Postbank. Op een Romeins terrasje discussiëren beide heren over de vraag of ongelovigen meer of minder spaarrente moeten krijgen dan gelovigen. Volgens Bodar kunnen katholieken toe met de minste spaarrente omdat zij vertrouwen op de eeuwigheid. “Op de Jongste Dag zullen wij meer rente krijgen dan ongelovigen op de aarde ooit zullen ontvangen.”

Ja, mij ontgaat de clou van het spotje ook volledig, maar misschien is dat nu juist de boodschap: zolang je maar gelóóft in de kracht van de Postbank, dan komt alles goed.

In het tv-programma ‘De Wereld Draait Door’ mocht Bodar het spotje komen toelichten. Helaas vroeg Claudia de Breij niet door. Of hij ervoor betaald kreeg, wilde ze alleen maar weten. Nee, Antoine kreeg niet betaald. Zijn honorarium ging naar een goed doel. Welk goed doel, dat mocht hij niet vertellen. De bewuste organisatie wilde wel het geld van de Postbank, maar bliefde verder niet in het openbaar met het bedrijf geassocieerd te worden.

Op zijn website wijdt Bodar een hele pagina aan de vraag waarom hij aan het reclamefilmpje meewerkte. Hij ziet veel overeenkomsten tussen de kerk en het spotje van de Postbank, want religie en reclame behoren tot “het geheel van de cultuur” en maken deel uit van het dagelijks leven. Volgens Bodar hebben beide cultuuruitingen “op onderscheiden wijze met kunst van doen”. Bovendien heeft sparen – zowel voor de tijdelijkheid als voor de eeuwigheid – te maken met maat houden en verantwoordelijkheid nemen. Om tot slot te concluderen dat het “des te speelser is” dat de niet-gelovige Mulder bereid is gebleken met hem van gedachten te wisselen over rente.

En ik maar denken dat Mulder en Bodar de tekst oplepelen die een copywriter voor ze heeft bedacht. Nee hoor, wat we hier zien (ingeklemd tussen “dit is Leen van Frisia financiering” en “wasmachines leven langer met Calgon”) is het resultaat van een spontaan gevoerde, diepzinnige discussie.
De uitleg op de site roept sowieso (volgens goed katholiek gebruik) meer vragen dan antwoorden op. Waarop doelt Bodar als hij het heeft over reclame als kunstuiting? Beau van Erven Dorens in zijn onderbroek? En hoe gaat sparen voor de eeuwigheid in zijn werk? Nergens vind ik het antwoord. Nee, de lezer moet het doen met zinnen als ‘leven van het geheim van het geloof is putten uit de bron die in overweging en overgave doet belijden en handelen’. Geen wonder dat kerken leeglopen.

Maar dat mag de pret niet drukken. De Postbank kennende, zullen er meer spotjes volgen. Eind deze week, vlak voor Pasen: Bodar en Mulder samen op de scooter, toerend rond het Colosseum. Vraagt Mulder: eerwaarde, wat denkt u, had de Here Jezus een levensverzekering?” Antwoordt Bodar: “jazeker wel, de beste die er is!”
Met kerst komen de spotjes waarin Mulder en Bodar rondstappen in een levende kerststal. Zegt Mulder tegen een blauwogige Maria: “helemaal nergens onderdak? Volgende keer gewoon de Postbank hypotheektest doen.”

Maar eerst is het Pasen. We vieren de verrijzenis van de Here Jezus en de opstanding uit de dood die ons allen in het vooruitzicht wordt gesteld. Al kunnen we van dat laatste volgens de Postbank nooit zeker zijn. Immers, behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Staat eerwaarde Bodar dáár wel eens bij stil?

close

Genoten van deze tekst? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!