Een lijntje met God

Die paus. Precies een week geleden maakte hij, tijdens de viering van Drie Koningen, bekend dat God bij nader inzien toch achter de oerknal zit. Rijst de vraag: hoe heeft de kerkvader dit ontdekt?

De Bijbel rept met geen woord over de Big Bang en paus Ratzinger mag dan oud zijn; hij was er niet zelf bij. Als Katholiek zie ik slechts één mogelijke verklaring: God zelf heeft het hem ingefluisterd. De paus is niet voor niets de plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde.

Die God. Hij zat de afgelopen week behoorlijk op Zijn praatstoel. Maandag waarschuwde Hij ons via Zijn hotline met de kerkvader voor seksuele voorlichting op school. Al die zinnenprikkelende kennisoverdracht zou de religieuze vrijheid ernstig aantasten. Wat Onze Lieve Heer daarmee bedoelt? Geen idee. Ik dacht altijd dat seksuele voorlichting het aantal tienerzwangerschappen terugdringt en dus het aantal abortussen. Maar wie ben ik? Nee, dan God! Hij is alwetend! Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk!

Niemand die Hem begrijpt, dus laten we ons daar het hoofd niet over breken. Beter is het te stoppen met seksuele voorlichting. Al die rare weetjes over wat er schuil gaat achter een vijgenblad. Stel dat Jozef tweeduizend jaar geleden van de bloemetjes en de bijtjes had geweten, dan had hij Maria met haar zogenaamde onbevlekte ontvangenis linea recta de stal uit getrapt. Nee, kennis dient nergens toe. Laat ons daarom handelen vanuit het geloof en snel doen wat God wil, want dinsdag hing Hij weer aan de lijn bij de paus. Ditmaal om te pleiten voor meer christelijke voornamen. Je kind een christelijke naam geven, toont verbondenheid met de Katholieke Kerk. God vindt dat heel belangrijk.

Dat weten we nu dus allemaal dankzij de paus. Hij is – ik herhaal het nog maar eens – de plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde. Halleluja! Waar het op neerkomt, is dat we gelóven. Dat is handig, want als je gelooft, hoef je verder nergens meer over na te denken. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan! Geniet van het rijke Roomse leven! Trouwens, nadenken leidt sowieso alleen maar tot onzekerheid en angst. Haal je je hele rare dingen in je hoofd. Denk je opeens: stel dat God niet bestaat. Wie is die Joseph Ratzinger dan? Oké, een hoogbejaarde man in een jurk, maar verder?

close

Genoten van deze tekst? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!