Ik heb u lief, juffrouw Jinek

Geachte juffrouw Jinek,

Toen ik u voor de eerste keer ontmoette, greep uw verschijning mij zeer aan. De sierlijkheid van uw gestalte, uw beminnelijke gelaat. En hoe lieflijk glansden uw ogen! Maar vooral in uw rondborstigheid lag voor mij een onuitputtelijke bron van zaligheid. Dat mag u gerust weten. Twee jaar lang vleide ik mij met de ijdele hoop dat ik enige indruk op u had gemaakt.

Echter, nu u een einde heeft gemaakt aan onze liefdesrelatie en open blijkt te staan voor de vleierijen van de middelmatige autojournalist Werner Budding, moet ik tot mijn leedwezen constateren dat u in gebreke bent gebleven. Immers, voorafgaand aan onze eerste fysieke samensmelting (op mijn mahoniehouten bureau, ten kantore aan de Herengracht 464 te Amsterdam) heb ik u een 69 pagina’s tellend ‘liefdesconvenant’ laten tekenen. U wist niet hoe snel u uw krabbel moest zetten, zodat aansluitend onze erotische verstrengeling een aanvang kon nemen. Met speels gemak voldeed ik aan alle mannelijke plichtplegingen in uw schoot, geheel volgens uw wensen en verwachtingen. Ook u kon zulks waarderen. Uw kreten van aanmoediging vulden althans de gehele Herengracht, dat herinner ik mij nog zeer.

Edoch, heden moet ik tot mijn leedwezen constateren dat u de artikelen 12.5 en 19.3 van het tussen ons gesloten liefdesconvenant met voeten treedt. Artikel 12.5 behelst het verbod op het beëindigen van de relatie met mij. Artikel 19.3 omschrijft uitputtend de plicht immer van mij te houden. U heeft, kortom, verzaakt. Dientengevolge acht ik uw liefdesrelatie met de heer Budding – zijnde een manspersoon die elke week een stukje tikt over de Fiat Panda of ander roestig blik van bedenkelijk allooi – niet alleen onfris, onzuiver en schandelijk, maar bovendien onrechtmatig. Daarom gebied ik u te stoppen met deze amoureuze strapatsen en weer van míj te houden.

Indien u niet, ontijdig, onvolledig of onjuist gevolg geeft aan deze sommatie, zal ik terstond en zonder nadere aankondiging overgaan tot alle noodzakelijke acties die hier geboden zijn. Tevens zal ik beroep aantekenen tegen uw besluit niet meer van mij te houden. De uitkomst van deze procedure zie ik met vertrouwen tegemoet. Mijn hart klopt voor u, juffrouw Jinek. En u houdt van mij. Zo staat het zwart op wit, in ons liefdesconvenant. Daar ga ik u aan houden, zodat ik u weer de mijne mag noemen. Ik heb u lief, juffrouw Jinek. Heb mij lief. Sans prejudice, onder voorbehoud van alle rechten en weren. Ne me quitte pas.

Hoogachtend,

Uw Bram.

close

Genoten? Abonneer je dan op mijn gratis nieuwsbrief en ontvang net als 2200 anderen elke twee weken verse columns en longreads in je mailbox.

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Dit artikel is geschreven door Luuk Koelman. Hij is columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Contact

Of mail me via luuk[at]koelman[dot]com