Financiële injectie

Zes grote Nederlandse gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Heerlen en Groningen) gaan binnenkort geld verstrekken aan gokverslaafden binnen hun gemeentegrenzen. Dit naar aanleiding van een rapport van de Centrale Commissie Behandeling Gokverslaafden (CCBG). Deze meent dat gokverslaafden van wie de hoop is opgegeven dat ze ooit nog zullen afkicken, extra geld moeten krijgen van de overheid. Het advies is uitgebracht aan minister Borst van Volksgezondheid. Zij sprak haar waardering uit voor het rapport van de onderzoekscommissie en zei te hopen dat de aanbevelingen nog voor de verkiezingen in de Tweede Kamer besproken worden. “Elke pati”nt, ook een gokverslaafde, moet de behandeling krijgen die het beste past”, aldus Borst. Ook een meerderheid van de paarse Kamerfracties heeft het rapport positief ontvangen.

De gemeente Utrecht begon in 1999 met het experiment ‘geldverstrekking op medisch voorschrift’. Vijfenzestig gokverslaafden kregen gedurende twaalf maanden geld voor het spelen van diverse kansspelen, waaronder de fruitautomaat, Franse roulette, poker, blackjack en golden ten.

Deze groep verslaafden werd vervolgens vergeleken met een groep die over dezelfde periode een casinoverbod kreeg. De lichamelijke en psychische toestand van de eerste groep pati”nten was na twaalf maanden vrijwel gelijk aan die van de gemiddelde Nederlander. Ook het sociaal functioneren van de verslaafden ging sterk vooruit.

De Utrechtse wethouder van volksgezondheid Spekman (PvdA), die ook spreekt namens de andere betrokken steden, wil alle gokverslaafden in zijn stad op medisch voorschrift geld verstrekken. “We leven hier in de praktijk met veel gokverslaafden en de nieuwe aanpak werkt. We zien de verslaafden die meedoen aan het experiment met sprongen vooruit gaan.” Spekman concludeert dat ook de samenleving baat vindt bij het gratis verstrekken van geld, ook al bedragen de kosten van een behandeling zo’n 15- tot 27 duizend euro per verslaafde. “Geld op recept maakt gokverslaafden minder crimineel. Ze hoeven niet meer te stelen, worden vanwege gokschulden hun woning niet meer uitgezet en de meesten werken zelfs weer.”

Spekman is ervan overtuigd dat de burgers zijn liberale aanpak zullen ondersteunen. “Alle partijen in Utrecht zijn het erover eens dat gokverslaafden patiënten zijn die een financiële injectie hard nodig hebben. Het zou moreel onrechtvaardig zijn hen juist datgene te ontnemen waarbij zij zo gebaat zijn: geld.”

Volgens minister Borst komen er van de 80.000 gokverslaafden die Nederland telt slechts drie- tot zesduizend in aanmerking voor geld op recept. “Het gaat dan om verslaafden die tot een hopeloze groep behoren en die al alles hebben geprobeerd om af te kicken. Zij verkeren in een heel slechte geestelijke en lichamelijke gezondheid.”
De rest valt volgens de bewindsvrouw af, omdat zij hun gokverslaving nog goed kunnen combineren met hun werk en daardoor niet voor overlast zorgen.

Het Landelijk Steunpunt Gokverslaafden (LSG) is blij met het advies van de onderzoekscommissie, maar pleit ervoor dat de stringente regels die tijdens het experiment golden, worden versoepeld.

Naar verluidt overhandigt morgen de Centrale Commissie Behandeling Seksverslaafden (CCBS) haar onderzoeksrapport aan minister Borst van Volksgezondheid.

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!