Duo Penotti is tevreden

De Japanse politicus Yasuhiro Sonoda heeft een glas radioactief koelwater gedronken, afkomstig uit de kernreactor bij Fukushima. Het water was gezuiverd en dus veilig, beweerde Sonoda. Daar geloofden Japanse journalisten helemaal niets van. Of hij dat kon bewijzen? Waarop Sonoda voor het oog van de camera’s een glas koelwater dronk.

Wat een baas! Zoiets zie ik Nederlandse politici niet doen. Neem nu Koppejan en Ferrier, beter bekend als het Duo Penotti van het CDA. Dissidenten worden ze genoemd. Hartstikke vóór een verblijfsvergunning voor Mauro. Tot er gestemd moest worden. Toen waren ze plots tegen, geheel in lijn met de rest van de CDA-fractie. Bij nader inzien vond Duo Penotti het nét wat handiger wanneer Mauro een studievisum zou aanvragen. Kan hij toch in Nederland blijven! Dat Mauro helemaal niet wíl studeren én na zijn studie alsnog terug moet naar Angola, deed er verder niet toe. Duo Penotti was tevreden.

En de oppositie, konden we daar nog wat rechtlijnigheid ontdekken? Daar troffen we Hans Spekman van de PvdA. Tijdens de Kamerdebatten over Mauro leek hij meermalen in huilen uit te barsten (“Ik ben hier heel emotioneel over!”) terwijl hij minister Leers opriep te stoppen met zijn hardvochtig beleid en Mauro een verblijfsvergunning te geven. Hardvochtig? Leers is voor de verandering eindelijk eens consequent. Hij houdt vast aan het beleid én de beslissingen van zijn voorganger: staatssecretaris van Justitie Albayrak, net als Spekman lid van de PvdA. Zij weigerde Mauro in 2009 een verblijfsvergunning.

En nu? Nu is Albayrak weer Kamerlid en stemde ze vóór een verblijfsvergunning voor Mauro – en dus tégen haar eigen beleid. Maar daar hoor je nauwelijks iemand over. En Hans Spekman? Zijn optreden is leuk voor de bühne, maar hij weet donders goed dat de kiem van al dit gedoe rondom Mauro door zíjn partijgenoot Albayrak is gelegd. Ze zit nota bene naast hem in de Kamerbankjes.

Rijst de vraag: waarom hebben CDA en PvdA geen rechtlijnige politici zoals Sonoda? Simpel, omdat ook de kiezer een hekel heeft aan rechtlijnigheid. Ga maar na: driekwart van de Nederlanders wil een strenger asielbeleid én driekwart wil dat Mauro blijft. Duo Penotti, twee kleuren in een potti. Dat is wat de kwestie Mauro ons leert: elk land krijgt de politici die het verdient.

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!