Daar hoor je de PVV niet over

Arme Jet Bussemaker. De staatssecretaris van VWS liet zich in een interview ontvallen dat Nederland veel te weinig aandacht schenkt aan de rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland en Europa in de Tweede Wereldoorlog. Haar stelling: in de strijd tegen de nazi’s waren niet alleen de geallieerden actief, maar bijvoorbeeld ook Marokkanen. Hun rol is onderbelicht.

En hopla, daar gaan we weer. De PVV heeft een spoeddebat aangevraagd en wil opheldering over deze “multiculturele geschiedvervalsing”. Het debat zal volgende week vooral gaan over de negentien gesneuvelde Marokkaanse militairen die op het oorlogskerkhof in het Zeeuwse Kapelle liggen. Negentien Marokkaanse doden, dat is het dan. Hun rol is volgens de PVV te verwaarlozen, want “welke slag in de Tweede Wereldoorlog zou anders zijn verlopen zonder Marokkanen?”

Goede vraag. Zijn negentien doden veel? Het is in ieder geval meer dan de zestien gesneuvelde Nederlandse militairen in Afghanistan, waar wij zo krampachtig over doen.

Terug naar de Tweede Wereldoorlog. De PVV wil weten welke slag anders zou zijn verlopen zonder Marokkanen. Welnu, naar schatting hebben zo’n 77.000 Marokkaanse soldaten (op een bevolking van zes miljoen Marokkanen) meegevochten met de geallieerden bij de bevrijding van Europa. Ze vochten in ’44 en ’45 vooral in Italië, Frankrijk en Duitsland. Vele duizenden zijn in die periode gesneuveld. Bij de hevige gevechten om het Italiaanse hooggebergte en de slag om de Gustavlinie bestond een derde van de geallieerde troepen uit Marokkanen.

Dan de Nederlandse inbreng, in de vorm van de Prinses Irene Brigade. Een 1200 man tellend legertje in ballingschap, samengesteld uit Nederlanders die na de Duitse inval naar Engeland vluchtten. Een zootje ongeregeld. Prins Bernhard wilde er in eerste instantie niet eens de naam van zijn dochter aan verbinden. Bij de bevrijding van Europa, tussen augustus 1944 en mei 1945, sneuvelden er welgeteld 46 brigadeleden. Lijkt me een mooie vraag voor het spoeddebat komende week: welke slag in de Tweede Wereldoorlog zou anders zijn verlopen zonder de Prinses Irene Brigade?

Ach, was Nederland maar net zo dapper als Marokko. Het Noord-Afrikaanse land (min of meer een Franse kolonie) kwam na de capitulatie van Frankrijk in juni 1940 onder fascistisch gezag. Waar koningin Wilhelmina hals over kop naar Engeland vluchtte, bleef de Marokkaanse sultan Mohammed V op zijn post. Hij weigerde de 200.000 joden in zijn land uit te leveren aan de Duitsers. In plaats daarvan droeg hij zijn moslimonderdanen op de joden die in Marokko woonden, goed te behandelen. En dat deden ze. De Holocaust kreeg in Marokko geen voet aan de grond.

In Nederland werden ruim 100.000 van de 140.000 joden gedeporteerd en vermoord. Nederlandse ambtenaren van het bevolkingsregister verstrekten de nazi’s alle gevraagde persoonsgegevens. De Nederlandse politie assisteerde bij de razzia’s.

Het zijn de harde feiten: Marokko vocht met meer moed tegen het nazisme dan Nederland ooit heeft gedaan. Maar daar hoor je de PVV niet over.

close

Genoten van deze tekst? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!