Algemene Voorwaarden Affiliates-programma van Koelman.com

Artikel 1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere ingeschreven en door Koelman.com geaccepteerde affiliates-partner. Door aanmelding geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden én ze te hebben aanvaard.

Artikel 2
Het is ter beoordeling van Koelman.com of een aanvrager als deelnemer aan het affiliates-programma wordt toegelaten. Koelman.com is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3
De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven. Deelnemende websites schenden geen auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden en bevatten geen illegale, discriminerende of aanstootgevende content.

Artikel 4
Opname van links naar Koelman.com in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam, in welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 5
De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle metingen van Koelman.com zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Koelman.com. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 6
Uitbetaling geschiedt elk kwartaal, via bank, giro of Paypal.

Artikel 7
Zowel Koelman.com als de affiliate-partner hebben het recht zonder voorafgaande opgave de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 8
Koelman.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van de website.

Artikel 9
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.