Wat God denkt over de moderne kruisweg

En dat verdulleme in mijn eigen stad! Wat een commotie, Katholiek Nederland staat op haar achterste benen. Waar gaat het over? Twee Tilburgse kunstenaars werken aan een ‘moderne kruisweg’, een eigentijds bewerking van de lijdensweg van Jezus. Oorspronkelijk verbeeldt de kruisweg in veertien schilderijen de gang van Jezus naar het kruis en zijn sterven. Bij de Tilburgse kruisweg geen devote afbeeldingen. We zien hoe Jezus onderweg naar het kruis vrouwen in bikini en een Burger King passeert. De begeleidende teksten zijn voor het grootste deel ontleend uit reclamefolders. Zo zegt Jezus over zijn moeder: “Ik liet haar zien hoe gemakkelijk je kunt ontharen met Sweet Simplicity!”

Striptekenaar Jeroen de Leijer en voormalig stadsdichter Nick J. Swarth zijn de kunstenaars in kwestie. Zij ontvingen voor hun eigentijdse bewerking van Jezus’ lijdensweg een gemeentelijke subsidie van 50.000 euro. Vanaf januari hangt het 14-delig kunstwerk in het Tilburgse theater De Vorst en dat is veel Katholieken tegen het zere been. Inmiddels heeft het CDA in de gemeenteraad een voorstel ingediend om te voorkomen dat ‘kunst die onnodig kwetsend is’ nog langer wordt gesubsidieerd.
Beide kunstenaars zijn zich van geen kwaad bewust. Swarth legt in het Brabants Dagblad uit dat het niet gaat over Jezus de Heilige, maar over Jezus als fenomeen. “Als Jezus nu had geleefd, zouden de media en de commercie met hem aan de haal zijn gegaan. Dat zegt niks over de historische Jezus, maar alles over onze tijd.”

Nu vind ik – als we het toch over commercie hebben – 50.000 euro belachelijk veel geld voor deze kunstuiting, maar dat terzijde. Interessanter is wat het CDA onder ‘onnodig kwetsend’ verstaat. Impliceert dit dat kwetsen ook wel eens ‘nodig’ kan zijn? Katholieken vinden in ieder geval van wel. Zo publiceerde het Vaticaan juli jongstleden nog een document waarin wordt gesteld dat de Rooms-katholieke Kerk de enige ware kerk is en dat andere kerkgenootschappen de naam ‘kerk’ niet verdienen.
Ja, Katholieken hebben het monopolie op de waarheid. Begrijpelijk dus dat zij al eeuwenlang weinig tolerant zijn tegenover mensen met een ander wereldbeeld. Vierhonderd jaar geleden was het een doodzonde te beweren dat de aarde om de zon draait. Anno 2007 wordt de evolutietheorie nog steeds ten stelligste ontkend. En ooit was de aarde plat.

Wel geloven, maar niet nadenken. Katholieken zijn er dol op. Daarom schermen ze maar wat graag met de toorn van God. Zo ook bij de Tilburgse kruisweg: “We moeten niet vergeten dat uiteindelijk de God van de Bijbel en Zijn Zoon hier belachelijk worden gemaakt. En dat is veel kwalijker dan het feit dat ik me gekwetst voel,” dreigt een gelovige op internet.
Is dat zo? Wat nu als God zich ní­ét belachelijk gemaakt voelt? Wat nu als Hij de visie van de kunstenaars op de hedendaagse media en commercie volledig onderschrijft?
Maar dat schijnt geen optie te zijn. Logisch, want zo gaat dat bij Katholieken: zij bepalen zelf wel wat God denkt.

8 reacties op “Wat God denkt over de moderne kruisweg”

 1. “Wel geloven, maar niet nadenken.”

  En zo waar. De kracht een volk dom te houden. Arrogantie ten top en een onderschat gevaarlijke religie. Een beeltenis die leeft bij de gratie van angst is per definitie onnodig, met het CDA die de kar trekt omdat te onderstrepen.

 2. ik ben nu 70 jaar maar wat ben ik belazerd door de rk.kerk het is het stomste wat ze mij geleerd hebben,ik neem het mijn ouders niet kwalijk die wisten ook niet beter,dat volwassen mensen zich toen zo lieten inpakken het heeft in ieder geval mijn jeugd verpest.

 3. Sorry voor de lange post, maar dit is ook humor. Ik ben op dit moment bezig de bijbel van voor naar achter te lezen, om te weten wat er nu eigenlijk in dat boek staat waar zo veel mensen wereldwijd zo’n geloof aan hechten. Ik rol werkelijk van de ene verbazing in de andere! Neem bijvoorbeeld het einde van het boek Richteren (Rechters):

  20 Toen zeide de oude man: Vrede zij u! Laat mij maar zorgen voor al wat gij nodig hebt; op het plein echter moet gij niet overnachten. 21 Daarop bracht hij hem naar zijn huis en gaf voeder aan de ezels; en zij wiesen hun voeten, aten en dronken. 22 Maar zie, terwijl zij zich te goed deden, omsingelden de mannen der stad, nietswaardigen, het huis, bonsden op de deur en zeiden tot de oude man, de heer des huizes: Breng de man, die in uw huis gekomen is, naar buiten, opdat wij gemeenschap met hem hebben. 23 Toen ging de man, de heer des huizes, naar hen toe, buiten en zeide tot hen: Neen, mijn broeders, doet toch geen kwaad; nu deze man in mijn huis gekomen is, moet gij deze schandelijke dwaasheid niet begaan. 24 Zie, mijn dochter, die een maagd is, en zijn bijvrouw wil ik wel naar buiten brengen; verkracht haar en doet met haar wat gij wilt, maar met deze man moet gij deze schandelijke dwaasheid niet begaan. 25 Maar de mannen wilden niet naar hem luisteren. Toen greep de man zijn bijvrouw en bracht haar bij hen buiten, waarop zij gemeenschap met haar hadden en de gehele nacht met haar bezig waren tot de morgen toe. Bij het aanbreken van de dag lieten zij haar gaan. 26 Zo kwam de vrouw, bij het naderen van de morgen, viel neer bij de ingang van het huis van de man, waar haar heer was, (en bleef daar liggen) totdat het licht was geworden. 27 Toen haar heer des morgens was opgestaan, de deuren van het huis opende en naar buiten trad om zijns weegs te gaan, zie, daar lag de vrouw, zijn bijvrouw, bij de ingang van het huis met haar handen op de drempel. 28 En hij zeide tot haar: Sta op, laten wij vertrekken. Maar er kwam geen antwoord. Toen legde de man haar op de ezel, maakte zich reisvaardig en ging naar zijn woonplaats. 29 Thuis gekomen, greep hij een mes, nam zijn bijvrouw, verdeelde haar, lid voor lid, in twaalf stukken en zond haar rond in het gehele gebied van Israël. 30 En ieder die dit zag, zeide: Zo iets is nooit gebeurd noch gezien van de dag af, dat de Israëlieten uit het land Egypte trokken, tot op deze dag. Overlegt het, beraadt u en spreekt!

  Vervolgens roeien de Isrealieten een hele stam uit, op 600 mannen na, en dan komt er nog een even onbegrijpelijk stuk waarin ze meisjes van hun eigen volk gaan ontvoeren, omdat ze het zo zielig vinden dat die stam anders niet meer zal bestaan. Dit verhaal staat er letterlijk in en het is slechts 1 van de vele compleet gestoorde gebeurtenissen. Lewis Black legt het overigens wel goed uit: http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=7545333

 4. Mooi Ziem! Ja, “compleet gestoord” dekt de lading wel zo’n beetje. 🙂

 5. Het klopt inderdaad ook nog. Zijn wij als niet Christelijk zijnde niet geschokt door zo’n verhaal?
  Is dat niet “onnodig kwetsend”?
  In elk geval ben je nog maar aan het begin Ziem, wacht maar totdat je bij de paddo verhalen van Johannes komt. Groet.

  24 Ziet, mijn dochter die maagd is, en zijn bijwijf, die zal ik nu uitbrengen, dat gij die schendt, en haar doet, wat goed is in uw ogen; maar doet aan dezen man zulk een dwaas ding niet.

  25 Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den gansen nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees.

 6. Het is verdulleme ook mijn stad. En mun zorgen gaan nog heel wat verder, getuige bijgevoegd artikel:

  AIVD: Anti Islam, Verder Dom

  Volgens een recent rapport van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD moeten we ons ernstig zorgen maken over de politieke tak van het zogenaamde Salafisme. Een neoradicale tak van de islam, die vooral in de grote steden een serieus groeiende aanhang van vooral jonge moslims heeft, aldus de AIVD.

  Zeker, de club is niet echt fris. En terecht constateert de AIVD dat er sprake is van het prediken van de Jihad, van geweld dus, binnen het Salafisme. En geweld of het aanzetten ertoe, gaat te ver. Ook dat ben ik met de veiligheidsdienst eens.

  Toch doet het me weer denken aan de akkefietjes van de voorganger van de AIVD, de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD). In een ondertussen grijs verleden bleek die dienst herhaaldelijk zoveel aandacht te besteden aan de opkomst en acties van ultralinkse groeperingen, dat extreem rechtse ontwikkelingen pas veel te laat onderkend werden. Misschien ook toen al een kwestie van de hand niet in eigen boezem (willen) steken.

  Ik vind het derhalve opvallend, verdacht en eng dat de AIVD nu geen aandacht lijkt te (willen?) besteden aan de opkomst van allerlei fundamentalistisch-gristelijke groeperingen. Groeperingen die inderdaad geen geweld prediken, gelukkig – nog – niet! Maar hoe moet je dan kijken naar bijvoorbeeld het ontslag van een medewerker van het Katholiek Nieuwsblad enkele maanden geleden, enkel en alleen omdat hij vreemd ging? In mijn visie is daar sprake van ‘sociaal geweld’! De vraag van onze nationale ‘bible belt’ enige maanden geleden om de Dikke van Dale maar eens te kuisen en zo wat minder dik te maken is ook zo’n kwestie.

  Katholiek Netwerk

  Wie zitten daar werkelijk achter? Wie zitten er achter het zogenaamde Katholieke Netwerk? Hoe kan het dat in Tilburg een klok ondanks voorschriften en protesten een jaar lang om 07.15 uur gaat luiden? Er vervolgens twee docenten (één homoseksueel en één vrouw) afgewezen worden aan de nieuwe Theologische faculteit? Er een poging wordt ondernomen om de kunst te censureren n.a.v. het werk ´Jezus aan de bar´ van Jeroen de Leyer en Nick J. Swarth? Het oorspronkelijke kort geding in de klokkenzaak plotsklaps tot rechtszaak verheven wordt en dient voor de meervoudige kamer van de Bredase rechtbank, omdat het ineens ´een zaak van nationaal belang´ zou zijn?

  En dat is alleen nog maar in Tilburg. In Den Bosch is oproer ontstaan over een bloot-expositie. WRR-voorzitter Wim van den Donk doet voortdurend uitspraken over ‘het schaamteloos verloren gegane’ en droomt hardop over een nieuwe Roomse zuil, gristen-fundamentalist Cor Emmen predikt over ‘het oprukken van de militante heidenen’, en het Vaticaanse troetelkindje Antoine Bodar mag als hoogleraar en religieus uithangbord ongestoord zijn homohaat blijven prediken, tot op de nationale tv aan toe.

  Zou het kunnen dat de AIVD, net als haar voorganger de BVD, zich ‘niet breed genoeg’ oriënteert? En dat ze dat eigenlijk (van ons aller geld) wel zou moeten doen? Omdat de gevaarlijkste aanvallen vaak niet van buitenaf, maar juist van binnenuit komen?

  Temujin

 7. Als christen kan ik me niet echt druk maken over wat een kunstenaar nou wel of niet wil doen, dat mijn belasting centen er naar toe gaan is wel minder. Over evolutie theorie maak ik me ook niet druk, want alles wat waar is komt toch ooit wel eens als waarheid naar boven. Waar ik me wel aan stoor is mensen die denken de bijbel te kennen en denken dat er staat dat Adam en Eva een appel aten, dat de aarde plat is, enz. In het oude testament staan inderdaad gruwelijke dingen, vandaar ook dat er een nieuw testament in, met als hoogste gebod “heb elkander lief”, en daar kan je toch echt niks tegen inbrengen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top