Vogels kijken, een passie voor het leven (2)

Man, man man. Sinds afgelopen zondag loop ik op wolken. Mijn optreden op het Vogelfestival 2006 sloeg in als een bom. Verkleed als zeearend stal ik de show. Ik sprak in de grote tent een schare van zo’n vijfhonderd vogelaars toe. De lucht zinderde, iedereen voelde instinctief aan (want zo zijn vogelaars) dat ik gekomen was om vogelgeschiedenis te schrijven. Ik sprak over vogelaars en de strijd tegen het internationaal terrorisme. Ik zei: ‘vraag niet wat jouw land kan doen voor jou, maar wat jij als vogelaar kunt doen voor jouw land.’ Ik sloot mijn toespraak af met een gelofte voor het leven. Ik zei: ‘Ik Ben Een Vogelaar’. Ja, toen ging de zaal uit zijn dak. Ik kreeg een staande ovatie en Anja werd ook op het podium geroepen. En terecht, want het is voor haar ook niet altijd even makkelijk steun en toeverlaat te zijn van de grote roerganger van vogelminnend Nederland.

Na afloop van mijn optreden was er intense emotie, want het beeld dat de meeste vogelaars van zichzelf en van de wereld hadden, was voorgoed veranderd. Ik zag veel tranen bij de volwassenen en dat slaat dan direct over op de kinderen die dan bij mij komen voor troost.

Helemaal rechts op de foto zie je trouwens reageurder Dirk de Swaffelaar. Hij moet komende vrijdag op school een spreekbeurt houden over de Meerkoet en kwam langs voor informatie.

Ik ben blij dat ik met mijn optreden het een en ander in gang heb kunnen zetten. Want voor een vogelaar geldt: een man een man, een woord een woord.

Zoals vorige week aangekondigd, heb ik inmiddels actie ondernomen aangaande de kwestie wat vogelaars kunnen doen in de strijd tegen het internationaal terrorisme. Aan EU anti-terrorisme coördinator Gijs de Vries heb ik schriftelijk de volgende vijf vragen gesteld:

1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat Geert Wilders naar alle waarschijnlijkheid zijn detectiepoortjes vergoed krijgt á € 1000,- per dag?

2. Hoe beoordeelt u het vaststaand feit dat vogelaars bereid zijn deze taak belangeloos op zich te nemen? Zij zijn getrainde kijkers die een welvaartsbuikje blind kunnen onderscheiden van een bommengordel.

3. Goede vogelaars zijn professionals in het observeren. Ter vergelijking: vraagt u de mannen die nu bij de poortjes van meneer Wilders staan, maar eens het verschil aan te geven tussen een Mauritiusparkiet (Psittacula eques) en een Halsbandparkiet (Psittacula krameri). Ik maak mij sterk dat zij zelfs niet in staat zijn een Kalkoen, Lepelaar of Winterkoning naar behoren te determineren. Amateurs zijn het.

3. Acht u de 50.000 euro (50 verkiezingsbijeenkomsten á € 1000,-) die door het kabinet voor deze schertsvertoning wordt uitgetrokken, een zinvolle besteding van zuur verdiend belastinggeld?

4. Bent u het met mij eens dat dit geld zinvoller kan worden besteed aan het bouwen van vogelobservatieposten in de nabijheid van ambassades, vliegvelden en andere strategisch belangrijke punten in ons land?

5. Wat zijn uw mogelijkheden om de vogelaars van Nederland te steunen in hun strijd tegen het internationaal terrorisme?

Begin volgende week krijg ik antwoord van de heer De Vries, zo verzekerde zijn woordvoerder mij.

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!