Verkeersboetes over uw rug

Gans het land op de achterste benen. Ambtenaren van zeven provincies en drie departementen hoeven hun verkeersboetes niet zelf te betalen. De rekening is voor het Rijk.

Dat wil zeggen: wanneer het snelheidsovertredingen betreft tot tien kilometer per uur, die onder werktijd zijn begaan. De Tweede Kamer spreekt er schande van.

Wat een onzin. Ik leg u uit waarom. In 2006 spande een chauffeur van TPG Post een rechtszaak aan tegen zijn werkgever. De chauffeur had twee boetes gekregen voor te hard rijden toen hij onderweg was voor zijn baas. Twee kleine boetes, hij reed nog geen tien kilometer per uur te hard. De rechter besliste dat TPG Post deze boetes moest betalen en niet de chauffeur. De reden: wettelijk gezien is de werkgever verantwoordelijk voor alle schade die een werknemer – niet opzettelijk – tijdens werktijd aanricht. Onder die ‘niet opzettelijke schade’ valt volgens de rechter dus ook een snelheidsovertreding tot tien kilometer per uur. Sinds dit vonnis bestuderen juristen andere gerechtelijke uitspraken over verkeersboetes. Hun conclusie: de baas betaalt bij snelheidsovertredingen onder werktijd tot tien kilometer per uur.

Rijst de vraag: waarom gebeurt dat niet of nauwelijks? Simpel, veel werknemers kennen hun rechten niet of hebben geen zin in ruzie met de baas. Want als de laatste niet wil betalen, moet de werknemer naar de rechter stappen.

Maar goed, wat valt het Rijk nu te verwijten? Dat zij zo netjes is de rechten van haar ambtenaren te respecteren? Dat is nu dus voorbij. Het kabinet gaat er op verzoek van de Kamer voor zorgen dat ook lichte verkeersboetes voortaan voor rekening van de werknemer zijn. Ja, krab uzelf maar eens achter het oor. Is de Kamer nu voor uw belangen opgekomen?

Waarom komt er geen wet die werkgevers dwingt lichte snelheidsovertredingen van hun werknemers te betalen, zoals de rechter heeft bepaald? Nee, liever roept de Kamer een keer ‘schande!’. Dat heet: goedkoop scoren – maar dan wel over uw rug.

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!