Over Valentijn en taalverloedering

14 februari 1919. Geachte mejuffrouw! Reeds sedert langen tijd heb ik u gadegeslagen en getracht u meer van nabij te leeren kennen. En hoe meer ik daarin slaagde, des te duidelijker ontwaarde ik dat gij goede, voortreffelijke eigenschappen bezit. Ja, dat gij een edel, achtenswaardig meisje zijt. Hoe zalig was het mij u te mogen aanschouwen! Derhalve waag ik het nu om, vertrouwende op uwe goedheid, u het gevoel van mijn innige hoogachting en toegenegenheid schriftelijk mede te delen. De vrijheid welke ik mij hierbij veroorloof, spruit voort uit den hartelijken wensch u mijnen Vriendin te mogen noemen. Ja, aan zulk een meisje als u wil ik mijne liefde toewijden, teneinde in uw armen mijn rust te vinden!

14 februari 1949. Want sedert de sierlijkheid van jouw gestalte mij overrompelde, zucht ik onder het juk der liefde. Je hebt een snaar in mijn gemoed doen trillen. Dag en nacht sta jij mij voor de geest. Ik kan slechts denken: hoe gelukkig moet de man zijn die door jou wordt bemind? Die gedachte deed mij alras in de pen klimmen, want heeft de brutale mens niet de halve wereld? Daarom mijn invitatie: Kom, laat ons eens de zinnen verzetten! Wat jij? Samen de natuur in. Mieters lijkt me dat! Ik draag de knapzak met daarin twee welverdiende boterhammen tevredenheid. Bij een boom zal ik jou dan lieve woordjes toevoegen. Want oh, jouw trotse vrind te mogen wezen, is mijn innige hartenwens. Zie je mijn open armen al? Ach, lief meisje, rende je daar maar op een holletje in! Oh, kan ik iets stouters verlangen dan dat?

14 februari 1979. Jij tegen mijn borst geklemd, samen bij de bijeenkomst van de sosjalistiese partij. Dat lijkt mij fantasties! Maar laten we ook gaan piknikken en daarna met de trem naar het variejeeteeteater. Samen onderweg giegullen om alles wat wij zien. Is dat niet vurrukkelluk?

14 februari 2009. Joehoe! Lekker toppertje van me! Echt het einde vind ik jou. Helemaal leuk ook! Ja, ik vind jou toppie joppie!!!!!

14 februari 2019. Hee chickie. Wazzup? Kwil lekker chillen met jou. Beetje choken, weet je, beetje skappa worden. Samen loesoe gaan, mattie 4 life. Deal?

close

Af en toe een verse column én exclusieve schrijftips in je mailbox?