Tinky Winky? Oh-ooh…

Echt waar. De Poolse overheid stelt een onderzoek in naar de vraag of Tinky Winky homoseksueel is. Voor wie het nog niet weet: Tinky Winky is de paarse Teletubbie die steevast met een handtasje door het beeld trippelt. De Poolse ombudsvrouw Ewa SowiÅ„ska kaartte de kwestie aan. “Het tasje van Tinky Winky heeft mogelijk een homoseksuele ondertoon. Ik zag het damestasje wel, maar pas later realiseerde ik me dat Tinky Winky een jongen is.” Mevrouw SowiÅ„ska heeft een aantal psychologen op de kwestie gezet. Zij onderzoeken nu of Tinky Winky Poolse peutertjes aanzet tot homoseksualiteit.

De Poolse ombudsvrouw is niet de eerste die haar twijfels uit over de geaardheid van Tinky Winky. Ook de onlangs overleden Amerikaanse televisiedominee Jerry Falwell vertrouwde de paarse Teletubbie niet. Hij waarschuwde al in 1999 voor “subtiele verwijzingen” naar homoseksualiteit, schadelijk voor de morele ontwikkeling van kinderen. Waarschijnlijk doelde Falwell niet alleen op het handtasje, maar ook op de driehoekige antenne bovenop het hoofd van Tinky Winky. Verder maakte Falwell er niet te veel woorden aan vuil. De televisiedominee had het te druk met het achterstevoren afdraaien van grammofoonplaten, op zoek naar duivelse teksten.

Rare jongens, die Polen en Amerikanen. Wat een geluk dat we in Nederland leven. Tenminste, als je even vergeet dat André Rouvoet, onze minister voor Jeugd en Gezin, in zijn jonge jaren aan dezelfde wanen leed als televisiedominee Falwell. Een jeugdvriend van Rouvoet onthulde dat onlangs in het televisieprogramma Profiel. Hele zaterdagen was André op zijn studentenkamer bezig plaatjes achterstevoren te draaien. “En als hij een verborgen boodschap tegenkwam die hem niet beviel, sloeg hij de LP aan gort.”

Dat getuigt niet van een bijster fijne persoonlijkheidsstructuur. Rijst de vraag: hoe denkt minister Rouvoet over Tinky Winky? In ieder geval is het homohuwelijk hem een doorn in het oog, zoveel is zeker. Tevens moeten we er rekening mee houden dat hij oprecht denkt dat elke homoseksueel een handtas draagt.

Nee, ik maak me geen illusies. Wie ooit grammofoonplaten stuk sloeg, is ook in staat een duivelse link te zien tussen De Bereboot en de jaarlijkse Gay Pride door de Amsterdamse grachten. Misschien kan Bob de Bouwer de goedkeuring van de minister nog wegdragen, maar hoe zit het met Bert uit Sesamstraat? Is dat niet gewoon een norse homoseksueel die elke lichaamsholte van Ernie wil bezitten? (“Ik kan je niet verstaan Bert, er zit een banaan in mijn oor”) Om over Peppi en Kokki nog maar te zwijgen.

Zelf heb ik nu mijn bedenkingen bij Jezus. Hij loopt in een jurk rond, is de godganse dag met mannen in de weer – en dient zich eens een lekker wijf aan in de persoon van Maria Magdalena, dan geeft meneer niet thuis. Nee, liever zoent hij met Judas. Geen wonder dat Jezus is gekruisigd. Als ik Pontius Pilatus was, zou ik die relnicht ook liever kwijt dan rijk zijn.

27 reacties op “Tinky Winky? Oh-ooh…”

 1. Jan Tiemen

  Waarom Guus Flater niet genoemd, en Kwabbernoot die iedereen toch als echte flikkers ervaart ?
  Om nog maar niet eens te reppen over die stoere huisvaders uit Slochteren . .

  Bedenkelijker nog, de heer J.Ch.uit Nazareth heeft daarmee NIETS van doen en omringde zich in z’n vrije tijd steevast met hoeren. Juist, precies zoals elke baas van elke grotere organisatie en elke kerk behoort te doen. Hij had n.b. een kind bij de genoemde vriendin. Dat hij haar in het openbaar als voetveeg behandelde, is in die streken nog steeds cultuur-gebonden, evenals het dragen van jurken, natuurlijk vanwege de indrukwekkende aanblik die een forse erectie daaronder kan opleveren. Bovendien, wiens jurk de voeten het bèst uit de zon laat, is dus de Baas. Bij het veelvuldige voetenwassen werd het bewijs, bleke voeten, onomstotelijk geleverd. Een èchte Man dus, geen heaumeau. Zie de Mensch . .

 2. Lucie Daniels

  Zeer verbaasd was ik toen ik de column van de heer Koelman las die vaak zeer professionele en scherpe columns kunt schrijven. Echter, de column getuigt van weinig respect tegenover de christenen in Nederland door zijn laatdunkende opmerkingen over de kruisiging van Jezus en zijn seksuele voorkeur. Wellicht dat de heer Koelman eerst de bijbel moet lezen zodat hij de reden weet van de kruisiging van Jezus. Dat de ChristenUnie het trouwens niet eens is met het homohuwelijk wil niet zeggen dat wij andere mensen niet de vrijheid geven om een homohuwelijk te kunnen aangaan.

 3. Jochem Pleijsier

  Columnist Koelman schept er een genoegen in om christenen op het hart te trappen door Jezus Christus belachelijk te maken als “relnicht”. Hoever kan iemand zinken. Ja, Luuk, je kwetst me als je de redder van de wereld, Jezus Christus, te kakken zet in je verhaaltje. Ik vraag me altijd af waarom mensen andere mensen willen ergeren of bewust willen kwetsen. Is het alleen maar aandacht, is het ergernis aan Jezus? Dat laatste vrees ik. Jezus zelf zei het al: zalig is die aan Mij niet zal geërgerd worden. Het zou zo mooi zijn dat Luuk eens de bijbel ging lezen en het totale verhaal van Jezus zou lezen. Hoe Hij hoop gaf aan mensen die (door eigen schuld) in de goot lagen. Dan zou hij geen karikatuur meer durven schetsen, maar zou er respect zijn.

  Het valt met trouwens altijd op dat de columnisten van Metro het niet meer over Mohammed hebben. Dát durven ze nu net ní­et. Dan lopen ze kans vermoord te worden. Dat overkwam Theo van Gogh. Dus, Luuk, toch maar aan de veilige kant blijven, hè. Lijkt me wat laf. Weet je, probeer nu eens echt verfrissend en inspirerend te zijn, man. Maak bijvoorbeeld eens columns over de échte taboes in Nederland, zoals over het doden van kinderen (abortus).

 4. Jan Lemkes

  Allereerst wil ik even kwijt dat u van mij heel veel mag zeggen als collumnist. Een column is tenslotte bedoelt om uw mening kwijt te kunnen, en daar zal ik dan ook niet snel over gaan zeuren. Maar zoals u in uw laatste column (van 37 mei, vandaag dus) een complete bevolkingsgroep in één van de bestgelezen kranten van NL moedwillig kwetst, vind ik wel erg goedkoop en gemakkelijk. Bovendien is het wat vergezocht om van een Poolse ombudsvrouw via een Amerikaanse televisiedominee (die u niet kent) en een Nederlandse minister (waar u bar weinig van weet of in ieder geval doet alsof) uit te komen bij Jezus (waar u al helemaal niets van weet). Wat hebben Jezus of christenen u gedaan dat u ze zo moet behandelen? Waarom zo’n stukje? Ik bedoel, waarom?

 5. Mieke den Boer

  De column van Luuk Koelman in Metro van donderdag 31 mei begon nog redelijk: waarom een homo zien in zoiets onschuldigs als een Teletubbie? De voorbeelden die hij er verder bij haalt zijn echter minder geslaagd, maar daarop ga ik nu niet in. Het slot echter is meer dan walgelijk.

  Meneer Luuk heeft wel ergens een (grote) klok horen luiden, maar de klepel weet hij beslist niet te hangen. Hij haalt er namelijk Jezus bij, tegen wie hij z’n bedenkingen heeft. Gelukkig hoef ik Jezus niet te verdedigen, daartoe is Deze zelf heel goed in staat, al voel ik me wel gegriefd. Maar de onzin die de eerder genoemde Luuk uitkraamt slaat alles: Jezus loopt in een ‘jurk’ rond. Heeft de heer Koelman niet het besef om zich te realiseren dat alle mannen destijds een lange mantel droegen? In de Bijbel wordt dit een ‘overkleed’ genoemd.

  En dat Jezus – ik citeer ‘de godganse dag met mannen in de weer’ zou zijn is ook zoiets; Jezus is altijd met mènsen in de weer, mannen èn vrouwen, en Hij heeft velen van hen van een ziekte genezen. Ook vertelde Hij hen hoe ze in Gods Koninkrijk konden komen. De mannen met wie hij ‘in de weer’ zou zijn, zijn Zijn leerlingen, Zijn volgelingen, die in Hem de grootste profeet, en later de Zoon van God zagen, niets meer en niets minder, en die later de woorden van Jezus door moesten vertellen. En dat ‘lekkere wijf’ in de persoon van Maria Magdalena zag dat precies eender als die leerlingen: Jezus had haar van de duivel verlost, door wie zij volledig bezeten was (en dat kan, dat gebeurt ook nu nog, hoe denigrerend de heer Koelman ook schrijft over mensen die tegen die duivel in de weer zijn).

  En dan het ‘zoenen met Judas’. Ik vraag me af hoe meneer K. weet dat er sprake was van ‘een kus’ tussen Judas en Jezus. Heeft hij dit zelf in de Bijbel gelezen? Dan moet hij ook gelezen hebben dat het een kus was die Judas aan Jezus gaf om Hem te verraden. Hiermee wees hij – zelf nog maar kort geleden een leerling en volgeling van Jezus – Hem aan als degene die de Romeinse soldaten (die Jezus immers niet goed kenden) gevangen moesten nemen.

  En dat Pontius Pilatus – ik citeer weer – ‘die relnicht liever kwijt dan rijk’ wilde zijn is ook al niet waar; onder dwang van het volk, uit angst heeft Pilatus Jezus aan de soldaten overgegeven om gekruisigd te worden. Maar dan het grootste in dit verhaal, waar de heer Koelman natuurlijk helemáál geen weet van heeft: Jezus is gekruisigd uit eigen vrije wil, en Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Echte christenen geloven hier rotsvast in, die hebben hier houvast aan en die leven hieruit. En die voelen zich wel heel erg gegriefd als er over Jezus geschreven wordt zoals de heer Koelman denkt dat hij dit mag doen in zijn column. Hij schrijft zonder énige kennis van zaken, en dan kun je maar beter je mond houden. Of de Bijbel eens goed lezen….

 6. Louise Nipius

  Gisteren ben ik erg geschokt door het laatste deel van de column van Luuk Koelman. Deze man maakt geen geheim van zijn aversie tegen Jezus. Zijn minachtende uitlatingen m.b.t. Jezus zijn bovendien sterk verdraaid.
  Als christen wil ik homo’s (waar de column over ging) respecteren, al ben ik geen voorstander van bijvoorbeeld het homohuwelijk. Ik mag dat vinden, we leven in een vrij land. Zo mag meneer Koelman ook best een tegenstander zijn van het christendom, maar laat hem dan zijn frustratie niet op zo’n respectloze manier uiten. Zielig ook dat er altijd mensen gekwetst moeten worden, zodat je als columnist ‘grappig’ gevonden wordt. En walgelijk dat u deze column hebt willen publiceren!

 7. wat een kutkrant zijn jullie dat je een stuk publiceert waarin je die waardeloze Koelman zoiets laat zeggen over Jezus Christus.

  Stelletje mongolen!

 8. Jos Timmermans

  Natuurlijk, je over Tinky druk maken is de inkt niet waard, maar ik maak me wel druk over de 7 laatste regels van dit artikel.
  Als christen reageer ik op de trap onder de gordel naar Jezus toe. Koelman beledigt doelbewust Jezus en zo ook zij die in Hem geloven.

  Zijn manier van schrijven spreidt een diepe minachting ten toon voor de persoon van Jezus, en dus ook een diepe minachting voor het Christendom. Het feit dat Koelman Jezus opnieuw aan het kruis zou willen slaan, iets wat de laatste regel suggereert, en Hem betitelen als relnicht gaat mij echt te ver. Koelman, beledig niet Jezus, voor een christen is Jezus de Zoon van God.

 9. Brigitte van Hengel

  Nederland land van vrijheid en vrijheid van meningsuiting, maar grensoverschrijdend vind ik de laatste regels in de column van Luuk Koelman van donderdag 31 mei jl., getiteld “Ophef over Tinky Winky”.

  Ik citeer: “Geen wonder dat Jezus is gekruisigd. Als ik Pontius Pilatus was zou ik die relnicht ook liever kwijt dan rijk zijn”. Op dit soort uitingen zit volgens mij -redactie Metro- niemand te wachten. Deze laatste regels van Luuk Koelman gaan te ver, voegen niets toe en kwetsen alleen maar onnodig.

 10. Yvonne Schrader

  Ik ben het in het geheel niet eens met bovenstaande reakties…..Overal waar ik kom mogen mensen mij proberen te bekeren, overal mag lovend over God gesproken worden…
  Toch zijn er velen die dit niet op prijs stellen en bovenstaand column van de heer Koelman wél.
  Waaronder ik. Het is in mijn ogen een erg goed geschreven column, Koelman!!! Neem de boel maar fijn op de korrel, en mensen, leer eens een béétje relativeren……

 11. E. Huisman

  Donderdag 31 mei schreef u een column over het plan van de Poolse overheid om onderzoek te doen naar de mogelijke schadelijke gevolgen van een paarse teletubbie met een handtasje op de ontwikkeling van kinderen. Uit uw hele column spreekt dat u dit zeer ver gezocht en achterhaald vindt.

  Ik was echter zeer onaangenaam getroffen door de methode die u gebruikte. U vindt dat men in Polen belachelijk doordraaft, maar doet in uw column precies hetzelfde. U gebruikt uit zijn verband getrokken conclusies en interpretaties. Met als summum het afschilderen van Jezus als homosexueel.
  Ik zie geen raakvlakken hier die deze gevolgtrekkingen rechtvaardigen en het is dan ook een onsmakelijke manier om een punt te maken over het Poolse plan.

  Over het algemeen vind ik dat u in veel andere columns van een goed stel, kritische hersenen getuigt. Daarom is het erg jammer dat u, op deze manier een – in uw ogen – slecht idee met een even slecht middel bekritiseert.

 12. J. Huijssen

  In uw column van 31 mei stelt u een Poolse ombudsvrouw, een Amerikaanse televisiedominee en onze minister van jeugd en gezin op één lijn te kijk in de galerij van homohaters. Dat gaat wel erg vlotjes. Ook minister Rouvoet heeft vast en zeker een hekel aan Tinky Winky. Dat moet wel, want hij houdt ook niet van LP’s en van het homohuwelijk. En wat is hij dus belachelijk! Met uw grote stappen, snel thuis redenering stelt u mij teleur over de middelen die u als publicist blijkbaar nodig heeft om uw punt te maken.

  Waar u mij en andere (niet per se christelijke) lezers echt mee tergt is dat u er Jezus Christus maar weer bij moet halen om hem weg te zetten als relnicht. En daar heeft u geen diepgaande inzichten voor nodig. Natuurlijk doet u dit om alle Tinky Winky-bashers in deze wereld een spiegel voor te houden. Maar waarom doet u dat op deze manier? Moeten er hoognodig weer wat heilige huisjes worden omgeveegd? Kan je lachen, krijg je tenminste (eindelijk?) weer eens een reactie. Goedkoop cabaret. Waarom is Jezus hiervoor altijd zo’n dankbaar onderwerp? U en ik kunnen heel wat van hem leren voor wat betreft naastenliefde en een eerlijk en wijs oordeel.

 13. Pieter Wemmers

  Columnist Luuk Koelman heeft geluk. Juist de houding van Jezus Christus, die door Koelman op een banale manier belachelijk gemaakt wordt in één van zijn columns (31/05), weerhoudt mij ervan om mijn gekwetste gevoelens op een voor Koelman vervelende manier kenbaar te maken. Wat mij betreft mag hij rustig op straat blijven fietsen…

  Ik zet mijn gevoelens wel om in gebed en medelijden. Medelijden met de ‘held’, die kennelijk graag de aandacht trekt en dat dan meent te bereiken door een persoon, die door bijna twee miljard mensen op deze aarde geëerd en aanbeden wordt, te persifleren. Nog een tip, beste Luuk. Verdiep je eens in deze Jezus. Eén van de dingen die je dan wellicht zult leren, is dat het onnodig kwetsen van mensen de wereld niet leefbaarder maakt. En probeer ook eens onderscheid te maken tussen Jezus zelf en dat wat mènsen in Zijn naam zeggen en doen.

 14. Mooi zeg, nu mensen persoonlijk “geraakt” worden zijn de daken ineens te laag. Ik denk dat het punt daardoor alleen maar krachtiger wordt.
  Zelfs als TinkyWinky een homosexueel zou zijn, dan zou er nog niets aan de hand moeten zijn. Maar in plaats daarvan maken de lezers en reageerders zich zorgen over een verkondigde mening van een columnist. Wat trouwens niets zegt over zijn persoonlijke mening.

  De reacties op de laatste alinea in plaats van op de colomn als geheel geeft mooi het probleem weer dat Koelman hier (in mijn ogen) probeert vast te leggen.

 15. G.R. Fransen-Rebel

  Ik ben echt diep geschokt en verontwaardigd over de inhoud van dit artikel waarin de persoon van Jezus Christus wordt gehoond en bespot. Dit gebeurde ook al in de tijd toen Hij ter dood werd veroordeeld.
  Er is dus niets nieuws onder de zon. Jezus heeft toen Hij op aarde was gezegd: “De wereld haat Mij en ze zullen ook u haten”. En hoe waar dat is zie ik duidelijk in dit artikel.

  Ik vind de uitspraken van de heer Koelman ronduit godslasterlijk, ook de uitspraken over de persoon van minister Rouvoet zijn grof en beledigend en doen zijn goede naam geen recht.
  Weet u wat nu zo bijzonder is? Ik heb gebeden voor de heer Koelman: “Vader, vergeef het hem want hij weet niet wat hij doet. Redt en verlos hem zodat hij de intense vreugde in U mag leren kennen, die vele malen groter is dan de vreugde die de wereld ons wil geven!”
  Realiseert u zich dat er godsdiensten zijn die de heer Koelman met de dood zouden bedreigen, als hij hun god zou beledigen?
  Ik wens u veel wijsheid toe bij het schrijven van artikelen voor de Metrokrant.

 16. E.E.N. Realist

  Waarom is iedereen beledigd door deze collumn van Luuk? Jezus bestaat niet, God bestaat niet, het was puur bedoeld om de mensen te leiden en te ‘beheren’. Vroeger werd dit gedaan door geloof of door een eenzijdige doel van een bevolking, nu doen we hetzelfde met terrorisme. Het is allemaal nep! Don’t believe the hype!

 17. Christenen laten zich hierboven gelden als humorloze fanatiekelingen. Sommigen laten merken dat ze zich beschaafder vinden dan die gewelddadige moslims, maar toch, de neiging Koelman wat aan te doen is er wel degelijk. Gelukkig maar dat ze zo beschaafd zijn. Jammer genoeg vinden ze dat ze anti-christelijke uitingen met veel tekst moeten beantwoorden.

  Geweldige grap van Koelman, die op absurdistische wijze grote sprongen van weinig gerelateerde onderwerpen aan elkaar rijgt.

  Eigenlijk moest ik harder lachen op de reacties van die fundamentalistische christenen, die niet tegen kritiek op en humor over hun dode held kunnen.

  Ik ben blij dat de christenen in Nederland in de minderheid zijn en dat ze ook in het parlement alleen nog maar de baas kunnen spelen dankzij wat christelijke doorgedraaide pseudo-socialisten.

  De tijden van de inquisitie zijn voorbij, en die van de vrijheid van meningsuiting nog lang niet. Ik hoop dat “vrijheid van godsdienst” eens zal worden “volledig vrij van enige godsdienst”, dan kunnen we in Nederland eindelijk tijd aan serieuze zaken besteden.

  Belachelijk dat er nog steeds gemeenten zijn zoals Echt-Susteren in midden-Limburg waar elke raadsvergadering begint en eindigt met gebed. Als een atheïst daar niet aan meedoet en niet opstaat uit “respect” voor die rare mensen die daar rare dingen staan te prevelen, een respectloze por in de rug krijgt.

  De christenen hierboven willen respect voor hun godsdienst. Wel, na de inquisitie, de kruistochten, het Noordierse conflict, het uitmoorden van honderdduizenden indianen, het verbieden van condoomgebruik, het tegenhouden van euthanasie en homohuweluk en abortus en het verplichten van allerlei rare rituelen, vind ik het niet vreemd dat ik nul komma nul respect voor christen heb (ook niet voor welk ander geloof).

  Koelman, volgende keer graag de moslims. Vergeet svp ook de joden, hindoes, boeddhisten, scientologisten, creationisten en al die andere mensen niet die meer tussen hemel en aarde zien dan wolkjes.

 18. Frank Kosterman

  Voorspel, zo betitel ik de reactie van dhr. Pieter Wemmers. U reageert hier op de column van Luuk Koelman. U heeft duidelijk niet begrepen wat er gezegd werd, u ziet de naam Jezus en het wordt rood voor uw ogen. In die column wordt gereageerd op hoe “christelijke” mensen aankijken tegen Tinky Winky. Dit is een figuurtje bedoeld voor peuters en kleuters. Een groep die zich totaal niet met homoseksualiteit bezighoudt en zeer zeker niet de link legt met het tasje en homosexualiteit. Nee die link wordt gelegd door onze christelijke medemens.

  De column laat duidelijk zien dat de christelijke (ik zou bijna zeggen fundementalist) met 2 maten meet. Jezus leefde op een manier die veel meer op homoseksualiteit lijkt dan de Teletubby. Toch menen ze kleuters lastig te moeten vallen daarmee. Dus steek de hand eens in eigen boezem en lees zelf eens goed.

 19. Nachttripper

  Wat een fantastische reacties. Volgens mij heeft er een of andere voorganger uit Oeteldonksveen zijn schaapjes opgeroepen om die duivelse Koelman eens een lesje te leren. Prachtig hoe mensen in de stress schieten bij het idee dat Jezus wel eens een flinke relnicht had kunnen zijn. Mag ik vragen waarom niet eigenlijk? Is het zo onbestaanbaar dat een homosexueel de meest vredelievende persoon op aarde is geweest? Oh…wacht…dat is precies hetzelfde als waar al deze chistus fundementalisten de heer Koelman van betichten…

 20. Mark Knopper

  Met verbazing las ik de ractie van Frank Kosterman. Ik probeer in uw zienswijze te komen, maar het lukt me niet.
  Jezus leefde op een manier die veel meer op homoseksualiteit lijkt? Waar haalt u dat vandaan? Heeft u überhaupt ooit het Nieuwe Testament gelezen of baseert u die uitspraak ergens anders op?

  Daarbij noemt u op de koop toe iemand even een fundamentalist, want dat woord heeft u vast vaak gelezen de laatste tijd. Ik daag u uit om op zijn minst datgene te onderzoeken waar u een grote uitspraak over doet. Als u dat deed, ontdekte u ook dat uw beeld van de homofobe, homo-hatende christenen veel te oppervlakkig is.

  Een mens is een mens, of die nu homo of hetero is, en elk mens is God alles waard. Als mensen niet zo snel met hun “kundige” oordeel zouden klaarstaan zou de wereld van vandaag een hele hoop ellende bespaard blijven.

 21. Larry Peeters

  Mark Knopper, bedankt voor uw bijdrage. U bevestigt de woorden van Frank Kosterman: u ziet de naam Jezus en het wordt u rood voor de ogen.
  En omdat u de stelling dat Jezus dichter bij de homoseksualiteit stond dan de Teletubbies (waarmee overigens nog niet gezegd is dat Jezus homo was, tenzij u Tinky Winky ook homo vindt) aanvalt, geeft u impliciet aan ook tegen homo’s te zijn, anders zou u geen probleem met die stelling hebben.

  Ongewild bevestigt u dus ook nog eens het beeld van homofobe homohatende christenen. Iets wat overigens ook geregeld wordt gedaan door de Paus, de SGP en de visite bij tante Truus. Maar u boft, want Tinky Winky is geen homo: je kan bij de Teletubbies niet eens zien of het mannetjes of vrouwtjes tubbies zijn, laat staan of ze homo zijn.

  Dus nu daag ik u uit: kom eens achter dat stoffige sprookjesboek vandaan en kijk eens wat er echt speelt in de wereld. Er zou een wereld voor u open gaan.

 22. Ik snap niet waarom mensen zich zó druk kunnen maken om dergelijke uitspraken…

  Als je bij alles wat een beetje op of over de grens is op je achterste poten moet gaan staan, laat je dan over andere kwesties ook eens horen.

  Vergeet niet dat columnist zijn een lastig vak is..
  Je moet altijd een goed sterk verhaal schrijven.. Ook wordt er verwacht dat er een humoristische ondertoon is.

  En waar je het ook over hebt altijd kan je wel iets vinden om over te zeiken…

  Ook is de inhoud van een columnist niet altijd eigen mening maar dátgene wat aanslaat onder de lezers.!

  En ik vind nog altijd… als je denkt dat je het beter kunt. moet je het zelf maar doen.

  íls jí­j denkt het zoveel beter te kunnen en zonder dat er mensen over je teksten vallen hoor ik het graag.

  Goed schrijven is een kunst en ik vind dat Luuk er vaak in slaagt dit vak goed uit te voeren. En hij heeft een goede constante kwaliteit.

  Probeer dát maar eens te evenaren.

  Kortom ik zie binnenkort een paar hele goede columns in de reacties en ander moet er een groot stelletje klaphazen zich onthouden van commentaar.

  Suc6 Koel!Man!

 23. Gert-Jan Bouman

  Het is erg amusant om te zien hoe mensen kunnen
  reageren op de naam Jezus. Ik ben zelf van christelijke origine, maar heb het erg moeilijk met de hedendaagse christelijke overtuigingen.
  De reacties gegeven op deze column benadrukken maar weer eens waarom. Vooral de -“praten jullie maar,want jullie gaan toch naar de hel”-mentaliteit, en de duidelijk uitgesproken minachting tegenover bepaalde overtuigingen en levenswijzes is iets wat mij bijna volledig van mijn kerkelijke “pad des levens” heeft doen afdwalen.

  De essentie van Christendom is volgens mij juist buiten het kader durven te denken en mensen van alle soorten, culturen en geaardheden lief te durven hebben. Koelman doelt met zijn “kwetsende” uitspraken natuurlijk op de nogal bekrompen uitspraken van de Poolse minister SowiÅ„ska (tenminste ik denk dat ik daar wel van uit kan gaan), die natuurlijk ronduit belachelijk zijn. Deze bekrompenheid zit ‘m niet in het Christendom zelf (of de Islam, want daarvoor geld exact hetzelfde)maar in de mensen die er in geloven.
  Ik ben geen Islam-expert, maar ik weet zeker dat de essentie het zelfde is als in het Christendom.
  Laten wij als mensen (Christenen,Moslims, of wat dan ook) Teruggaan naar de essentie van ons geloof: Het lief hebben van elkaar en de wereld.

  Koelman, ik lees al jaren met veel plezier je columns en ik vind je de beste!
  >Ps.

 24. Hergen Fekken

  Pardon? Ik wist niet dat christenen zich bezig hielden met Teletubbies. Wie heeft dat verzonnen?
  Tenminste, onder alle christenen waaronder ik me begeef, heb ik in de laatste tien jaar geen Teletubbie voorbij horen komen, wat een onzin! Net zoals christenen homohaters zouden zijn! Wie brengt dat in de wereld? Wie vernauwt onze standpunten van naastenliefde en beantwoordt deze telkens weer met haat en spot?

  U gaat gewoon onverdroten door met dat belemmerde gezichtsvermogen en dat gegeneraliseer. Beste Frank en Larry, straalt er niet iets door van dat je gewoon een hekel hebt aan christenen en dat je gewoon iets zoeken moet om daar uiting aan te geven. Dank u wel, maar u kent ons helaas niet.

 25. Wow! Koelman heeft vet veel Christenen onder zijn trouwe lezers! Koel man!
  Mensen, maak er hier geen forum van, Koelman ging wat over de rand en dat heeftie nu wel begrepen denk ik.
  Koelman, lees de Bijbel maares, er zijn wel betere grappige linken in te vinden als deze.

 26. gutteguttegut

  Gutteguttegut,

  Tinky Winky een homo? Zie je wel, dat heb ik altijd al gedacht. En let op mensen, straks zul je ook nog zien dat La La een neger is! Maar, ik heb jullie gewaarschuwd!!!

  Het lijkt wel of christen zijn gelijk staat aan niet kunnen (of is het willen) lezen. Waarom wordt (met name) de laatste alinea zo uit z’n context gerukt?

  En waar Jelle de euvele moed vandaan haalt om te stellen dat Koelman “wat over de rand ging” is mij geheel niet duidelijk. Laat staan dat hij namens Koelman meent te kunnen stellen dat deze “het wel begrepen heeft”.

  Koelman is, wat mij betreft, nergens over de rand gegaan. En het enige wat hij waarschijnlijk zal begrijpen n.a.v. al deze reacties, is dat hij ook nog gelijk had!

 27. Laten we met z’n allen in opstand komen tegen SATIRE!! Wat ‘n kinderachtige KUT-reacties allemaal………

  Ga zo door, Koelman! Ik houd ‘r wel van….

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top