Testosteronbommen

Geachte heer Wilders,

Hartelijk dank voor uw Kamervragen. Daarin refereert u aan de meer dan schokkende gebeurtenissen in Keulen. U vraagt mij, in mijn hoedanigheid als premier, de grenzen per direct te sluiten voor “islamitische testosteronbommen.”

Rijst de vraag: hoe gaan we dat doen? Hoe bepaalt de Nederlandse douane welk heerschap nu wel of niet een testosteronbom is? Heeft u een suggestie? Staatssecretaris Dijkhoff kwam niet verder dan: uitkleden, een naaktfoto van Patricia Paay tonen, en bij een erectie direct de toegang ontzeggen. Geen idee of dat werkt. Wat denkt u zelf? Andere vraag: wat te doen met jonge minderjarige asielzoekers? Hen het land uitzetten zo gauw de teelballetjes zijn ingedaald? Ik verneem het graag van u.

Meneer Wilders, ik juich het toe dat u ferm stelling neemt inzake geweld tegen vrouwen. Vooralsnog alleen wanneer de daders moslim zijn, maar nu uw partijgenote Fleur Agema u op het schild heeft gehesen als ‘ambassadeur voor vrouwenrechten,’ bent u vast bereid deze rechten te verdedigen zónder onderscheid des persoons.

Komen we als vanzelf uit bij uw partijgenoot en Limburgse vriend Dion Graus. Hij mishandelde indertijd zijn acht maanden zwangere echtgenote dermate ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Uiteindelijk werd Graus niet vervolgd. Ten onrechte, zo gaf het Openbaar Ministerie jaren later toe, na een klacht van het slachtoffer. Maar toen was het kwaad al geschied. Graus alsnog vervolgen was juridisch gezien niet meer mogelijk.

Enfin, zulks kan gebeuren. Maar sloot ú de grenzen van uw PVV-fractie voor deze testosteronbom, meneer Wilders? Integendeel. U liet de heer Graus zélf onderzoek doen naar alle beschuldigingen van geweld, bedreiging en stalking aan zijn adres. Het leverde een rapportje op van elf velletjes, waarin Dion Graus verklaarde dat Dion Graus niets te verwijten viel. Wat u betreft was daarmee de kous af. Hij was van alle blaam gezuiverd.

Meneer Wilders, niet om het één of ander, maar onderzoek doen naar jezelf, is dat niet een beetje raar? Dit kabinet laat een asielzoeker toch ook niet zelf onderzoeken of hij voor een verblijfsvergunning in aanmerking komt? Wellicht valt uw partij zo te besturen, maar een land niet.

Ik kan u dan ook verzekeren dat onder mijn premierschap geen enkele allochtoon of autochtoon die verdacht wordt van geweld tegen vrouwen, wegkomt met een wc-eend-onderzoek naar zichzelf. Welbeschouwd is dit kabinet daarin rechtlijniger en radicaler dan u.

Met de meeste hoogachting,
Uw premier

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!