Wenswachtenden

Woord van de week: wenswachtenden. Ruim 10.000 zorgbehoevende ouderen staan op een wachtlijst, terwijl ze wettelijk gezien direct recht hebben op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis. Zorginstellingen spreken van een maatschappelijk probleem. Maar volgens staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) is er niets aan de hand. Zijn ministerie spreekt niet van 10.000 gevallen, maar slechts enkele tientallen.
Lees verder

De prijs van een mensenleven

De zorg wordt langzaam maar zeker onbetaalbaar. Daarom pleiten medisch specialisten voor een prijsplafond. Als het aan hen ligt, mag een medische behandeling straks niet meer kosten dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar. Is een behandeling duurder, dan dient de ingreep niet langer te worden vergoed.
Lees verder

Zorgrobot

Vraag me niet hoe, maar ik ben in het bezit gekomen van de transcriptie van het werkgeheugen van zorgrobot Zora.
Lees verder
geheim

Bang voor de nachtverplegers

In alle vroegte wordt de 91-jarige mevrouw Snijders naast haar bed aangetroffen, liggend in een plas bloed. Ze woont in een aanleunwoning boven woonzorgcentrum De Taling in Den Bosch. Wat is er gebeurd? Uit bed gevallen, beweren de nachtverplegers.
Lees verder