De suikertante van Geert Wilders

We hebben nog geen kabinet, maar wel alvast ruzie. “Ik zeg wat ik wil. Wen er maar aan.” Geert Wilders gaat speechen in New York, zeer tegen de zin van het CDA in. Hij is één van de sprekers tijdens een demonstratie tegen de bouw van een islamitisch cultureel centrum, twee blokken verwijderd van Ground Zero. In dat centrum komt ook een gebedsruimte en dat kan natuurlijk niet.

Wilders is er op uitnodiging van de organisatie Stop Islamization Of America (SIOA), die het overigens steevast heeft over een mega-moskee óp Ground Zero. Dat is niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat Pamela Geller de drijvende kracht achter SIOA is. Een appetijtelijke, ultra-conservatieve dame die onlangs nog op haar (volgens Wilders “fantastische”) weblog onthulde hoe Hitler zich liet inspireren door de islam.
En behalve Hitler is volgens Geller ook Barack Obama een loopjongen van de islam. Sterker nog, de president zou in werkelijkheid een illegaal kind zijn van Malcolm X en in zijn jeugd een relatie hebben gehad met een crackhoer. Geen wonder dat Obama zich heeft ontwikkeld tot een islamterrorist en aanhanger van de Jihad, aldus Geller.

Wat gaat Wilders straks zeggen in New York? De verwachtingen zijn hoog gespannen. Hij noemde de Turkse premier Erdogan al eens een “total freak” en de Britse premier Brown “the biggest coward in Europe.” Hij moet daar nu een slordige vijfhonderd keer overheen, wil hij mevrouw Geller een klein beetje bijbenen.

Rijst natuurlijk de vraag: waarom laat Wilders zich in met deze Pamela Geller? Gelooft hij haar theorieën? Nee, natuurlijk niet. Maar wat dan? Ik zie twee mogelijke connecties: een financiële of een seksuele. Misschien allebei. U mag het zeggen. Ik gok op de financiële connectie, al was het maar omdat het niet fijn vreemdgaan is met zes bodyguards rondom je bed.

Het kan niet anders of Pamela Geller is Wilders’ connectie met tal van geldschieters uit de ultra-conservatieve rechtse hoek van Amerika. Zij is in zekere zin zijn suikertante. Dat verklaart waarom Wilders op de achterflap van Gellers boek, waarin zij Barack Obama een anti-semiet noemt, lovende woorden aan haar wijdt. Ja, Geert zegt wat hij denkt. Niet met de hand op het hart, maar op de portemonnee.

12 reacties op “De suikertante van Geert Wilders”

 1. Kan allemaal zo zijn, maar Geert is dan geen uitzondering op de rest van die smerige kliek in Den Haag.
  En Pamela heeft met veel dingen een punt. Yessir, Obama is de loopjongen, misschien weet hij zelf niet eens voor wie allemaal.
  Hitler deed zijn huiswerk, en liet zich inderdaad inspireren door vele duistere zaken. die was ook loopjongen.
  Doe jij huiswerk ook eens, Luuk!
  Je begint aardig politiek correct te worden met je gewilders-bash. Zit je ook om volgelingen verlegen?
  Niet met de hand op het hart, maar op de portemonnee. En de rest daar: Verhagen? Cohen? Rutte? Allemaal zuiver op de graat, recht uit het hart en het beste met ons voor?

 2. @Stuifsel….Ben je politiek correct als je over Wilders schrijft met zijn trip naar New York,en in de media gooit over een groot moskee die gebouwt word op ground zero.Journalisten zijn juist op zoek of er waarheden zijn.Achtergrond zoeken hoe en wat.De telegraaf gooit alleen grote koppen in de krant van dat Wilders gaat demonstreren.En we weten nu onderhand wel dat het maar halve waarheden zijn wat hij in de media gooit,zorgen dat hij nog meer stemmers krijgt.En ja hij is toch degene die steeds dingen in de media gooit.Wilders geeft ook geen openheid hoe hij aan geld komt.Dat weigerd hij pertinent.Mogen we dan onderzoeken of hij misschien connecties heeft met bepaalde personen.

 3. En ik maar denken dat Geert haat en angst zaait, maar wat zij doet gaat nog een paar stappen verder. Als hij zich hieraan gaat ‘op’trekken, neemt geen enkel land Nederland nog serieus…

 4. Hendrick Smit

  Vermakelijk te lezen dat mevrouw haar weblog ‘Atlas Shrugged’ heeft gedoopt. Voor wie het niet kent: Dit boek beschrijft een hoofdpersoon die als meedogenloos roofdier door het leven gaat en ten koste van anderen z’n doelen nastreeft. Het boek werd door ex-centrale bankier Alan Greenspan aangeprezen als hét voorbeeld van hoe je succes bereikt. Greenspan had decenia terug een relatie met de schrijfster. Ze hadden zelfs een sekte. Hoe dan ook, het zal geen storm lopen met het mededogen van mevrouw Pamela Geller.

 5. Jilis van Delsen

  Wat ben jij een bluffer Hendrick! Je vergeet kennelijk, dat er mensen zijn die dat boek van Ayn Rand ook werkelijk gelézen hebben. Je karakterisering van het boek slaat werkelijk helemaal nergens op! Óf je hebt het boek helemaal niet gelezen, óf je vereenzelvigt je helemaal met degenen tegen wie het boek geschreven is! Het boek gaat erover, dat Atlas, die zoals bekend de wereld op z’n schouders torst, zó gedesillusioneert raakt door de ondankbaarheid van de wereld, dat hij in de verleiding komt, in onverschilligheid z’n schouders op te halen. Wat staat de wereld te wachten, wanneer de creatieven en productieven in staking gaat en degenen die alleen maar van hun inzet profiteren voortaan aan hun lot overlaten?

 6. Jilis van Delsen

  De lezer doet er goed aan, ook de hyperlinks aan te klikken op de webpagina’s waar Koelman naar linkt! Hij zal dan ontdekken, dat de tweede link (‘Hitler’, leidend naar het ‘bewijs’, dat Hitler zich volgens Pamela Geller liet inspireren door de islam) helemaal niet over Hitler gaat, maar over (groot)mufti Hadj Amin Al-Husseini, de mentor en volgens sommigen tevens oom van Yasser Arafat. Alleen aan het eind van de pagina wordt als een terzijde geciteerd uit een bron, waarin sprake is van kennis van zaken en interesse van de kant van Hitler voor bepaalde islamitische concepten en praktijken, wat heel wat anders is dan de stelling dat hij door de islam zou zijn geïnspireerd, om tot het monster uit te groeien dat hij geworden is.
  De derde link in Koelman’s stukje (‘Malcolm X’) is nog kwalijker. Deze link leidt naar een artikeltje waarin iemand stelling neemt tegen de zogenaamde bewering van Pamela Geller, dat Obama een zoon van Malcolm X zou zijn. Wanneer je de link (‘Pamela Geller’) in dít artikeltje aanklikt kom je uit bij een webpagina van Pamela Geller zelf en wat staat daar letterlijk?: “I do not believe that Barack Obama is Malcolm X’s love child, and never did…(- but there remain many, many unanswered questions about his early life and upbringing).” Ik vraag me af. Is dit nu een kwestie van niet of slecht lezen? Of beleeft Koelman er een sardonisch plezier aan, te verwijzen naar bronnen waarvan hij heel goed weet dat ze het tegendeel zullen bewijzen van wat hij áánkondigt dat ze zullen bewijzen, – en wel in de boosaardige verwachting dat de tóón van die aankondiging de gesprekspartner zó zal intimideren, dat deze het – ogv. een kwaad geweten – niet zal aandurven, het ‘bewijsstuk’ ook werkelijk onder ogen te zien en nauwgezet te controleren?
  De 4e link (‘crackhoer’) linkt naar een stukje, waarin Geller kennelijk – en los van elke context – wordt geciteerd, o.a. zeggende ‘…My question is, it is well known that Obama allegedly was involved with a crack whore in his youth. Very seedy stuff. Why aren’t they pursuing that story?…’. Er staat dus ‘allegedly’ (‘het is welbekend, dat er wordt beweerd, dat…’) en ze eindigt met een vráág: ‘why aren’t they [n.l. de pers] pursuing that story?’. Dát verhaal namelijk en niet de roddelpraatjes over Sarah Palin, waar de pers zonder enig respect voor haar privésfeer in grossiert, want dát is de (weggelaten) context, waarin Pamela Geller bovenstaande opmerking maakt (http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/08/cnn-tells-sells-more-lies-about-palin-its-time-to-expose-the-truth-about-obama.html)!
  De 5e link (‘aanhanger’), die kennelijk het bewijs moet leveren dat Geller Obama neerzet als een ‘islamterrorist en aanhanger van de jihad’ leidt slechts naar een stukje van Geller, dat gaat over de steun die Obama in zijn tijd als senator bood aan de Kenyaanse oppositieleider Raila Odinga, geen moslim maar een stamgenoot van Obama’s vader. In dat stukje wordt o.a. gerefereerd aan berichten als zou Odinga voor zijn eigen politieke doelstellingen concessies hebben gedaan aan de moslimminderheid in Kenya, waarlijk geen al te gezochte veronderstelling.
  Ik zie er maar vanaf, ook nog uit te weiden over de betóóglijn die Geller volgens Koelman zou volgen (zo in de trant van: 1. Hitler en Obama loopjongens islam. 2. Obama illegaal kind Malcolm X en jeugd met crackhoer > 3. Obama islamterrorist en aanhanger jihad). Koelman lijkt het aldus geschetste oorzakelijke verband in de veronderstelde redenering van Geller niet eens caricaturaal te bedoelen.
  Als je denkt te kunnen imponeren door zó in de strijd voor te gaan tegen iemand, die je toch als een tegenstander ziet, en de confrontatie met diens ware kracht o zo haastig uit de weg gaat, laat je alleen maar zien dat het je eigenlijk alleen maar is te doen om een warm onthaal in het luie bed van weinig uitgeslapen, alles voor lief nemende gelijkgestemden!
  Over wat Koelman te berde brengt over de voor hem enig denkbare motieven van Wilders om zich met Pamela Geller in te laten, zullen we het maar helemaal niet hebben (1. sex of geld (macht), 2. lijfwachten > 3. suikertante). Het zou leuk zijn als hij iets meer in het veld zou weten te brengen dan alleen die losse flodders af te schieten! Laat hij z’n best eens doen en met een poging tot bewijs of plausibele samenhang komen!

 7. Jilis van Delsen

  @8 en @7
  Kijk, dat lijkt er meer op! Evert laat Pamela Geller zelf aan het woord. Het kan natuurlijk heel goed zijn, dat hij dat doet als tegenstander, in de stellige overtuiging dat Geller zich voor het oog van de camera zal blameren, en met deze videoclip het ultieme bewijs wil leveren voor een van Koelman’s stellingen (Hitler volgens Geller loopjongen islam), maar dat doet niet ter zake. Pamela Geller is heel wel in staat haar zaak te bepleiten. Dat haar opvattingen en opening van zaken shockerend over kunnen komen bij mensen, die niets anders gewend zijn dan de verdoezelingen en retoucheringen van de Nederlandse berichtgeving, het zij zo.
  In Néderland hangt de plotselinge (vrijwel uitsluitend negatieve) publiciteit rond Pamela Geller samen met het feit, dat ze een geestverwant van Geert Wilders is. Ze is al jaren actief en staat al jaren in contact met Geert Wilders, zonder dat daar in Nederland veel notitie van werd genomen. Maar nu, nu het CDA voor de keus staat, al dan niet met de PVV in zee te gaan, ligt het anders. Omdat Geller net als Wilders geen blad voor de mond neemt en iemand is met uitgesproken meningen over zaken waar ‘men’ niet over spreekt, en daarbij ook nog eens buitenlandse (ja, Amerikáánse) is, leent het oprakelen van haar relatie met Wilders zich er goed voor om de laatste indirect voor het CDA onmogelijk te maken. Wanneer het lukt Geller neer te zetten als een extreem rechtse tante met bizarre opvattingen, die heel wel als tussenschakel zou kunnen fungeren in contacten met duistere krachten op de achtergrond, dan zal haar associatie met Wilders het voor Verhagen lastig maken, om de druk van een deel van zijn achterban te weerstaan. Helemáál prachtig zou men het vinden, wanneer Wilders – een machtspositie in het vooruitzicht – zich te elfder ure zou distantiëren van Geller (’s opvattingen), want dat zou hem ook nog eens medeplíchtig maken aan zijn eigen ondergang.
  Ofschoon het vraaggesprek met Geller een heel ander thema heeft, gaat de titel van de videoclip slechts terug op een kort fragment, waarin Geller antwoordt op een interruptie van haar betoog door de interviewster, een interruptie die geen ander doel dient dan haar in diskrediet te brengen. Geller antwoordt naar waarheid, dat Hitler inderdaad in bepaalde opzichten werd geïnspireerd door de islam en wel bijvoorbeeld door het precedent dat met de massamoord op de Armeniërs werd geschapen. Wat Geller in het vuur van haar rede verzuimde eraan toe te voegen, is dat het eigenlijke precedent niet zozeer in de massamoord als zodanig bestond, maar in het feit dat deze massamoord in de moderne tijd met al z’n communicatiemidelen kon plaats vinden en de islam niet werd áángerekend. Wanneer men er maar onverbiddelijk aan vasthield, de enige en absolute bron van alle moraal te zijn, kon men zich bijna openlijk aan zoiets schuldig maken en ermee wegkomen, was de les die Hitler eruit trok. Uit niets blijkt, dat Geller van mening zou zijn, dat Hitler z’n moorddadig antisemitisme of z’n imperialisme aan de islam ontleend zou hebben. Daar had hij immers genoeg eigen bronnen voor.
  En er is nóg iets (en trouwens wel meer dan iets), al refereert Geller daar hier niet aan. Wat in het zich steeds aanscherpend proces van Jodenvervolging door de nazi’s het laatste duwtje gaf, om tot de fysíeke uitroeiing van het jodendom over te gaan, is nog steeds niet voldoende aan het licht gekomen. Dat Hadj Amin-al Husseini, de voorganger en mentor van Yasser Arafat, in dat proces een belangrijke rol heeft gespeeld, zou – gezien de omstandigheden die inmiddels al wél bekend zijn -, heel goed kunnen, maar is vooralsnog niet bewezen. Dat de virulente Jodenhaat van Hadj Amin-al Husseini islamitisch was geïnspireerd is wel zeker. Of dat de islam aan te rekenen valt? Ga maar eens op onderzoek uit!

 8. Jilis van Delsen

  @Evert (#10)

  Inderdaad, Pamela Geller is o.a. ook in de US omstreden. Dat is het lot van ieder die z’n mond open doet. Maar is dat erg? Of op zichzelf al een tegenargument tegen alles wat ze zegt?
  De link die je geeft, laat een lijst van websites zien die vrijwel allemaal met de videoclip op de proppen komen, waar jij ook al naar verwees (#8). Pas overigens op met deze link! Nummer 3 op je lijstje verwijst naar de website van het Stormfront! Als je klikt, kom je op een pagina waar wordt gespeculeerd over het joodse uiterlijk van Pamela Geller (ze is inderdaad joods) en Robert Spencer (is – anders dan het Stormfront duidelijk meent te zien – niet joods). Maar het valt inderdaad niet te ontkennen, dat zowel Pamela Geller en Robert Spencer erg nazifoob zijn!
  Je wenst me veel succes met m’n ‘damage control’. 48.100 zoekresultaten op de pagina waar je naar verwijst op basis van de zoekterm -“pamela geller” hitler -! Dat liegt er niet om! Maar misschien is het een troost dat anderen het nog veel ‘moeilijker’ hebben: – ‘winston churchill” hitler – levert bijvoorbeeld 897.000 zoekresultaten op, – “obama” hitler – 7.160.000 (“barack hussein obama” hitler 112.000). Maar jíj Evert scoort ook heel verdienstelijk, hoor! – “evert” hitler – levert niet minder dan 54.200 zoekresultaten op! Waarschijnlijk heb je dat te danken aan je relatieve anonymiteit (je hebt je achternaam niet bekend)!
  Nee, damage control is niet aan de orde! Het is toch juist geweldig, dat Pamela Geller en Geert Wilders volgens de gangbare moraal zulke makkelijke prooien lijken? Dankzij hen vat al dat opgekropte ressentiment in de samenleving eindelijk moed, risicoloos naar buiten te komen! En ze lichten alleen maar een tipje van de sluier op! (zag je in je videoclip trouwens, hoe de interviewster een cartoon van Mohammed voor de camera liet ‘zien’? Alsof het een ontoonbaar vies plaatje was, dat ze intussen in het verborgene toch maar in haar bezit en onder ogen had. Zo’n meisje neemt althans voor het oog van de camera een (vijge)blad voor de mond!). Het laatste wat Pamela Geller en Geert Wilders nodig hebben is zelf achter dekmantels (of moeten we zeggen: burka’s) schuil te gaan. Ze spelen graag open kaart. Wen er maar alvast aan, zou Wilders zeggen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top