Stel, Wilders was een moslim

„Mevrouw de voorzitter. Al tientallen jaren wordt het gevaar van het katholicisme ontkend. De elite maakt ons wijs dat de Katholieke Kerk een kerk van liefde is. We weten inmiddels wel beter. Eerder deze week werd bekend dat kinderporno is aangetroffen binnen de muren van het Vaticaan. We worden keihard met de neus op de feiten gedrukt. Het katholicisme is een onverzadigbaar monster. Het houdt maar niet op. Alleen al in ons land zijn tussen 1945 en 1985 duizenden kinderen ernstig seksueel misbruikt. Een schande.

Niemand kan de waarheid ontkennen. Het is het katholicisme – en niets dan het katholicisme – dat telkens weer tot kindermisbruik leidt. Wie beweert dat kindermisbruik niets met het katholieke geloof te maken heeft, moet er de Bijbel eens op naslaan. Het handboek voor pedoseksuelen. Ik citeer Marcus 10 vers 14: Laat de kinderkens tot Mij komen. En Marcus 10 vers 13: zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou.

Mevrouw de voorzitter; de tijd van wegkijken is voorbij. De harde werkelijkheid is deze: de afgelopen jaren heeft nog geen 10 procent van de Nederlandse katholieken de kerk de rug toegekeerd. De overige 90 procent – zo’n 4 miljoen – weigert categorisch. De vraag is niet óf, maar wanneer nieuwe onthullingen van seksueel misbruik zullen volgen. Ze voeren gewoon hun ideologie uit.

Nu heb ik niets tegen het katholicisme, maar wel tegen de uitwassen ervan. We kunnen in ons mooie Nederland niet 4 miljoen extremisten dulden die kindermisbruik heimelijk goedkeuren. De vrijheid van onze kinderen staat op het spel. Mijn boodschap is dan ook duidelijk: erken dat katholicisme het probleem is. Start de dekatholisering van Nederland. Elke katholiek dient zich in een officieel document te distantiëren van kindermisbruik en pedoseksualiteit. Daarna dient hij het evangelie van Marcus uit de Bijbel te scheuren. Voor wie dat niet doet, is hier geen plaats meer. Tegen hen zeg ik: „Pak je koffer en vertrek linea recta richting je vriendjes in Vaticaanstad. Rot toch op!”

Genoeg is genoeg. Geen halfzachte lapmiddelen meer. Voer een meldplicht in voor terugkerende missionarissen die in donker Afrika kleine negertjes hebben bekeerd. De autoriteiten dienen deze wandelende tijdbommen in de gaten te houden. Laten we alert zijn op katholieken, zoals we ook alert zijn op verdachte pakketjes op stations. Het leger moet worden ingeschakeld om kleuterscholen, speeltuinen en jeugdhonken te beschermen. Laten we vandaag beginnen aan onze bevrijding. Morgen moet een dag zijn met minder katholieken. Een dag van herwonnen vrijheid. Dank u wel.”

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!