Politici zeggen ook maar wat

Mei 2000: Een vluchtig Kamerdebatje. Minister van Financiën Gerrit Zalm is vóór toetreding van Griekenland tot de eurozone. Hij noemt de Griekse financiële cijfers “buitengewoon indrukwekkend.” CDA-Kamerlid en hoogleraar economie Henk de Haan is het daar niet mee eens. Iedereen weet volgens hem dat de Griekse cijfers in werkelijkheid “zo rot als een peer” zijn. Ja, Zalm ook. De Haan dient een motie in om Griekenland uit de euro te houden. Deze wordt met overgrote meerderheid verworpen. Oók door VVD’er G. Wilders.

November 2004: De Grieken blijken inderdaad een loopje te hebben genomen met hun boekhouding. Ze logen over hun begrotingstekort en manipuleerden de cijfers.

December 2009: De Griekse staatsschuld loopt op tot 300 miljard euro. Het begrotingstekort bedraagt 12,5% en 20% van de beroepsbevolking is werkloos. Het land dreigt kopje onder te gaan.

Maart 2010: Minister van Financiën Jan Kees de Jager meldt dat Griekenland nog geen steun heeft aangevraagd. Maar áls ze dat doen, mag geen Nederlands belastinggeld naar de Grieken: “Een hele harde voorwaarde.”

April 2010: Griekenland kan niet meer in haar eigen financiële behoeften voorzien. Het land vraagt Europa om hulp.

Mei 2010: De eurozone en het IMF komen over de brug met een noodlening van 110 miljard euro. Nederland draagt 4,7 miljard bij. De Jager: “We krijgen al het geld terug dat aan Griekenland is geleend. Mét rente. Daar ga ik absoluut van uit.” Is met deze noodlening de financiële stabiliteit gewaarborgd? Jazeker: “we hebben daadkrachtig opgetreden en daarmee erger weten te voorkomen.”

Juni 2010 tot mei 2011: De Griekse crisis verergert.

Juni 2011: De Jager: “Alle Griekse scenario’s kosten Nederland geld.” Hij reageert op een oproep van economen aan de politiek om openlijk toe te geven dat de redding van Griekenland de Nederlandse belastingbetaler hoe dan ook geld gaat kosten. “Ik heb altijd gezegd: de risico’s zijn groot.”

Februari 2012 tot januari 2015. Een tweede steunpakket voor Griekenland à 130 miljard euro. Nederlandse bijdrage: 14,5 miljard. De Griekse economie blijft krimpen.

Februari 2015. Volgens de Algemene Rekenkamer komt de 240 miljard aan noodhulp die is verstrekt aan Griekenland, niet meer terug.

Juli 2015. Een derde steunpakket: minimaal 82 miljard euro. Hoogleraar financiële economie Eijffinger meldt dat Nederland 20 tot 30 miljard heeft uitstaan in Athene. Dat is zo’n 3300 euro per Nederlands huishouden.

Vandaag: De Tweede Kamer debatteert over Griekenland. En nu ben ik zó benieuwd of Geert het ook gaat hebben over het eigen falen van 15 jaar geleden.

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Ik werk voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!