Oudejaarsborrel en de raamambtenaar

“Fijn u hier te ontmoeten. Sta mij toe zo voor de jaarwisseling nog even in te tunen op een klein publicitair ongemak aangaande ons imago.”

“Ik weet waar u op doelt. Dat vervelende onderzoek van het weekblad Binnenlands Bestuur waarin vier van de tien ambtenaren aangeven een zogenaamde ‘raamambtenaar’ te kennen.”

“Een raamambtenaar! In casu een ambtenaar die de gehele dag weinig meer doet dan uit het raam kijken.”
“Uitermate vervelend dat dit soort zaken op deze wijze voor het voetlicht komen. Alsof wij de gehele dag uit het raam staren!”

“Ieder weldenkend mens weet toch dat het laatste vet bij onze afdelingen is weggesneden? Als er nog meer bezuinigd wordt, gaan er ongelukken gebeuren.”

“Zo is het maar net. Daarom heb ik namens het managementteam van de afdeling ‘Verstrekking Visvergunning Zoet Water Appingedam Noord’, waaronder ik ressorteer, het voorstel de neuzen dezelfde kant op te richten. Ik neem aan dat u als voorzitter van de twaalfkoppige ‘Centrale Raad van Beroep inzake Weigering Visvergunning Zoet Water Appingedam Noord’ hier wel oren naar heeft?”
“Jazeker! Jazeker! Het lijkt mij uitermate zinvol hier een bilateraaltje over te houden.”
“Wellicht is het een idee dat één van ons, in het kader van de nodige damage control even een intelligent rapportje typt richting Burgemeester en Wethouders?”

“Mijn idee! We dienen de doelstellingen van ons beider afdelingen transparant te communiceren. Bijvoorbeeld de kwaliteitsslag die we het afgelopen jaar hebben gemaakt: voor iedere burger die een ‘Visvergunning Zoet Water Appingedam Noord’ aanvraagt, uitsluitsel binnen 24 weken. En voor wie in beroep gaat tegen een negatieve beschikking, een bezwaarprocedure die nooit meer dan 36 weken in beslag neemt.”

“Mmmm… Weet u… Wellicht is het verstandig dat we, voordat we deze kwestie richting B&W over de schutting gooien, het een en ander nog eens in overweging nemen.”

“In overweging nemen? Dat kan natuurlijk nooit kwaad. Haastige spoed is zelden goed, zeker wanneer zo een belangwekkende kwestie aangeslingerd dient te worden.”

“Ik stel voor het een en ander eerst even voor te masseren. Vervolgens leggen we de kwestie afdelingbreed in de week bij een nog op te richten ‘Stuurgroep Richtlijnen Verstrekking Visvergunning Zoet Water Appingedam Noord’.”
“Heel verstandig. Een stuurgroep levert altijd meer ijkpunten op.”
“Precies, en die ijkpunten gaan we vervolgens afkaderen. Zo komen we dan tot een stukje finale besluitvorming.”
“Helemaal mee eens. Een stukje finale besluitvorming dat we vervolgens hoog insteken richting B&W.”

“Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Eerst dient er nog het een en ander aan feedback geschakeld te worden. Het formeren van zo’n ‘Stuurgroep Richtlijnen Verstrekking Visvergunning Zoet Water Appingedam Noord’ kan natuurlijk niet zonder een benoemingscommissie.”
“Dat lijkt mij inderdaad de meest correcte procedure. Een ‘Benoemingscommissie Stuurgroep Richtlijnen Verstrekking Visvergunning Zoet Water Appingedam Noord’. En wie nemen zitting in die tweekoppige benoemingscommissie?”
“Wij natuurlijk.”
“Precies. En die commissie komt dan binnen een half jaar tot een definitieve beslissing aangaande het een en ander: een ‘ja, mits’ dan wel een ‘nee, tenzij’.”
“Mooi. Dus dit hebben we afgetimmerd?”
“Ja, we gaan deze kwestie te zijner tijd eens goed op de rit zetten.”
“Oké. Nog een wijntje dan maar?”
“Heerlijk!”

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!