Naakt aquarelleren

biesbosch

De e-mail aan CompuTrain

Geachte dame/heer,

In dagblad Metro las ik een advertentie waarin u de draak steekt met de cursus “Naakt aquarelleren in de Biesbosch”. Dit stoort mij zeer. Ik ken u niet en u kent mij niet – maar toch vindt u het blijkbaar nodig de cursussen die ik geef te declasseren met de vet gedrukte zin “of toch maar liever iets zinnigs leren?”

Sinds 1969 geef ik workshops aquarelleren in diverse natuurgebieden in heel Nederland. Daarbij doen mijn cursisten en ik tijdens de zomermaanden meermalen de Biesbosch aan. Het aquarelleren van naakten, zowel abstract als figuratief, is in die periode het hoofdthema van mijn workshop. Ikzelf en mijn cursisten fungeren als naaktmodel.

Doordat eenieder naakt werkt, is er alle ruimte voor het beleven van de vrije natuur, het accepteren van het eigen lichaam en dat van de medecursist. Het is tevens de terugkeer naar een sobere eenvoud, om zo de essentie van de menselijke oorsprong te herwinnen.

Het is dus bij uitstek een workshop die geschikt is voor iedereen die wil starten met naakt aquarelleren, maar niet goed weet hoe of waarmee te beginnen. Voor veel mensen is deelname een grote stap. Daarom stoort het mij dat u in uw advertentie zo kwetsend omgaat met de hobby en passie van andere mensen.

Graag daarop uw reactie.

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Lucia Koelman [in e-mail is pseudoniem gebruikt]
Nudistisch kunstatelier


Het antwoord

Geachte mevrouw Koelman,

Graag willen wij u hier mondeling toelichting op geven, zodat wij misschien iets aan uw irritatie kunnen doen.
Het is nooit onze bedoeling geweest u te beledigen.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw telefoonnummer te geven, zodat wij u hierover bellen?

Met vriendelijke groet,
Kitty van W.
Marketing


De e-mail terug

Geachte mevrouw Van W,

Dank voor uw snelle antwoord.

Ik vind deze kwestie dermate belangrijk, dat ik er waarde aan hecht onze correspondentie schriftelijk vastgelegd te hebben. Mocht u niet per e-mail willen corresponderen, dan ben ik bereid u mijn postadres te geven.

Waar het mij om gaat is het volgende:
De laatste paar jaar merk ik dat naaktheid bij veel mannelijke cursisten slechts begeerte oproept. En ook al hebben u en ik als vrouw die associatie niet – mannen zijn op dit gebied zwak en makkelijk in verleiding te brengen.
In hun verbeelding is naaktheid nooit iets dat op zich zelf staat. Meestal is het verbonden met seks en de daarmee gepaard gaande flauwe dubbelzinnigheden.

Denkt u daarbij maar aan woorden als ‘kwast’ en ‘spons’, en de tot treurens toe gemaakte opmerking (op het moment dat de boxershort uitgaat) ‘de winterschilder is er weer’.

Mijns inziens draagt uw reclamecampagne mede bij aan het in stand houden van dit Theater van de Lach-achtige klimaat, dat het mij als docente bijna onmogelijk maakt mijn workshop naar behoren te geven.

U wilt graag iets aan mijn irritatie doen. Dat waardeer ik zeer.
Ik stel dan ook voor dat u zowel op uw website als in verdere advertenties vermeldt dat iedere overeenkomst tussen uw campagne en het Nudistisch Kunstatelier berust op louter toeval. Alleen in dat geval kan ik deze kwestie achter mij laten.

Hopende van u te vernemen,

Met vriendelijke groet,

Lucia Koelman
Nudistisch kunstatelier


Het antwoord

Geachte mevrouw Koelman,

We raken enigszins gechoqueerd door de termen die u in de (schilders)hand neemt..
Toch zouden wij graag uw postadres kennen om een en ander uit te leggen.

Kunt u ons tussentijds kennis laten maken met uw (nudistisch) werk, aangezien onze nieuwsgierigheid nu erg gewekt is.
Wij willen u erop attenderen dat het niet alleen begeerte opwekt bij mannen, maar zeker ook bij ons, de moderne vrouw, n’est-ce-pas?

Hoogachtend,

Kitty van W.
Marketing


De e-mail terug

Geachte mevrouw Van W,

In mijn werk streef ik er naar kunst tot aan de uiterste rand van het leven te brengen. Bij het aquarelleren van naakten gaat het daarbij om de eerlijkheid van het menselijk lichaam. Waardigheid, omvat in dynamiek, kleur en lijnenspel. Het lichaam als landschap.

Bijgevoegd doe ik u een zelfportret toekomen.

naakt

Uitgangspunt van dit vrouwelijk naakt is het menselijk lichaam als droomhuis. Een huis met talloze kamers, doordrenkt van geschiedenis en herinnering. Kamers met uitzicht.
Wat dit portret mijns inziens zo sterk maakt, is de aanblik van de ingetogen armen. Onttrokken aan de kijker, terwijl tóch duidelijk is dat zij niets omsluiten. Die intensiteit vergroot de ruimte, maar trekt het oog van de toeschouwer tegelijkertijd naar de rest van het lichaam. Hals, handen, lippen, bril. Hoogte en breedte krijgen diepte in de onverbiddelijke dijen.
De vrouw als archetype, groots in detail, refererend aan het essentiële en zuivere: haar lichaam is springlevend, maar neemt geen genoegen met de pose van perversiteit.

Hopelijk verduidelijkt bovenstaande niet alleen mijn visie op het naakt aquarelleren, maar ook mijn bezwaren jegens uw lacherig aandoende reclamecampagne. Graag verneem ik dan ook of u bereid bent uw campagne aan te passen op de door mij, in mijn vorige e-mail, voorgestelde wijze.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

Lucia Koelman
Nudistisch kunstatelier
p/a [adres verwijderd – LK]


Het antwoord

Geachte mevrouw Koelman,

Hartelijk dank voor uw antwoord.
Graag nodigen wij u uit bij Compu’Train op vrijdag 14 juni om 14.00u om dit verhaal goed met u af te ronden en de ‘naakte’ waarheid boven tafel te krijgen Wij horen graag van u of dit schikt.

Om terug te komen op uw verzoek om een tekst op onze website te zetten gaan wij niet in. Wij zullen het hier ook vrijdag met u over hebben.

Met vriendelijke groeten,
Compu’Train BV

Kitty van W.


De e-mail terug

Geachte mevrouw Van W,

U vroeg mij mijn postadres “om een en ander uit te leggen”. Dat heb ik u gegeven, temeer omdat ik zelf aangaf deze kwestie op schrift te willen hebben.

Nu nodigt u mij plots uit voor een bezoek, maar gooit bij voorbaat de deur dicht door te stellen dat u hoe dan ook niet wenst in te gaan op mijn verzoek tot plaatsing van een aanvullende tekst bij uw advertentiecampagne.
In wezen zegt u daarmee geen enkele waarde te hechten aan mijn argumentatie tijdens een eventueel gesprek.

Neemt u mij eigenlijk wel serieus?

Hoogachtend,

Lucia Koelman
Nudistisch kunstatelier


Het antwoord

Geachte mevrouw Koelman,

Bij nader inzien is onze interesse in uw cursus naakt aquarelleren dusdanig gewekt dat een aantal van onze collega’s zich graag willen opgeven.

We hebben alvast, om te oefenen, een voorstudie gemaakt, maar willen natuurlijk nog de fijne kneepjes van uzelf, als professional leren.

naaktct

Wat vindt u van onze creativiteit? Denkt u dat wij geschikt zijn voor zo’n serieuze hobby?

Met vriendelijke groet,
Kitty van W
Marketing


Naschrift Luuk Koelman:
Achteraf schrok CompuTrain wat van de eigen creativiteit. Op verzoek heb ik hun ge-photoshopte versie (met het hoofd van een eigen medewerker) naar behoren gecensureerd. En de achternaam van de marketingdame verwijderd, op haar verzoek.
(-;

 

Meer Brandbrieven lezen?

Mijn beste zijn verzameld in dit boek!

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!