Met een plusje

Tjibbe Joustra vertrekt. U weet wel, de man die ooit baas was van uitkeringsfabriek UWV. Daar werd hij op non-actief gesteld nadat hij de directieruimte voor ettelijke miljoenen had laten verbouwen, inclusief een geheel uit marmer opgetrokken toiletruimte. Die geldsmijterij leverde hem de bijnaam ‘Tjibbe Toiletpot’ op.

Omdat topambtenaren moeilijk ontslagen kunnen worden, werd speciaal voor Tjibbe een nieuwe functie in het leven geroepen: die van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Prima baan, dito salaris en de gehele dag vrij. Want een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding doet niets. Nou ja, niets. Hij geeft een soort van rapportcijfer aan het ‘dreigingsniveau’ oftewel de kans op een terroristische aanslag. Die kan ‘minimaal’, ‘beperkt’, ‘substantieel’ of ‘kritiek’ zijn. Sinds jaar en dag is het ‘substantieel’. Prachtige term. Vooral omdat niemand weet op welke informatie dat ‘substantieel’ is gebaseerd.

Maar nu komt het. In een interview meldde Tjibbe opeens dat het dreigingsniveau niet langer “substantieel” is, maar “substantieel met een plusje”.
U begrijpt, ik ben me helemaal kapot geschrokken, van dat plusje. Alarmfase rood! Ik heb direct met hardboard platen alle ramen geblindeerd. Drie dagen lang bivakkeerde ik samen met mijn door het kabinet aanbevolen overlevingspakket onder de keukentafel. Totdat ik op het opwindbare radiootje minister Hirsch Ballin hoorde, de baas van Tjibbe Toiletpot. Hij wuifde Tjibbe’s uitlatingen geërgerd weg als “geen nieuws”, wat in gewone mensentaal zoveel betekent als “let maar niet op hem, hij lult uit zijn nek”.

Dat is inderdaad het enige wat Tjibbe Toiletpot doet. En het ‘plusje’ introduceren natuurlijk. Helemaal zelf bedacht. Ter ere van zijn naderend afscheid, zeg maar. Tjibbe Toiletpot, de man die terroristen niet bestrijdt, maar een rapportcijfer geeft. Een achtplus voor Al Qiada! Heeft hij toch nog iets gedaan.

Per 1 januari vertrekt Tjibbe, 57 jaar oud. Op naar het prepensioen, mag ik hopen. Zijn opvolger is nog niet bekend. Logisch, het kabinet wacht nog even totdat zich weer een topambtenaar aandient die moeilijk ontslagen kan worden.

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!