Mannen en vrouwen zijn niet gelijk bij de SGP

Flauw hoor, hoe heel het land er een hobby in heeft Kees van der Staaij te bashen. Het is al erg genoeg dat de SGP vrouwen niet langer mag weren van de kieslijst, enkel en alleen omdat zij vrouw zijn. Ik begrijp niet waar de Hoge Raad en het Hof van de Rechten van de Mens zich mee bemoeien. Godzijdank handhaaft de SGP wel artikel 10 van haar beginselprogramma, waarin staat dat vrouwen het regeerambt niet toekomt.

De dictatuur van de gelijkheid begint door te slaan in Nederland. Mannen en vrouwen zijn helemaal niet gelijk. God schiep eerst de man, en daarna pas de vrouw. Dat is de Bijbelse ordening. In al Zijn wijsheid zette God de vrouw op aarde om de man tot hulp te zijn. Zo staat het ook in de Bijbel: “Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here.” Niet voor niets maakte Jezus Christus, Gods enige Zoon, geen enkele vrouw tot apostel. Twaalf mannen koos hij. Waarom? Omdat het vrouwen niet toekomt te regeren. Dat is een taak die enkel voor mannen is weggelegd. Als vrouwen voorbestemd waren voor de politiek, had God hen wel een penis gegeven. In plaats daarvan gaf Hij hen een vagina, omdat de hoogste roeping voor de vrouw het moederschap is. Alleen al daarom kunnen vrouwen geen verantwoordelijkheid dragen voor een politiek of bestuurlijk ambt.

Zijn Kees van der Staaij en zijn mannenbroeders van de SGP dan de enigen die dit inzien? Ja, want de Duivel is sluw. Hij komt op kousenvoeten, haast onmerkbaar, en is met zijn listen de mens altijd een stap voor. Vrouwen die op de kieslijst van de SGP willen, ontkennen de Bijbelse beginselen en daarmee Gods onfeilbaarheid. Immers, hun kandidaatstelling kan ertoe leiden dat zij gekozen worden, waardoor ze een politieke functie vervullen terwijl de Bijbel hen daartoe niet geschikt acht. Ik vind dat in het licht van Gods Woord niet te verdedigen.

Laten we waakzaam zijn. In een democratie heeft het volk het voor het zeggen, maar het kan niet zo zijn dat vrouwen zichzelf in een positie plaatsen die hen niet door God is gegeven. De Bijbel is daar heel duidelijk in. De man heeft de macht te gebieden over de vrouw. Een onwrikbare grondslag, want uiteindelijk komt het hierop neer: als God had gewild dat vrouwen op de kieslijst van de SGP terecht kwamen, had Hij Kees van der Staaij wel een andere mening ingefluisterd.

close

Genoten? Abonneer je dan op mijn gratis nieuwsbrief en ontvang net als 2200 anderen elke twee weken verse columns en longreads in je mailbox.

Standaard afbeelding
Luuk Koelman
Dit artikel is geschreven door Luuk Koelman. Hij is columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.