Koelman opent een Duyvis-zakjeDe e-mail aan Duyvis

Geachte dame/heer,

Mijn naam is Luuk Koelman. Vorige week kocht ik – als chipsliefhebber – voor het eerst een zakje van uw knabbelnootjes.


Eenmaal thuis lukte het mij met geen mogelijkheid het zakje open te trekken. Zelfs een poging met mijn tanden haalde niets uit. Het bovenste randje van de zak bleek veel te hard.


Uiteindelijk heb ik uit mijn gereedschapskist een stanleymes gepakt.
Wellicht had ik dat beter niet kunnen doen. Ik heb netjes van me af gesneden, maar moest daarbij zoveel kracht zetten dat ik mijzelf uiteindelijk toch serieus verwondde. Na behandeling in het ziekenhuis (twaalf hechtingen – zie foto) mocht ik weer naar huis.

U moet begrijpen dat ik u niets verwijt. Ik was ongeduldig en hongerig, en had er beter aan gedaan eerst een goed doordachte scheurstrategie uit te stippelen.

De reden dat ik u deze mail stuur, is omdat ik in de krant las dat het Britse ministerie van Handel en Industrie 150.000 euro heeft uitgetrokken voor onderzoek naar de kracht die nodig is om een zakje chips open te trekken. Zelf heb ik met het openen van zakjes chips echter nooit problemen. Mijns inziens een indicatie dat onderzoek naar het openen van zakjes knabbelnoten meer dan gewenst is. Zo’n onderzoek zou dan kunnen dienen als aanvulling op het Britse onderzoek, wellicht onder auspiciën van de Europese Unie.

Graag verneem ik dan ook of u hierin een taak voor uzelf ziet weggelegd.

Met de meeste hoogachting,

Luuk Koelman
(In e-mail is pseudoniem gebruikt)Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Hartelijk dank voor uw mail over uw ervaringen met onze Knabbelnoten.

U schrijft dat u bij het openen van onze verpakkingen nogal wat problemen hebt ondervonden en dat u uiteindelijk een stanleymes nodig hebt gehad om het zakje te openen. Bij het gebruik van dit mes, heeft u zich in uw schouder/rug gesneden. Wij wensen u vanzelfsprekend een spoedig herstel toe.

Wij zien echter geen verband tussen het openen van het zakje en uw verwonding. Temeer daar wij ons geen beweging kunnen voorstellen die wordt gemaakt tijdens het opsnijden van de zak en kan leiden tot een verwonding aan uw schouder/rug.

Wel kunnen wij wat verder ingaan op uw opmerking met betrekking tot het Britse onderzoek.


Om een zakje Knabbelnoten te openen hebben wij in de bovenzijde van de verpakking een klein “knipje” gezet bij de tekst “hier openen”. Op deze plaats is het relatief eenvoudig om het zakje open te scheuren.

Uit door ons uitgevoerde onderzoeken naar onze producten hebben wij onder andere gekeken naar opmerkingen over het openen van een zakje. Uit deze onderzoeken bleek het openen van een zakje voor de consument geen probleem te zijn. Niettemin doen wij onderzoek naar mogelijkheden het openen van de verpakkingen verder te vereenvoudigen. Hierin hebben wij nog betere alternatieven gevonden dan de huidige verpakking. Er zijn wel zakjes te vinden die makkelijker te openen zijn, maar deze zakjes zijn te kwetsbaar.
Hierdoor gaan de zakjes te vaak spontaan open en gaat de beschermende werking van de verpakking verloren.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


Duyvis B.V.

Marcel van Kerkwijk
Consumentenservice
Tel. 030-630xxxxDe e-mail terug

Geachte heer van Kerkwijk,

Dank voor uw reactie. Ik ben inmiddels aan de beterende hand. Gisteren heeft mijn huisarts de hechtingen verwijderd. U schrijft dat u zich bij het opensnijden van een zakje Knabbelnoten geen beweging kunt voorstellen waarbij de schouder of rug wordt geraakt.

Nu moet u weten dat ik – naast een lichte motorische storing – tevens mijn rechterelleboog niet geheel kan strekken. Als je dan tóch veel kracht zet en uitschiet, kan er veel mis gaan. Waarschijnlijk kan ik het u d.m.v een reconstructie beter uitleggen:

Om verder leed te voorkomen, is het raadzaam dat u op zo kort mogelijke termijn met vertegenwoordigers uit de chipsbranche om de tafel gaat zitten om gezamenlijk één scheurstrategie te ontwikkelen.


Als agendapunt wijs ik u met enige nadruk op het feit dat een chipszak nooit een “knipje” in de bovenzijde van de verpakking heeft. In plaats daarvan is diezelfde bovenzijde juist van een minder hard randje voorzien, waardoor openen geen probleem is.


U begrijpt dat ik (als fervent chips-eter) daarom niet bedacht was op het door u bedachte “knipje”, met alle gevolgen van dien.

Graag verneem ik uw mening in dezen.

Hoogachtend,

Luuk Koelman
(In e-mail is pseudoniem gebruikt)Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Hartelijk dank voor uw mailtje waarin u, aan de hand van een fotorapportage, duidelijk maakt hoe het ongeval met het stanleymes heeft kunnen gebeuren. Tevens zijn wij verheugd te vernemen dat u weer behoorlijk hersteld bent.

Onze verpakkingsontwikkelaars hadden geen rekening gehouden met de uitzonderlijke situatie waarin u verkeerde op moment van het ongeval en derhalve is bij een ongewijzigde situatie het risico ongewijzigd.

Zoals in onze vorige mail aangegeven is het erg lastig de verpakking van nootjes zodanig aan te passen,dat een nootjesverpakking zich laat openen als een chipsverpakking. Indien wij de nootjes verpakken in “chipszakken”, zullen de nootjes u vrijwel zeker oud of muf smakend bereiken. Wellicht dat in de toekomst nieuwe materialen beschikbaar komen.

Wel kunnen wij op een andere manier iets aan uw probleem doen. Ik stel voor dat wij u een aantal zakjes nootjes toesturen. Dit heeft twee voordelen:


* De nootjes zijn beschikbaar op moment dat u er van wilt eten. Er gaat dus geen tijd verloren met de aanschaf. Deze tijdwinst kunt u gebruiken om de zak rustig te openen
* Door het beschikbaar stellen van een aantal zakjes kunt u uw techniek met betrekking tot het openen van een zak verfijnen

Indien u ons uw adres doorgeeft, zullen wij u een aantal zakjes toesturen.

Met vriendelijke groet,


Duyvis B.V.

Marcel van KerkwijkDe e-mail terug

Geachte heer Van Kerkwijk,

Dat lijkt me een prima voorstel. Ik zal de zakjes gebruiken voor zelfstudie.
Wilt u (om verdere ongelukken te voorkomen) de bovenzijde van het postpakket wel voorzien van een klein “knipje” met daarbij de tekst “hier openen”?

Bij voorbaat dank!

Luuk Koelman
(In e-mail is pseudoniem gebruikt)Het antwoord

De zakjes


“Hier openen”
 

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Ik werk voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!