Koelman mailt Kim HollandDe e-mail aan pornoactrice Kim Holland

Geachte mevrouw Holland,

Mijn naam is Luuk Koelman. Ik ben als bestuurslid verbonden aan een middelgrote brancheorganisatie binnen de landbouwindustrie. Wij behartigen de belangen van ruim negenhonderd aangesloten producenten, groothandelaren en importeurs.

In verband met nieuwe Europese regelgeving en het vrijkomen van de markt, is het voor ons als organisatie van belang, dat wij ons vanaf januari 2004 meer nadrukkelijk gaan presenteren naar de consument toe. Daartoe zijn wij op zoek naar een bekende Nederlandse vrouw die bereid is als ‘ambassadrice’ van onze brancheorganisatie te fungeren. De bedoeling is dat de dame in kwestie, in diverse commercials en advertenties verschijnt teneinde zo onze naamsbekendheid te vergroten. Helaas kan ik u momenteel uit marketingoverwegingen onze naam niet noemen. Ik vraag hiervoor uw begrip.

Onderzoek door een gerenommeerd marktonderzoeksbureau heeft drie geschikte kandidates opgeleverd – waaronder u. Zo blijkt u bij onze doelgroep gevoelens van bewondering op te roepen, en wordt u niet alleen getypeerd als een grootheid in uw professie, maar ook als ‘natuurlijk’, ‘gepassioneerd’ en ‘omstreden’. Stuk voor stuk eigenschappen die ons bijzonder aanspreken.

Waarschijnlijk voelt u mijn vraag reeds aankomen: Graag verneem ik of u – in principe – bereid bent uw naam, gezicht en bekendheid te lenen aan een middelgrote Nederlandse brancheorganisatie.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Luuk Koelman
[in e-mail is pseudoniem gebruikt – LK]Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Ik heb uw mail met veel belangstelling gelezen en ik voel mij uiteraard gevleid door het door u geschetste beeld dat binnen uw brancheorganisatie van mij bestaat.
Het lijkt mij goed om binnenkort eens kennis te maken en een oriënterend gesprek te hebben. U kunt mij bereiken voor een afspraak op 06-11.45x.xxx

Vriendelijke groeten,

Kim HollandDe e-mail terug

Geachte mevrouw Holland,

We zijn verheugd met uw positieve reactie. Behalve u, hebben ook de andere twee kandidates aangegeven in principe open te staan voor een ‘ambassadeurschap’ van onze brancheorganisatie.

Vooruitlopend op ons oriënterend gesprek vertel ik u graag iets meer over onze campagne waarvoor wij 2,3 miljoen euro hebben uitgetrokken. Uitgangspunt is de verwevenheid tussen uw branche en de onze: de vleesverwerkende industrie.

Ons reclamebureau heeft het idee opgevat om door middel van uw uitgesproken vrouwelijkheid het product ‘vlees’ (en daarmee de vleesverwerkende industrie) als een eerlijk en puur Hollands product in de markt te positioneren. Werktitel van de campagne, die zowel in advertenties als op abri’s in bushokjes wordt gevoerd: ‘Kim Holland. (H)eerlijk vlees van eigen bodem.’ Daarnaast wordt vanzelfsprekend ook de naam van onze brancheorganisatie naar de consument toe gecommuniceerd.

Zo willen wij ons trachten te profileren als een bijzondere branche. Niet alleen onconventioneel, maar ook vernieuwend én verrassend – met een warm, menselijk imago.

Het is ons onbekend of u vegetariër bent. En zo ja, of dat voor u een beletsel vormt om eventueel uw medewerking te verlenen aan onze campagne. Ons reclamebureau heeft echter een duidelijke voorkeur voor u als boegbeeld van onze brancheorganisatie.
Graag hierop uw reactie.

In het vertrouwen u naar behoren te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Luuk Koelman

P.S. Aangezien intern tot nu toe alleen de directie en het bestuur op de hoogte zijn, verzoek ik u met klem om vooralsnog geen ruchtbaarheid aan ons contact dan wel de campagne te geven.


Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Ik eet vlees, geniet daarvan, zoals de meeste mensen dat in Nederland doen.
Het Nederlandse vlees heeft de laatste tijd nogal wat klappen gehad met alle nare ziekten, de ruimingen van vee en pluimvee etc. Het is dan ook hard nodig dat er aan het gehele imago daaromheen iets wordt gedaan. Nogmaals: ik houd van vlees.

Daarbij vind ik het belangrijk dat dieren een dierwaardig bestaan leiden tot het moment waarop ze worden geslacht. Immers de kwaliteit van het leven hangt af van het leven tot aan het moment van overlijden, ongeacht hoe lang dat leven heeft geduurd.

Er is beslist met mij te praten over de aankomende campagne. Ik denk dat ik, ook in de media, een prima verhaal kan houden zodra mij om commentaar wordt gevraagd.

Ik besef dat ik risico neem met betrekking tot mijn huidige imago, maar neem aan dat dit naar behoren zal worden gecompenseerd.

Ik hoor graag nader.

Vriendelijke groeten,
Kim Holland


De e-mail terug

Geachte mevrouw Holland,

Dank voor uw reactie. Het risico dat u neemt met betrekking tot uw huidige imago, zal vanzelfsprekend naar behoren worden gecompenseerd. In ons budget is daarvoor voldoende ruimte vrijgemaakt.

Hedenochtend heeft zich echter een probleem aangediend, dat mij noodzaakt u een tamelijk persoonlijke vraag te stellen. Op basis van een aantal foto’s van uw robuuste vrouwelijkheid, is bij de voorzitter van ons bestuur het vermoeden gerezen dat zich in uw borsten niet-natuurlijke toevoegingen (implantaten) bevinden.

Het gaat hier niet om een esthetische kwestie (allen vinden wij u een aantrekkelijke, wereldse vrouw), maar u begrijpt dat wij als brancheorganisatie hierover absolute zekerheid willen hebben. Ons vlees bevat immers ook geen toevoegingen en iedere suggestie in die richting kan voor ons imago funest zijn.

Hopende op uw begrip,

Hoogachtend,

Luuk Koelman


Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Het verfraaien van het lichaam en het verfraaien van vlees hoort bij onze consumptiemaatschappij.
Grijze biefstuk of rosbief wordt nu eenmaal moeilijker verkocht dan fel rode. Eerlijkheid is juist daarvoor uitkomen, en daar sta ik om bekend.

vriendelijke groet,
Kim


De e-mail terug

Geachte mevrouw Holland,

Uit uw reactie begrijp ik dat het min of meer een publiek geheim is dat zich kunstmatige toevoegingen in uw borsten ophouden. Daar was ons in het geheel niets van bekend, waarvoor onze excuses. Het reclamebureau had u voor de abri-campagne graag gefotografeerd met een EKO-keurstempel op uw borst- en bilpartij. (‘Kim Holland. (H)eerlijk vlees van eigen bodem.’) Dat is in dit geval dus niet haalbaar. Immers, de klachten zouden binnenstromen bij de reclamecodecommissie – en terecht.

Wij zullen de onderhandelingen dan ook voortzetten met de twee overige kandidates (mevrouw P. Paay en C. van Breukhoven).

Helaas kan ik u niet anders berichten,

Vriendelijke groet,

L. Koelman


Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Het was een uiterst vermakelijke mail-wisseling.
Nu ik de andere kandidates ken weet ik, na twijfels, eindelijk zéker dat het hier om een originele grap gaat.
Leuk gedaan!

vriendelijke groetjes,
Kim

 

Meer Brandbrieven lezen?

Mijn beste zijn verzameld in dit boek!

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!