Jacht op Bin Laden: Nederland stelt schapen beschikbaar

Groot nieuws afgelopen week: Schapen hebben een opmerkelijk goed geheugen en zijn in staat individuele mensen te herkennen. Zelfs twee jaar na dato herinneren ze zich de gezichten nog, zowel en face als en profil. Dat impliceert volgens onderzoekers een hoge mate van intelligentie. Schapen beschikken namelijk over een speciale groep hersencellen die ook bij mensen en apen voorkomt.

Toeval bestaat niet. Twee dagen later maakte premier Kok bekend dat Nederland een bijdrage gaat leveren aan de strijd tegen het Taliban-regime in Afghanistan. Naast wat vliegtuigen voor fotoverkenning levert ons land drie fregatten, twee mijnenjagers en een onderzeeër. Nu ligt Afghanistan niet aan zee, dus Bin Laden zal de laatste zijn die van dit nieuws wakker ligt – maar daar is het onze geslepen minister-president juist om te doen. Het is een afleidingsmanoeuvre, want Nederland is natuurlijk niet zomaar een partner binnen de internationale coalitie. Ons land maakt deel uit van de beroemde Tampagroep, een clubje ambtenaren dat in Tampa, Florida, de oorlog voorbereidt. Tot afgelopen weekend bestond onze bijdrage daar uit één verbindingsofficier, maar daar gaat nu verandering in komen.

Volgens welingelichte kringen voert Premier Kok vandaag in zijn torentje overleg met defensieminister De Grave en landbouwminister Brinkhorst. Gedrieën leggen zij de laatste hand aan een geheime militaire bijdrage. Een aanbod dat past in de Nederlandse traditie om niet in het centrum van een brandhaard te staan, maar wel zijdelings steun te leveren: Het kabinet stelt op eigen initiatief ook nog eens zes Schoonebeker schapen beschikbaar, speciaal getraind in het opsporen, herkennen en schaduwen van Osama Bin Laden.

Morgen ontvangt de Tweede Kamer een brief van het oorlogskabinet, waarin het Nederlandse aanbod aan de Amerikanen tot in detail staat omschreven. De met parachutes en hoogwaardige micro-elektronica uitgeruste smart sheep worden tijdens een nachtelijke operatie boven het Afghaanse hooggebergte gedropt. Bij dageraad sluiten zij zich vervolgens aan bij de Talibanstrijders. Trekkend van front naar front zullen onze woldragers hun operaties uitvoeren in het schemergebied tussen humanitaire en militaire actie. Zo zijn de beestjes, onopvallend kauwend op wat gras, niet alleen in staat Taliban-posities te verkennen, maar ook vluchtelingenstromen in kaart te brengen en eventueel raketaanvallen op bases van Bin Ladens organisatie al-Qaeda te coördineren.

Eind deze week maakt De Grave samen met een schaapherder zijn opwachting in het Pentagon, om daar tijdens driehoeksoverleg met Donald Rumsfeld, de Amerikaanse minister van Defensie, de Nederlandse bijdrage aan de internationale slagkracht te presenteren. De Grave: “Ik zal Rumsfeld duidelijk maken dat de Nederlandse solidariteit niet van papier is. Onze Schoonebeker schapen kunnen immers betrokken raken bij gevechtshandelingen, maar dat is de ijzeren consequentie van onze steun aan de VS.”

De Grave verwacht dat Nederland zich met dit aanbod naast Groot-Brittanni” plaatst. “Ik denk dat de Amerikanen wel happig zullen zijn op het Nederlandse aanbod, want waar de bombardementen straks wellicht worden opgeschort in verband met de ramadan, daar werken onze smart sheep natuurlijk gewoon door.” Het lijkt De Grave dan ook logisch dat Amerika bij de planning van militaire operaties voortaan niet alleen Londen, maar ook Den Haag betrekt. “George, Tony en Wim, dat wordt de nieuwe internationale trojka. Het moet wel heel raar lopen, wil onze minister-president bij het volgende etentje van Europese regeringsleiders niet als allereerste worden uitgenodigd.”

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!