Hier is ook armoede (2)

Dat het droevig is gesteld met de gemiddelde Nederlander, wanneer het gaat om begrijpend lezen, wist ik al. Maar nu zijn we al zover dat zelfs het Meldpunt Discriminatie niet in staat blijkt een eenvoudige tekst tot zich te nemen.

Enfin, ook een manier om je eigen gesubsidieerde bestaansrecht te rechtvaardigen. Onderstaand schrijven is van de directrice, die verder blijkbaar niets zinnigs te doen had:METRO Holland BV
t.a.v. de hoofdredacteur
nieuwsredactie@metronieuws.nl

21 juli 2011
UP 0865/11 – 11.07.069
Betreft: klacht
column Luuk Koelman

Geachte hoofdredacteur,

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) vraagt uw aandacht voor de column ‘Hier is ook armoede‘ van columnist Luuk Koelman die op 21 juli in de METRO stond.

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
Het MDRA bestrijdt vooroordelen en ongelijke behandeling in Amsterdam en de directe omgeving. Het MDRA geeft invulling aan haar doelstelling door middel van klachtbehandeling, advies en voorlichting. Klachtbehandeling vindt plaats op de gronden van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en
aanverwante wetten zoals de leeftijdswet (WGBL) en de handicapwetgeving (WGBH/CZ).

Column
Het betreft in dit geval de woordkeuze in de column ‘Hier is ook armoede’:
– Die zwarten gaan me aan het hart hoor;
– En wat hebben zij al die jaren met onze centen gedaan? Nou? Hoe
meer zon, des te luier ze zijn;
– Alsof zo’n neger weet wat een kaartje voor de Efteling kost;
– Hongernegers;
– Daar zouden die zwarten nog wat van kunnen leren;
– Daarom maken ze zoveel kindjes.

In het stuk uit de columnist kritiek op de inzamelingsactie (Giro 555) Honger in de Hoorn van Afrika. De strekking van het artikel is dat de columnist niet wil doneren omdat hij via belastingen al genoeg betaald. De hongersnood dient als metafoor om aandacht te vragen voor de Eurocrisis, waarbij de Noord Europese landen de Zuid Europese landen financieel moeten steunen. Daarover is vandaag een conferentie in Brussel. In zoverre sluit het artikel aan op het gebruikelijke werk van een columnist: het becommentariëren van actuele maatschappelijke gebeurtenissen.

Wat echter niet gebruikelijk is, en beledigend op grond van afkomst, is het refereren aan ras en huidskleur wanneer een actualiteit wordt becommentarieerd waarbij ras en huiskleur er volstrekt niet toe doen. Het benoemen van een ras of huidskleur kan relevant zijn wanneer dat tot een beter begrip van het artikel leidt. Zo kan het benoemen van Turkse afkomst relevant zijn wanneer een delict is gepleegd waarbij eerwraak het mogelijke motief van de verdachte is.

Bij het benoemen van de hongersnood in de Hoorn van Afrika leidt het benoemen dat het om ‘zwarten’, ‘negers’ en ‘hongernegers’ gaat niet tot een beter begrip van de gebeurtenissen, namelijk het feit dat de inwoners van deze landen door aanhoudende droogte en misoogsten honger hebben en bij het uitblijven van internationale hulp sterven. De huidskleur en de verwijzing naar ras is daarbij volstrekt irrelevant.

Dagelijks gebeuren rampen in de wereld die door journalisten worden becommentarieerd. De hongersnood in de Hoorn van Afrika is een ramp, evenals de aanslagen van Al Qaida op de Twin Towers in New York en elders in de wereld, de aardbeving in China en de tsunami in Japan. De rampzalige economische situatie in Griekenland zal door vele inwoners van dit land als een ramp worden ervaren.
In berichtgeving over deze rampen werd en wordt nergens gerefereerd aan het Kaukasische ras waar de meeste slachtoffers van de aanslagen in New York toe behoorden. In de berichtgeving over de aardbeving in China en de tsunami in Japan werd niet gerefereerd aan het Aziatische of ‘gele’ ras. In berichtgeving over de schuldencrisis van Griekenland ontbreekt elke verwijzing naar het ras waartoe de Grieken behoren. De reden daarvan is dat de afkomst er niet toe doet en ook niet bijdraagt aan een beter begrip van wat een aanslag, een aardbeving, een tsunami of een financiële malaise voor consequenties voor de inwoners heeft.

Het voorgaande werpt de vraag op waarom de columnist ras en huidskleur wel benoemd in relatie tot de hongersnood in Afrika. Nog afgezien van het feit dat dit benoemen geen enkel doel dient, wordt deze woordkeuze beledigend wanneer ras en huidskleur benoemd worden in combinatie met negatieve stereotype denkbeelden en vooroordelen over een bevolkingsgroep.
In aansluiting op het benoemen van ras en afkomst krijgt de zin: ‘En wat hebben zij al die jaren met onze centen gedaan? Nou? Hoe meer zon, des te luier ze zijn’, de strekking dat mensen met een zwarte huidskleur lui zijn.
De zin ‘Trouwens, het is daar toch al eeuwenlang een zooitje’, bevat het verwijt dat de bevolking haar verantwoordelijkheid niet neemt terwijl aan een hongersnood klimatologische factoren ten grondslag liggen waarvoor de inwoners niet verantwoordelijk zijn.

De term ‘neger’ is een beladen term omdat hij onlosmakelijk is verbonden met rassentheorieën die uitgaan van de superioriteit van het witte (blanke) ras ten opzichte van het zwarte ras. Deze beladen term wordt steeds vaker als scheldwoord ervaren. Het woordenboek Van Dale heeft het woord neger niet geschrapt, maar heeft geregistreerd dat een groeiende groep zwarte Nederlanders neger als beledigend ervaart. Er is bij neger een betekenis toegevoegd, die luidt ‘afstammeling van de in vroeger tijd in Amerika ingevoerde negerslaven (door sommigen als scheldwoord ervaren)’.

Hoewel Luuk Koelman Ingrid en Henk als zijnde de personen die deze opvattingen naar voren brengen, is het MDRA van mening dat de schrijver zelf verantwoordelijkheid draagt en hierbij te ver gaat.

Het MDRA verzoekt u om op bovenstaande te reageren.

Hoogachtend,

Mw. J. Silversmith
klachtbehandelaar

35 reacties op “Hier is ook armoede (2)”

  1. Indachtig onze MP lijkt de enige juiste reactie mij: mooi.

  2. Allemachtig… wat een onzinnige brief zeg. Vakantietijd? Gaat deze brief ook mee als ze een jaarverslag maken over aantallen meldingen? Dat maakt hun informatie wel erg onbetrouwbaar.

  3. Bij het MDRA is de sarcasmemeter duidelijk kapot.
    De grammaticacontrole ook trouwens.

  4. marielle schaepman

    Deze directrice is een jammer type, dat dolblij is een vermeende racist aan te kunnen klagen. Van ironie heeft ze nog nooit gehoord en spellen doet ze ook bar slecht:
    “…omdat hij via belastingen al genoeg betaald.”

    Deze directrice moet met ingang van 1 augustus haar baan inclusief het hele MDRA opheffen en gewoon een baan gaan zoeken waar ze niemand lastig kan vallen met haar morele superioriteit. En in de avonduren een cursus ‘foutloos Nederlands schrijven’.

  5. De spellingsnazi

    Het is betaalt, met een t dus. Daar is het Genootschap Nederlandse Taal niet blij mee.

  6. de spellingsnazi via twitter al geblokt… nu hier weer… wat een achtelijk programmaatje.

  7. Mevrouw Silversmith mag eerst wel eens beginnen om heur naam correct te schrijven: Zilversmid. Het verhaspelen van heur naam naar een pseudo engelse naam is een intense belediging van alle Zilversmeden in Schoonhoven e.o. Mevrouw Zilversmid heeft blijkbaar nog nooit genoten van het genot van een massief zilveren dildo. Dat zij zich ter plekke schame!

  8. Even heel lullig.. maar die paar blanken die er zitten.. die hebben ongetwijfeld weinig/geen probleem met hun natje en droogje

    dus wat dat betreft voegt het weldegelijk iets toe.

    verder kan ik hooguit bedenken dat ze heftig ongesteld is, behoefte heeft aan sex en derhalve niet naar de winkel durft om te vragen waar de negerzoenen tegenwoordig liggen terwijl dat natuurlijk wel DE oplossing zou zijn van het hele probleem.

  9. Dit komt er van als je je bemoeit met de zwartjes! Wat een losers zitten er toch bij het MDRA!

  10. Wat een mafketels daar! Worden deze mensen betaalt met ons belastinggeld?? Ik wil ook zo,n baan. Beetje niks doen , beetje zeik brieven schrijven. Nederland een vrij land haahaahahah door dit soort mafketels worden we slaven van
    de buitenlanders in eigen land.
    Dat wijf moet toch wat te zeiken hebben anders is ze dr baantje kwijt.

  11. Voorstel:
    Mevrouw Silversmith dwingen tot het, vastgeketend aan een stoel op de voorste rij, bijwonen van één voorstelling van Youp van ‘t Hek. Dat moet genoeg zijn. Hoewel…

  12. Nelis Onderwater

    Opheffen deze onzininstantie. De enige reden waarom er nog racisme in de wereld is, is omdat dit soort mensen het constant benadrukt.

  13. Groninger Guido

    Overigens erg lachen dat deze subsidietrut spreekt over ‘zwarte Nederlanders’ terwijl ze het woord ‘neger’ afvalt.

  14. Je kan er een boel van vinden, maar zo’n mooie brandbrief heb jij nog nooit geschreven Luuk.. 😉

  15. Allemachtig. Heeft dat mens nooit van ironie of satire gehoord? Wat een domme kip. En een barnevelder, voordat ik ook van discrimantie beschuldigd word.

  16. Buiten dat, briljante column Luuk. Heb hem met plezier gelezen. (of is het haar?, voordat ik weer van discrimantie beschuldigd word).

  17. Zucht… Luuk dank zij jouw collumn heb ik 25 euro gedoneerd aan giro555. Dit is echt zielig.

  18. Man, man.. Dit wordt wéér een boek kopen van Luuk om de proceskosten te kunnen helpen betalen. Ik heb wel eens geld in een meer waardeloze put geflikkerd.

    Stay strong, Luuk. You are not the droid they’re looking for.

  19. bert van delft

    [quote]In zoverre sluit het artikel aan op het gebruikelijke werk van een columnist: het becommentariëren van actuele maatschappelijke gebeurtenissen[/quote]

    Ze is nogal op de hoogte van het werk van columnisten…
    Even snel op wkikipedia nagekeken wat een columnist nu eigelijk doet:
    [quote]Columns kunnen persoonlijk, politiek of anderszins kritisch zijn; altijd hebben ze tot doel de lezer te emotioneren: te laten lachen, tot denken aan te zetten of boos te maken. Een echte column sluit aan bij de actualiteit[quote]

    -actualiteit: check
    -lezer boos maken: check
    -lezer laten lachen: check

    Ik zou deze spokenjaagster doorverwijzen naar de RvdJ 😉

  20. Geen jager, geen neger

    Welke stagiaire heeft dit slecht geschreven epistel opgesteld zeg. Hier veegt iedere jurist de vloer mee aan.

  21. Volgens mij wordt je gedold; dit is gewoon een brandbrief van eigen deeg. Het bestaat toch niet dat iemand zó verschrikkelijk dom kan zijn.

  22. Ik zeg, publiciteits momentje luuk !!
    Uitmelken die brief !!

  23. Canis Spurcus

    😀
    Motie van treurnis voor mevrouw Silversmith en een ziekenhuisbacterie.

  24. Bah Luuk, had gehoopd op een gevadte reaksie op mij brandtbrief.

    Jei haalt ech nie het nivoo van Kim Hollandt!

    hoochagtendt,
    Drs. Jessica Silversmith

  25. Bedenkelijk om jezelf een brief te sturen maar dat iedereen erin trap is geniaal.
    Alles voor de aandacht?

  26. Luuk Koelman

    Ja, dat zou inderdaad genaal zijn geweest, Bert. Maar in dit geval is de realiteit toch echt wilder dan de wildste fictie.
    Bel mevrouw Silversmith anders even op.

  27. Volgens mij doet het pijn als schrijver zo verkeerd begrepen te worden. We lachen er wel om, maar het is triesd (met een d)

  28. Jezus was ook een neger

    Dat hysterisch gezeik van iedereen altijd. Die cultuur van die moeilijke kerels, gevoed door mongolen als Wilders en Fortuyn en door de over-politiek correcte blanke nikkers met hun white guilt.
    Ik wou dat iedereen even minder moeilijk doet, het begint echt heel vervelend te worden. Als iedereen nou eens nadenkt voordat hij wat zegt en een gevoel voor humor ontwikkelt zijn we al een heel end. Maar ja, sommige mensen zijn nou eenmaal een beetje zacht daarboven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top