Het slipje van Balkenende

Geachte heer Verlinde, beste Albert,

Hedenochtend attendeerde een ambtenaar mij op een interview dat u gaf aan het weekblad Veronica Magazine. In het bewuste artikel bekent u graag eens mijn slipje te willen zijn. Ik citeer u woordelijk: “Meer als spion dan als erotisch object, hoor. Als slipje van Balkenende hoor je wel van alles.” Vervolgens legt u uit dat u – in de hoedanigheid van mijn onderbroek – graag eens zou willen meeluisteren in de ministerraad.

Meneer Verlinde, u bent van harte welkom. Als kabinet spreken wij nadrukkelijk met één mond. Dat betekent dat u, mocht u daartoe de behoefte voelen, de keuze heeft om de onderbroek te zijn van welke minister u maar wilt. Laat ik daar volstrekt helder in zijn. Deze uitnodiging is dan ook bedoeld om de open houding waarmee het kabinet graag met de burger wil communiceren, nog eens te onderstrepen.

Slechts één bewindsman kan u niet ter wille zijn: de heer Bot, onze Minister van Buitenlandse Zaken. Sinds hij een blonde vriendin heeft die tientallen jaren jonger is dan hij, heeft hij – om zijn eigen woorden te gebruiken – “de tijger los in de kooi hangen.”

Daar staat echter tegenover dat andere bewindslieden zeer enthousiast zijn over uw komst. Zij zien er allen naar uit u als hun onderbroek te mogen begroeten. Zo ook mevrouw Verdonk, onze Minister van Vreemdelingenzaken. Zij kan elke vorm van publiciteit goed gebruiken en drukte mij op het hart u te melden dat u zeer gewenst bent als haar Sloggi Dames Basic Maxi Slip. Al gebiedt de eerlijkheid mij u te attenderen op het volgende: als strak gespannen maxi slip van mevrouw Verdonk zult u de van nature toch al beperkte ruimte moeten delen met een behoorlijke hoeveelheid dubbellaags maandverband. Dat is behoorlijk krap aan, laat ik daar heel eerlijk over zijn.

Daarom heb ik mevrouw Verdonk gevraagd of zij voor de gelegenheid eventueel bereid is gebruik te maken van tampons. Helaas heeft de heer Kay van de Linde (haar campagneleider voor het VVD-lijsttrekkerschap) dat verboden. Tampons zijn namelijk gemaakt van watjes en dat sluit niet goed aan bij het imago van mevrouw Verdonk. Ik vraag hiervoor uw begrip.

U blijft evenwel meer dan welkom om als mijn onderbroek een ministerraad bij te wonen. Vanzelfsprekend heeft u in die hoedanigheid het recht te transformeren in elk type ondergoed dat u maar wilt. Wel ben ik zo vrij u te attenderen op het feit dat mijn voorkeur daarbij uitgaat naar de klassieke, witte onderbroek in dubbele rib, en dan graag in de uitvoering mét gulp. In gestreken versie is dat de onderbroek waarin ik mij het meest Jan Peter voel. Ik hoop dat u daarmee rekening wilt houden, want het is mijn overtuiging dat ik als minister-president het best tot mijn recht kom in een onderbroek die goed aansluit bij mijn stijl en persoonlijkheid.

Ik zal tijdens de gehele ministerraad de gulp van mijn pantalon nadrukkelijk op een kier laten staan. Dat geeft u de gelegenheid zo nu en dan eens ‘naar buiten te piepen’. Tijdens de pauze van het kabinetsberaad kunt u er tevens getuige van zijn hoe ik op het urinoir van het torentje de geëmailleerde vlieg nog altijd met een strakke, heldere straal weet te raken, een strijdend en trots CDA meer dan waardig. En zonder na te druppelen. Dat is dan weer fijn voor u.

Met de meeste hoogachting,

Uw premier Jan Peter Balkenende

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!