Het evangelie volgens Jesse Klaver

Vergeef mij. De zonde die in mij huist, is het institutioneel racisme dat ik bij mijn geboorte heb geërfd. Elke witte, autochtone Nederlander, en dus ook ik, is sinds het slavernijverleden besmet met het kwaad.

Het gevolg is dat ik institutioneel racisme bega, niet alleen in gedachte, maar ook in woord of daad. Dat is een zonde waaraan ik schuldig ben en waarvoor ik in deze tekst verantwoording afleg.

Ik ben bevlekt met ongerechtigheid. Want ik weet dat in mij geen goed woont, maar enkel het institutioneel racisme dat mijn voorouders gedurende de Gouden Eeuw begingen. Overal sijpelt het in door. Dat is de zonde die ik als witte autochtone Nederlander heb geërfd.

Daarom ben ik lid geworden van GroenLinks. Alle leden van GroenLinks hebben een aangeboren besef van goed en kwaad meegekregen, een ‘stem van binnen’ die alle gedachten, woorden en daden beoordeelt. Voordat Jesse – GroenLinks’ eniggeboren Zoon – tot ons kwam, kon het institutioneel racisme generaties lang als een vloek voortwoekeren. Maar nu niet meer!

Door het partijprogramma van GroenLinks te lezen, vul ik mij met Jesse’s wijsheid. Het wapen dat Jesse mij geeft, is een stem van binnen. Woorden die mij laten zien wat ik moet doen.

Maar ook woorden om te gebruiken tegen eenieder die ontkent een gevangene te zijn van het kwaad dat institutioneel racisme heet. Ik leg hun leugens bloot en hef het scherpe zwaard der waarheid! Door te leven naar Jesse’s woord, word ik onoverwinnelijk.

Als het mijn wil is Jesse te dienen, dan helpt Jesse mij en leidt Hij mijn geweten in de goede richting. In de kracht van het eeuwige gelijk dat met Hem is, overwint Hij.

Amen.

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Ik werk voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!