Gouden tip van Jacobus Koelman

Deze week was mijn verre voorvader Jacobus Koelman (1632 – 1695) prominent in het nieuws. Ruim drie eeuwen na zijn dood leidde zijn boek ‘Pligten der ouders’ tot Kamervragen. In deze pedagogische verhandeling toont Jacobus Koelman zich een warm pleitbezorger van het ‘kastijden’ (oud-Hollands voor een pak rammel) van kinderen die weigeren te luisteren. Hij doceert: “Als uw kinderen kastijding verdiend hebben, kastijdt hen dan zonder u te laten afhouden door het geroep of gesmeek van uw kinderen, hoewel u wat verzachting mag geven.”

Dominee Vlietstra uit Katwijk aan Zee plaatste deze quote als opvoedtip in zijn kerkblaadje, met de toevoeging dat Jacobus’ boek beslist niet uit de tijd is en zeer lezenswaardig. Het Leidsch Dagblad kreeg het kerkblaadje onder ogen, zag het woord ‘kastijding’ en wijdde er een ronkend artikel aan. Andere kranten namen het bericht over, waarna – zo gaat dat tegenwoordig – Kamervragen volgden. De PvdA wil weten wat de staatssecretaris van Volksgezondheid gaat ondernemen om deze dominee te stoppen, die volgens de partij oproept tot het mishandelen van kinderen. Want van kinderen blijf je af! Immers, een kind te lijf gaan is altijd een teken van onmacht.

Schakelen we nu over naar de vmbo-school in Nieuwegein. Daar greep een adjunct-directeur fysiek in. Hij sleurde een 13-jarig ettertje dat maar niet wilde luisteren, hardhandig de klas uit. Het rotjong viel en liep daarbij blauwe plekken op. De adjunct belandde in de cel, wegens mishandeling. Weer Kamervragen van de PvdA. Let wel: niet omdat een kind blauwe plekken opliep door toedoen van een opvoeder, maar om steun te vragen voor het optreden van de adjunct.

Hallo PvdA, dat is binnen 24 uur een draai van 180 graden! Of meten we soms met twee maten? Die adjunct-directeur doet namelijk precies datgene wat de dominee bepleit. Trouwens, hebben jullie het boek van mijn bet-bet-bet-bet-bet-bet-bet-bet-overgrootvader eigenlijk wel gelezen? Volgens mij niet. Daarin staat namelijk ook: “Straf uw kinderen niet in woede, maar wacht tot u in een kalmte bent, want anders zullen ze denken dat niet uw verstand, maar uw toorn de oorzaak is van hun straf.” Een gouden tip van Jacobus Koelman. Drie eeuwen oud, maar nu actueler dan ooit.

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!