Geachte heer Wilders,

Hartelijk dank voor uw brief van 18 mei jl. die ik in goede orde heb mogen ontvangen. U bericht mij dat u voornemens bent in het gebouw van de Tweede Kamer een tentoonstelling in te richten met cartoons van de profeet Mohammed. U verzoekt mij – in mijn hoedanigheid als Kamervoorzitter – daarvoor toestemming te verlenen, want, zoals u zegt: „de enige manier om terroristen duidelijk te maken dat wij ze nooit zullen laten winnen, is datgene te doen wat zij ons willen beletten te doen.”

Eerlijk is eerlijk, meneer Wilders. Daar had u mij even tuk. Temeer omdat u uw schrijven aan mij direct op het internet plaatste, waardoor het hele land uw brief al had gelezen voordat ik hem überhaupt onder ogen kreeg. ’s Avonds hoorde ik u dreigen op televisie: wie tegen deze tentoonstelling in de Tweede Kamer is, heeft „wat uit te leggen.”

Hemeltjelief, wat nu? U begrijpt mijn dilemma. Zeg ik ja tegen uw Mohammed-expositie, centraal in het Tweede Kamergebouw, heeft u uw rel. Zeg ik nee, heeft u ook uw rel. Inclusief een – excusez le mot – online shitstorm waarin duizenden anonieme PVV-stemmers mij via sociale media de meest vreselijke verwensingen zullen doen toekomen. In beschaafd Nederlands komen die meestal neer op de volkse krachtterm voor ‘vrouw van lichte zeden die over weinig moed beschikt.’

Enfin, terug naar uw verzoek. Meneer Wilders, ik heb goed nieuws voor u. Wat zeg ik? Zeer goed nieuws! Weet u wat het is? Met een tentoonstelling onder de Haagse kaasstolp die het Binnenhof is, doet u zichzelf veel en veel tekort. Zo bereikt u écht te weinig Nederlanders en dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarom zal het u zeker behagen dat ik onze minister van Financiën bereid heb gevonden de somma van 5 miljoen euro voor u vrij te maken. Waarom? Om u in de gelegenheid te stellen álle Nederlanders te bereiken!

Hoe? Op de ouderwetse, vertrouwde manier. Huis aan huis middels een dikke A4-enveloppe (’aan de bewoner(s) van dit adres’). Mijn voorstel is dat u daarin dezelfde brief stopt die u mij deed toekomen, enkel met een andere afsluitende zin: „Daarom verzoek ik u bijgevoegde affiches met daarop de meest omstreden Mohammed-cartoons op uw huiskamerraam te plakken.”

Ik ben ontzettend benieuwd hoeveel PVV-stemmers een stevig statement willen maken op hun eigen woonkamerraam. Wat verwacht u zelf, meneer Wilders? Ik persoonlijk denk dat al die anonieme helden straks – om uw eigen woorden aan te halen – heel wat uit hebben te leggen. Ik wens u succes!

Met vriendelijke groet,

Anouchka van Miltenburg
Voorzitter Tweede Kamer

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!