Een nette rijgsteek

Geachte heer Kavousi,

Hierbij doen wij u de uitslag toekomen van de vervroegde hoorzitting die afgelopen maandag plaatsvond in het IND-gebouw te Hoofddorp. Een beroepscommissie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft u en uw vrouw uitvoerig gehoord. U beiden kreeg drie uur de tijd om uw verhaal te doen.

U gaf aan uw mond te hebben dichtgenaaid en in hongerstaking te zijn gegaan omdat u terug moet naar uw land van herkomst Iran, alwaar u vreest te zullen worden vermoord. U voelt zich, na jaren hopen en wachten, volstrekt radeloos. Aan ons als beroepscommissie de taak te bepalen of u schrijnend genoeg bent om alsnog voor asiel in aanmerking te komen. Daartoe heeft u ons twee bewijsstukken overlegd.

Als bewijsstuk A overlegde u een videoband van het programma Vara Laat. Na bestudering van de beelden stelt de beroepscommissie vast dat uw optreden zeer schrijnend op haar overkomt. We zien u naast uw vrouw in de studio. Zij doet het woord terwijl u geheel apathisch en uit het veld geslagen met uw hoofd op haar schouder heen en weer wiegt. Dit waarderen wij met een ‘plus’.

Uw bewering tevens in hongerstaking te zijn, moeten we echter met een ‘min’ honoreren. Immers, wanneer wij uw postuur vergelijken met dat van presentator Dolf Jansen, dan kunnen wij niets anders concluderen, dan dat u er nog steeds behoorlijk doorvoed uitziet.

Daarnaast hebben wij bewijsstuk B van uw schrijnendheid (uw dichtgenaaide mond) uitvoerig mogen bestuderen. We telden 4 (vier) steken, die als ‘slordig en uit de losse pols aangebracht’ kunnen worden getypeerd.

Als wij uw daad bezien in het licht van een wanhopige actie waar u met hart en ziel achter staat, dan rijst aldus de vraag: waarom zo slordig? Is het nu te veel gevraagd even plaats te nemen voor de badkamerspiegel teneinde met behulp van een oogpotlood zorgvuldig kruisjes aan te brengen op die plaatsen waar de steken dienen te komen? Wellicht was u dan ook op het idee gekomen uw mond rondom af te werken met een eenvoudige, maar nette rijgsteek. Een tip die u in ieder borduurboekje voor beginners kunt terugvinden. U koos echter voor vier gemakzuchtige platsteken waarbij u ook nog eens verzuimde de draden zodanig aan te trekken dat de huid nét niet spant. U vond het blijkbaar belangrijk dat er nog een rietje tussen paste. Dit gebrek aan doorzettingsvermogen levert u een ‘min’ op.

Tevens constateren wij dat u verzuimd heeft het uiteinde van de draad netjes onder de steken door te halen, hetgeen een losse draad oplevert die heel lelijk zichtbaar is. Wederom dus een ‘min’.

Tot slot bleef u in gebreke toen wij informeerden naar uw keuze omtrent de kleur van het gebruikte garen. Het schokte de commissie dat u niet kon aangeven waarom u niet voor de kleur oranje koos. Ook hiervoor kunnen wij niets anders dan u een ‘min’ toekennen.

Resumerend komen wij dan ook tot de conclusie dat u met vier ‘minnen’ en één ‘plus’ niet schrijnend genoeg bent om legaal in Nederland te mogen verblijven. Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.

Vriendelijke groet en alle goeds voor de toekomst,

Beroepscommissie IND

close

Genoten van deze tekst? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!