De vrijheid van Geert

Geert Wilders wil premier van Nederland worden. Afgelopen maandagavond sprak hij tweehonderd sympathisanten toe in cafézaal De Vriendenkring te Steyl (gemeente Venlo). De bijeenkomst was besloten, maar natuurlijk filmde een aanwezige het begin van de avond met zijn mobieltje. De beelden staan op GeenStijl.

Cafézaal De Vriendenkring heeft een bruin plafond en veel, heel veel tl-licht. We zien een rij tafeltjes op een podium met daarachter de acht PVV-Kamerleden. Achter hen hangt een immense Nederlandse vlag. Naast het podium staat een katheder. Iedereen is in afwachting van wat komen gaat.

Dan schalt het nummer The Eye Of The Tiger uit de luidsprekers, de soundtrack van Rocky III. De acht Kamerleden springen overeind. Ze applaudisseren. Het publiek gaat staan. Gejuich en geklap. Onder het tl-licht beukt de muziek: just a man and his will to survive…! Daar is Geert. Onbewust verwacht je dat hij opkomt in een glimmende badjas met capuchon. Een dartshirt met drie pijlen in het borstzakje mag ook. Maar niets van dit alles. We zien Wilders speechen in een klein zaaltje met een veel te grote vlag aan de muur, voor volgelingen die klappen wanneer dat van hen wordt verwacht.

Vreemd? Nee, dit past precies bij de PVV; een politieke partij waarvan slechts één persoon lid is: Geert Wilders zelf. Wilt u ook lid worden? Dat heb ik vervelend nieuws voor u. U mag vrijwilliger worden bij de PVV, u mag donateur worden, u mag stemmen op de PVV, maar een lidmaatschap zit er niet in. Sterker nog, zelfs de acht PVV-Kamerleden zijn geen lid van de PVV. Alleen Geert Wilders is lid. Dat maakt hem tot de enige persoon die stemrecht heeft bij de Algemene Ledenvergadering, alwaar de koers van de PVV wordt bepaald. Met andere woorden: als Geert de behoefte voelt, belegt hij in zijn eentje zo’n vergadering. Na afloop wachten de acht Kamerleden hem applaudisserend op en vertelt Geert welk voorstel hij nu weer met 100% vóór en 0% tegen heeft aangenomen. Het mag, dankzij een maas in de Kieswet.

Stel je voor: de PVV haalt bij de volgende verkiezingen 76 zetels. Dan krijgen we een regering die uit één partij bestaat. Of beter gezegd, uit één man: Geert Wilders. O heerlijk uur, wat zullen we dan VRIJ zijn.

27 reacties op “De vrijheid van Geert”

 1. Zie ook de voordelen:
  – Geen overleg meer in het torentje achter gesloten deuren
  – Als niemand het met elkaar eens is, is toch iedereen het eens
  – De terugkeer van het sikje op de bovenlip

  Prima toch?

 2. Eh…hoe heet dat ook alweer als één persoon geheel en al allenig de koers van een land bepaald…? O ja! Een dictatuur…Maar blijkbaar zijn er veel mensen die dat willen. Althans, volgens Maurice de Hond en sommige vakgenoten. Persoonlijk denk ik dat het vooralsnog gaat om sentimenten. Mocht het ooit van écht stemmen komen dan zal het uiteindelijk meevallen met het aantal stemmen voor deze eenpersoons-partij.

 3. Laten we nu eerst maar eens kijken wat hij er van bakt, hij heeft in ieder geval lef om de zaak aan te pakken.kijk eens om je heen, iedereen doet het in zijn broek, bang als ze zijn voor de dictatuur van de islamitische godsdienst, eerlijk is eerlijk, steeds meer leveren wij aan vrijheid in.

 4. @Mr Brown: Een sikje op de bovenlip heet in goed Nederlands een Befborstel. En bedoelt u misschien de heer A.H. te D., olijk bruinhemd dat u daar bent ? Dan heb ik nieuws voor u: de heer A.H. was slechts gefrustreerd en vrij kwaadaardig jegens eenieder met een andere mening. De heer G.W. te V. overcompenseert een diep minderwaardigheidsgevoel en lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Hij wordt, als hij het tot dan toe overleeft, in een instelling geplaatst. Hopelijk spoedig, zodat hij niet tè lang de goede naam van ons land te grabbel mag gooien. Overigens is dit soort figuren in het Haagse niet al te zeldzaam: wie nergens voor deugt en niet wil werken, kan altijd nog in de politiek terecht.

 5. Zou de PVV bij de verkiezingen 76 zetels halen, geschiedt er sowieso een wonder. Een-partij kabinetten zijn in Nederland niet eerder voorgekomen. En eerlijk is eerlijk, als er zoveel mensen Wilders zouden stemmen, dan zijn we al volkomen naar de haaien, nog voor hij het torentje heeft betreden.

  Maar het blijft een vreemde constructie ja. De kiezer stemt er tenslotte in theorie 76 het kabinet respectievelijk de kamer in, hoe bestaat het dat toch slechts één man de zeggenschap in handen kan houden? De wetgever te druk bezig met wetten op censuur zeker ..

 6. Zoals Pim Fortuyn het al zei: Nederland is rijp voor een dictatuur, en daar heeftie meer dan gelijk in!
  Dan wordt tenminste het land weer uit Den Haag bestuurd door een Nederlander, wat nu al bijna 10 jaar niet meer het geval is.
  We hebben al teveel vrijheid en privacy ingeruild voor een schijngevoel van veiligheid.
  In plaats van een terugtredende overheid en meer zelfbeschikking voor de burger zien we een toetredende overheid met maar 1 doel en dat is totale controle krijgen over doen en denken van de burger, op alle mogelijke fronten.
  Ons land is al kapot, alleen we zien het nog niet en we merken het nog niet omdat we nog teren op de goede jaren 90.
  Met Geert is er tenminste kans op een frisse wind door Nederland, Pim hebben ze afgeschoten omdat hij een gevaar vormde voor de “nieuwe beweging”, ik hoop dat het Geert bespaard blijft……

 7. @CiNNeR: inderdaad, en weer terugkomend op een uitspraak van Fortuyn, dan kunnen we inderdaad het artikel over de vrije meningsuiting maar beter uit de grondwet schrapen…….
  Die vrijheid is er allang niet meer! De wetgever is te druk bezig met zaken die allang niets meer met regeren te maken hebben.

 8. nooit bij stil gestaan,en met mij nog een paar 1000 mensen,zo krijgen we een dictatuur.

  moet er nou niet aan denken dat hij mp wordt.

 9. ‘Achter hen hangt een immense Nederlandse vlag’ uh meen je dat ?

 10. Toen ik jong was, heb ik veel over de geschiedenis van ons land moeten leren, met de bedoeling om daar later gebruik van te maken in het nemen van beslissingen.
  Wat leert de geschiedenis van de afgelopen jaren ons?,sinds de jaren 80 is het alleen maar slechter gegaan met ons land, we zijn bang geworden, bang om de waarheid te zeggen, bang in het nemen van harde maatregelen om dit land weer te krijgen waar het vroeger was. Ik prefereer liever de dictatuur van Geert Wilders, dan de islam-dictatuur, kijk om jullie heen, en zie wat deze dictatuur inmiddels aangericht heeft.

 11. Icarus is een bange poepert!

  Net als Widlers zelf overigens, die durft niet eens zijn eigen boodschappen te halen.
  Normaal gesproken zie je dat soort mensen op het inloopspreekuur van de RIAGG.

  Op een doordeweekse werkdag zie je in de tweede kamer allemaal lege zetels…
  Dus waar hebben we `t over.

 12. Of zoals de heer de Bie in de jaren `80 formuleerde:
  “Ik noem U één naam, Brenzev”…

 13. Erwin van Brakel

  Hoe dom kun je zijn om een dictatuur, van wie dan ook, te wensen en daarmee je democratische rechten te verkwanselen? Alsof het doel de middelen heiligt, hetgeen een leugen is: niet oorlog levert vrede op, maar vreedzaamheid; niet haat of macht levert liefde op, maar liefde zelf. Wie wil me die zogenaamde islamitische dictatuur in Nederland aanwijzen? Er is geen Islamitische politieke partij, dus zou een Islamitische dictatuur alleen via een staatsgreep kunnen plaatsvinden. Maar hoe en door wie? Na de films van Theo van Gogh en Geert Wilders bleken de reakties van islamieten in de westerse wereld over het algemeen nihil en afkomstig van een zeer klein, orthodox percentage.

  Tot nu toe maakt “de Islam” gebruik van de mogelijkheden, die er zijn, en daardoor kunnen we zien -en door genoemde films- hoe gevaarlijk de Islam kan zijn. “Het christendom” is in wezen net zo gevaarlijk, maar heeft zich in de loop der eeuwen dankzij vele concessies -verraad aan de leer van Jezus Christus- aan de heersende, kapitalistische machtshebbers cultureel zo weten in te bedden dat het zich -i.t.t. de Islam in het westen- niet in een “vijandelijke” situatie bevindt en dus als in een comfortabele thuis-wedstrijd- (nog) niet op zijn strepen hoeft te staan.
  De “g”ristelijken in de regering weten met hun dogma’s het leven voor niet-gristelijken al eeuwen lang behoorlijk te verzuren. Maar omdat we historisch gezien gristelijken gewend zijn, en er genoeg stemmers zijn die deze overgebleven, verflauwde vorm van christendom wel best vinden en instandhouden, is alles zoals ‘t is. In wezen zijn alle gods-geloven intolerant jegens anders-denkenden die niet geloven maar wel hun hersens gebruiken. De benamingen zijn veelzeggend genoeg: christen-dom, joden-dom. Een mohammedaan in een rolstoel? Die is lam.

  Wat mij gevaarlijker lijkt, zijn al die mensen die uit ongenoegen al lang niet meer stemmen, maar bijv. bij het volksreferendum voor een zeer hoge opkomst zorgden. Degenen die (o.a.) die stemmen weten te mobiliseren kunnen veranderingen teweeg brengen: Hitler, die er echter een staatsgreep bij nodig had, Pim Fortuin die een eind op weg was, en recentelijk Obama. Probleem is, dat de verandering niet altijd een verbetering is, en bovendien afhankelijk is van een enkel individu, dat met waar hij/zij in gelooft vaak weer een nieuw soort -dom introduceert. Met de keuze voor Obama lijkt een positieve(re) weg te zijn ingeslagen. Het lijkt me beter ons daardoor te laten inspireren en die koers niet te verlaten door een dictatuur van wie of wat dan ook te willen. Elk -dom maakt dom, ook rijk-dom, een Obama-dom of een kapitalistisch olie-dom maar zeker een Wilders-dom.

 14. @Jelle: Even terugspoelen, want wij zijn het absoluut niet met elkaar eens zie ik wel. We hebben al voldoende last van Hirsch Ballin, wat is het in hemelsnaam voor oplossing om hem zijn zin te geven en de grondwet te schrappen? Wil je ook nog een geblondeerd stuk stro aan de macht helpen nadat je net gelezen hebt dat Wilders er een alleenheerschappijtje op na houdt. Ik schakel maar even niet in.

 15. @Ollie: Er is een verschil tussen een merk en een hype. Wilder is geen merk.

 16. Nighttripper

  Waarom zien al die mensen die zo enthousiast zijn over Wilders niet dat ze zichzelf finaal in de voet schieten als ze in Nederland allerlei vrijheidsbeperkingen gaan opleggen omdat ze bang zijn dat we anders straks in een “islamitische dictatuur” leven? Hoe blind kan je zijn…

 17. De hr van Brakel slaat de spijker op zijn kop, maar toch wil ik zeggen dat ik geen bange poeperd ben zie opmerking DrD),maar DrD heeft al wel een antwoord gegeven op de de vraag, of wij bang moeten zijn voor de Islam ,en het antwoord wat hij in zijn commentaar geeft is dus ja, waarom?, omdat hij het heeft over het feit dat Wilders boodschappen moet doen met een heel cordon beveiligers om zich heen, dit zegt veel over deze godsdienst, en de mensen die deze aanhangen, Verder wil ik zeggen dat de Islam niet goed is voor mensen (zie hoofdoekjes, vrouwenbesnijdenis, rare geboden en verboden)deze past ook niet zo goed in onze maatschappij, dus het botst vaak met onze norman en waarden.
  Is het vreemd dat mensen hier van schrikken?, vreemd dat mensen zich dan onveilig en ongemakkelijk voelen?.
  Laat Wilders zich maar eens bewijzen, we zullen zien, we leven nog altijd in een (schijn)democratie, dus als het al te gek wordt dan kunnen wij hem wel stoppen

 18. Nighttripper

  Vrouwenbesnijdenis is helemaal geen islamitisch gebruik icarus. Er is in 2006 zelfs een fatwa tegen uitgesproken door de hoogste geestelijk leiders van de islam. Rare verboden en geboden vind je in elke religie terug en dat er zich nog iemand kan drukmaken over hoofddoekjes verbaast me nogal, ben je ook zo huiverig voor keppeltjes en kruisjes aan kettinkjes? “De islam niet goed voor mensen” wat een kortzichtige generalisering…

  Weet je wat ik pas misdadig en eng vind? Een paus die jarenlange levensreddende voorlichting de grond inboort door te zeggen dat condooms niet het antwoord zijn op Aids en dat iedereen maar gewoon trouw moet zijn aan elkaar. Die man heeft miljoenen doden op z’n geweten en liters bloed aan z’n handen. Maar van meneer Wilders moeten we allemaal trots zijn op onze joods-christelijke inslag. Wat een idioot.

 19. Erwin van Brakel

  Dank je Icarus, en laten we hopen dat het “vooralsnog om sentimenten gaat” (Terebel) maar ik vrees dat wanneer Wilders aan het bewind is en het “al te gek wordt”, het te laat kan zijn om hem nog te stoppen, juist omdat we in een (schijn)democratie leven (Icarus).

  Uit angst voor “de vijand” zijn veel mensen bereid vrijheid in te leveren in ruil voor bescherming (Nighttripper). Dat lijkt me menselijk. De vraag is alleen, of er een reele vijandelijke dreiging is.
  Na de zg. “koude oorlog” bleek Rusland nooit een bedreiging voor de VS geweest te zijn; het was een verzinsel om de oorlogsindustrie draaiende te houden omdat veel politici daar belang bij hadden en hebben. Met de “islamitische revolutie” en “terrorisme” dus idem dito: de wapenhandel en beveiligingssector vaart er wel bij. Als ik me goed herinner waren onlangs over beide onderwerpen documentaires op History Channel en/of National Geographic die lieten zien dat het beide gecreeerde hypes zijn. Ook deze “comments-post” lijkt daarop te wijzen: na mijn comment (#14) heeft nog niemand mij die zogenaamde islamitische dictatuur in Nederland aangewezen maar misschien komt dat nog; dit terzijde.
  De mensen die in goed vertrouwen op bescherming hun gegevens verstrekken, maken daarmee echter mogelijk wat ze proberen te voorkomen: wanneer in de toekomst alle gegevens van iedereen zijn gekoppeld en opgeslagen, het betalingsverkeer via pasjes verloopt, is gedigitaliseerd en als alle mensen zijn gechipt, is daarmee een infrastructuur gecreeerd die een omslag van democratie naar dictatuur aanzienlijk vergemakkelijkt. Net als in de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden in Nederland gemakkelijk konden worden opgepakt omdat de Nederlandse bevolkingsadministratie zo goed op orde was, kunnen tegenstanders dan gemakkelijk worden opgespoord en -zonder vorm van proces omdat ze als terroristen worden bestempeld- geelimineerd. De V.S. schijnt daarin een pioniersrol te vervullen: FEMA-concentratie-/vernietigingskampen waarnaast de lijkkisten klaar liggen voor gebruik. Op Youtube zag ik al een filmpje waarop mensen werden opgeroepen naar Europa (niet Engeland) te emigreren, zolang het nog kan.

  Als het waar is, dat Wilders als enigst lid van de PVV bij de Algemene Ledenvergadering als enige stemrecht heeft en op die manier via een maas in de Kieswet bereid is tot alleenheerschappij, laat zijn toekomstige beleid zich raden en hoeven we niet teveel democratie te verwachten. Zoals mijn comment #14 al noemde levert niet oorlog vrede op, maar vreedzaamheid; en levert niet haat of macht liefde op, maar liefde zelf en is er dus geen doel dat de middelen heiligt: als het goed is liggen middel en doel in elkaars verlengde oftewel zijn een. Wat Wilders laat zien, lijkt dus niet zo goed. Bovendien hoeft een politieke partij geen democratische meerderheid te vormen om aan de macht te komen en een dictatuur te vestigen: een minderheid vormende machtsgroep die genoeg georganiseerd is, kan m.b.v. een staatsgreep gemakkelijk aan het bewind komen komen wanneer de mogelijkheid wordt geboden en de meerderheid te verdeeld is (bijv. Nationaal-Socialisten in Duitsland, communisten o.l.v. Lenin in Rusland).

  Nu hoeft een overgang van (schijn)democratie naar dictatuur niet per se door 1 partij of 1 persoon voltrokken te worden; een machtsgroep die in een schijndemocratie de touwtjes in handen houdt kan in samenwerking met een overheid inderdaad “totale controle krijgen over doen en denken van de burger, op alle mogelijke fronten”(Jelle); naar de toekomst toe wordt die machtsgroep gevormd door de eigenaren van mediabedrijven, banken, olie- en oorlogsindustrie in de landen en situaties waar dat van toepassing is. Wanneer politici daarin belangen hebben, zoals in de V.S., leidt dat tot geplande oorlogen (Afghanistan en Irak) en gecreeerde rampen (11/9). Hier toont zich de noodzaak dat politici geen bijbaantjes in die sectoren hebben!

  Laten we inderdaad hopen, dat het allemaal wel meevalt (Terebel). Maar laten we ook alert en waakzaam blijven en onze democratische rechten, verantwoordelijkheden en vrijheden, die nu zo vanzelfsprekend lijken maar vaak met veel moeite zijn verkregen, niet verkwanselen uit angst voor een vijand die niet bestaat, maar als een hype is gecreeerd door mensen die er financieel beter van worden en, in samenwerking met elkaar, machtiger.

 20. Erwin van Brakel

  Luuk, mocht je iets uit mijn comments kunnen gebruiken, ga dan alsjeblieft je gang!

 21. Sjun Demartelaere

  Aardige column. Slim ook tot een sfeerbeschrijving gekomen door:

  [i]Onbewust verwacht je dat hij opkomt in een glimmende badjas met capuchon. Een dartshirt met drie pijlen in het borstzakje mag ook. Maar niets van dit alles. We zien Wilders speechen in een klein zaaltje met een veel te grote vlag aan de muur, voor volgelingen die klappen wanneer dat van hen wordt verwacht.[/i]

  Dat van het klapvee, klaprozen of kritiekloze volgelingen komt vaker voor bij totalitarismen. Je treft daar ook logofetisjme, een leiderschapscultus en niet te vergeten een meergelijke behandeling voor doctrine-opleggers.

  Ik zou dus denken dat het voor meer vrijzinnigen hoog tijd is om zich los te maken van de meer en meer shariasocialistische PvdA en niet langer de politieke belichting van islam enkel aan Geert Wilders over te laten. Maar misschien komt dat nog?

 22. Wilders is juist degene die iets durft te zeggen, als wij niet op de PVV stemmen.

  Zullen een land worden waarbij nederlanders een mix zijn van andere rassen.

  Want we zijn al zoveel verloren..

 23. Erwin van Brakel

  @Dirk:
  Wil je mij de logica uitleggen van je zin: “Wilders is juist degene die iets durft te zeggen, als wij niet op de PVV stemmen.”?

  Gezien de geschiedenis van Nederland waren “de nederlanders” allang een mix van volkeren, voordat er in de vorige eeuw duidelijk getinte mensen “en groupe” immigreerden. Wat is er verkeerd aan een mix van rassen? Vaak zijn andere “rassen” sterker dan de gemiddelde verweekte westerling, zien getinte kindjes er vaak leuker uit, dus gaan we er als “ras” alleen maar op vooruit, we worden in ieder geval sneller bruin!

 24. Hoe flauw het misschien mag klinken, ik zie wel degelijk overeenkomsten met bijvoorbeeld de NSDAP uit het Duitsland van de jaren ’30 en ’40.

  1)De partij centreert zich rond een charismatisch leider. Charismatisch mag misschien een subjectief begrip zijn, niemand kan ontkennen dat Wilders een begenadigd spreker is

  2)Het partijbestuur wordt niet democratisch gekozen. Zie originele post, duidelijk.

  3)De partij profileert zich als ‘anders dan andere partijen’ Waarmee iedereen die ontevreden is over het huidige politieke systeem welkom is om op deze partij te stemmen

  4)De partij is een anti-partij: anti-huidige-regering, anti-islam, anti-huidig politiek systeem. Wanneer het moeilijk wordt in discussies kun je hier immers altijd weer op terugvallen

  5)De partij heeft xenofobe trekken en doet aan vaderlandsverheerlijking. Alles wat Nederlands is is goed, alles wat niet Nederlands is, is (meestal) slecht. Zie het voorbeeld van de vlag, en het idee van het volkslied dat op scholen gezongen moet gaan worden

  Ik zeg niet dat Wilders een nieuwe A.H. is, trouwens, die werd totdat hij stukken land begon in te pikken ook door velen niet als echt gevaarlijk beschouwd. Maar ik wil er wel op wijzen dat er een aantal treffende overeenkomsten zijn in zowel partijstructuur als partijbeginselen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top