De mantra van JP

Beste collega’s,

Hier wederom een schrijven van uw premier. In mijn vorige brief onthulde ik reeds hoe blij ik ben met het nieuwe motto van mijn (ons!) derde kabinet: “Nederland werkt!”. Deze twee prachtige woorden zijn wat mij betreft meer dan een slogan. Ja, “Nederland werkt!” is zelfs méér dan het centrale thema waarmee wij als volwaardig minderheidskabinet richting verkiezingen gaan. Wat mij betreft is “Nederland werkt!” de mantra van Balkenende III.

Het uitspreken van een mantra is voor sommigen onder u wellicht een onbekend begrip. De meeste mensen denken bij mantra’s aan kale mannen in oranje gewaden. Onzin! Mantra betekent ‘geluid dat de geest van onwetendheid bevrijdt’. Zo heeft mevrouw Verdonk al veel ervaring opgedaan met het reciteren van haar mantra “regels zijn regels en die gelden voor iedereen.” Voor mij heeft zij met haar mystieke glimlach iets weg van een goeroe. Het kan niet anders of zij beschikt over buitengewone kennis. En dan bedoel ik niet de voorbijgaande kennis van een geleerde, maar eeuwige kennis die voortkomt uit intuïtieve waarneming.

Het veelvuldig uitspreken van mijn mantra “Nederland werkt!” is een bijzonder effectieve manier om als politicus de problemen van alledag het hoofd te bieden. Deze mantra is smetteloos en volmaakt. Moties van wantrouwen van oppositiepartijen zullen u niet langer raken. U wordt een evenwichtiger mens.

Als voorbereiding op de eerste ministersraad van het kabinet Balkenende III heb ik daarom alle stoelen uit de Trêveszaal laten verwijderen. Als lid van het kabinet zit u voortaan in lotushouding óp de vergadertafels. Voor aanvang van elk kabinetsberaad reciteren wij in gezamenlijkheid 108 keer mijn mantra ‘Nederland werkt!’, telkenmale in 4 blokken van 27. Dit doen wij fluisterend, met het puntje van onze tong.

Na elk blok luidt minister Donner een belletje en volgt een half uur stilte waarin eenieder zich concentreert op de eigen ademhaling. Richt uw aandacht daarbij vooral op het rijzen en dalen van uw buik, een beweging die u gelijktijdig in stilte benoemt als “Nederland” en “werkt”. Focus uzelf op deze twee woorden. U zult merken dat de mantra ‘Nederland werkt!’ een zeer krachtige vibratie heeft en niets minder is dan een gebed voor ongebreidelde economische groei.

Daarna stuur ik u wederom het land in. Dit keer om de burger duidelijk te maken dat de mantra ‘Nederland werkt’ in het dagelijks leven heel praktisch te gebruiken is. Bijvoorbeeld door mensen met een uitkering, zoals WAO’ers. Zij kunnen, door mijn mantra veelvuldig te prevelen, enthousiaste aspergestekers worden. Er zijn geen beperkingen van enig soort. Het enige criterium is dat elke WAO’er met heel zijn hart de mantra van dit kabinet zingt.
Ook heeft mijn mantra het vermogen de burgers van Nederland te leiden naar hun wezenlijke natuur: de Werkende Mens. Mijn mantra is als de kracht van de zon. Het verlicht onze ware aard en vernietigt de onzuivere toestand waarin het denken van de thuis zittende bijstandsmoeder verkeert. Het is de ultieme werkelijkheid die onveranderlijk aanwezig is, als een zandkorrel op een eindeloos strand.

Geen enkele omschrijving kan de onmetelijke betekenis en intensiteit van “Nederland werkt!” ook maar benaderen. Het maakt de Nederlander ontvankelijk voor de wijsheid van dit kabinet. Zoals een zaadje zich overgeeft aan de wind, zo zal hij zich overgeven aan een arbeidzaam leven, minimaal tot het zeventigste jaar, en mijn mantra drie maal daags prevelen, telkenmale in 4 blokken van 27. Dat is het allerhoogste. Het Walhalla.

Uw goeroe JP

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!