De hand van God

“Heer Balkenende. Goedemorgen, u spreekt met Van der Vlies, SGP. Ik bel u over het gesprek dat ik met de heer Dittrich heb gevoerd. Als christelijk politicus vroeg u mij of de SGP een kabinet met D66 wellicht gedoogsteun wil geven. Welnu, ik heb daartoe met de heer Dittrich gesproken. Gisteren ja, op Koninginnedag. Wat zegt u? Bij de Hofvijver. Het gehele Binnenhof was uitgestorven.

Een constructief gesprek? Meneer Balkenende, u weet welk een godvruchtig Christen ik ben. Het was voor mij niet eenvoudig om met zulk een mens als de heer Dittrich te spreken. Het is toch een… een… u begrijpt dat ik dat afschuwelijke woord niet in de mond wens te nemen. Laten we het er maar op houden dat de heer Dittrich een zondaar is die leeft in strijd met Gods Woord en kiest voor de lage lusten van Sodom en Gomorra.
Ik heb de heer Dittrich dan ook medegedeeld dat ik het ten zeerste betreur dat ik mijn louterende krachten niet zal kunnen verteren in uw nieuwe kabinet. Hij begreep mijn verlangen naar een godvruchtige, christelijke regering. Maar daar kon hij, naar eigen zeggen, zelf weinig aan veranderen.

Openbaring! Plots besefte ik wat mij te doen stond. Ik moest de verdere afbraak van Gods heilzame geboden tot staan brengen! Ik vertelde de heer Dittrich dat het mijn christenplicht was hem – desnoods buiten de kerk om – schoon te spoelen van al zijn zonden. Opdat hij, eenmaal tot God weergekeerd, in uw nieuwe kabinet het evangelie van Jezus Christus kon belijden.

Dat was voor de heer Dittrich moeilijk te begrijpen. Ik legde hem nogmaals uit dat hij een afvallige was van Gods Woord, wanneer hij zich niet afkeerde van zijn leven in zonde. Maar hij wilde niet luisteren, meneer Balkenende. Hij ontkende zodoende het enige ware geloof – en dat terwijl dit land toch geregeerd moet worden.

Voor mij zat er daarom niets anders op dan de heer Dittrich – met Gods welbevinden – de Hofvijver in te dirigeren, teneinde hem alsnog te dopen. Dat deed ik op de enige juiste wijze: door algehele onderdompeling. De heer Dittrich spartelde als de duivel in hoogst eigen persoon, maar ik hield stevig vast! Want ik wist: dit is de enige manier om hem schoon te spoelen voor het aangezicht Gods, de Vader als Schepper van het universum. Ik heb de heer Dittrich dan ook lange tijd ondergedompeld opdat ook hij, als onverbeterlijk dwalende, behouden zou blijven. Helaas was ik daarbij ietwat overijverig in mijn plichten.

Misschien wilt u even uit het raam van uw torentje kijken? Ik sta nog steeds in de Hofvijver. Ah, daar bent u. Ik zwaai nu. Ziet u mij? Mooi. Luister, mijn beltegoed is bijna op. Bij de fontein links naast mij drijft iets donkerblauws tussen de waterlelies. Dat is de schoongespoelde heer Dittrich. Wat zegt u? Of ik hem verdronken heb? Zo mag u niet praten, meneer Balkenende. Het was de hand van God. Hooguit heb ik hem onbedoeld ten hemel doen varen. Het was een smartelijk heengaan, maar vergeet u niet: God doet wat Hem behaagt.

De dag des oordeels is aangebroken, meneer Balkenende. Laat u niet afleiden door menselijk gekrakeel. Het Nederlandse volk is in zonde gevallen, maar dit dorre land, deze poel van ongerechtigheid zal toch geregeerd moeten worden. Stuur al uw fractiegenoten naar de Hofvijver. Maan hen tot inkeer. Ze moeten hun zonden belijden, D66 openlijk afzweren en zich door mij laten dopen. Wat zegt u, meneer Balkenende? U voelt chemie? O, Hemelse Vader, Uw Wegen zijn waarlijk ondoorgrondelijk!”

30 reacties op “De hand van God”

 1. Natuurlijk was dit nodig! Sodomie moet gezuiverd worden! (iig in de ogen van de SGP) Evenals het stemrecht van de vrouwen! Allemaal verzuipen, want je moet de balk uit je oog halen voordat je iemand anders met de hel bedreigt. Of zo.

  Go van der Vlies!
  Go koelman!
  Power to the Gristenen!

 2. Aaahhhh hij was weer heerlijk Coby!

  Vooral genoten van de brieven in de Metro. Columns zoals columns bedoeld zijn.

 3. Anton Heemskerk

  Weerzinwekkend. Dat was mijn gedachte na het lezen van de column van Luuk Koelman (Metro, 1 mei). In plaats van dat de heer Dittrich belachelijk gemaakt en beledigd wordt vanwege zijn inspanningen voor de legalisatie van kindermoord (ook wel abortus provocatus genoemd) en moord (euthanasie); probeert Luuk Koelman voor de zoveelste maal de SGP in een kwaad daglicht te stellen. Aan het eind van de column wordt SGP-fractieleider Van der Vlies in bedekte termen een moord in de schoenen geschoven. Wanneer Luuk Koelman in het vervolg weer een aanval van idioterie heeft, hoop ik dat hij zijn eigen naam voor dergelijke activiteiten gebruikt; in plaats van misbruik te maken van de goede naam van achtenswaardige politici. Het verbaast me overigens dat Luuk Koelman zoveel werk maakt van zo’n klein (SGP-)deel van de bevolking; hij moet wel erg gefrustreerd zijn.
  Ik hoop in het vervolg, met een beroep op de rede van Luuk Koelman, dat hij op een andere wijze schrijft over mensen en dat hij bovenal op een andere wijze schrijft over God. Ik wens niet meer geconfronteerd te worden met dergelijke vuiligheden.

 4. J. Schouten, Goes

  Met veel interesse las ik de column van Luuk Koelman (Metro, 1 mei). Ik kan me voorstellen dat Koelman op Koninginnedag nog weinig tijd en zin had om een column voor Metro op papier te zetten. En wat is er makkelijker om dan maar snel een stuk van zeer laag niveau in te zenden. Ik zie het al helemaal voor me. Koelman was lekker uit zijn dak gegaan, komt thuis en beseft dat er nog het een en ander van hem verwacht wordt. Hij denkt na over de meest interessante gebeurtenissen van de afgelopen week en komt dan logischerwijs op de politiek, waar altijd wel wat over te schrijven is. Hij pakt een bijbel uit zijn kast (die had hij vast nog wel van vroeger) en laat zijn frustraties over aan zijn pen. En zie daar: in een mum van tijd staat er een fantastisch hatelijk stuk op papier. We begrijpen het wel; het lucht op. Meneer Koelman, in de bijbel staat – en dat zal u dan ook wel weten – ‘laat elkander verdraagzaam zijn’. Tot op heden is er al genoeg rottingheid op deze aardkloot.

 5. Alter Kataan

  Heren, geef toe: het was een leuke column.In ieder geval leuker dan flauw “frustratie” in de schoenen van de heer Koelman te schuiven omdat men een andere mening heeft. Wellicht kan met stellen dat het plaatsen van een reactie ook uit een vorm van frustratie voortkom, zeker op zo’n dag als de dodenherdenking (uw eigen logica volgende).

  Het mag toch waarlijk geen probleem vormen als men eens gezonde spot drijft met elkaar? Als dit stukje al als “hatelijk” wordt bestempeld, dan graag uw aandacht voor het volgende: in menige overtuiging zit verankerd dat degenen die het geloof niet aanhangen veroordeeld zijn tot een oneindig lang leven in “de Hel”. Dat wil dus zeggen dat mijn meeste vrienden en familie volgens die overtuiging een vorm van erbarmelijke straf verdienen. U zult met me eens zijn dat dat een weerzinwekkende gedachte is.

  Zo ziet u maar: er zijn meerdere manieren om een zaak te bekijken. Ik stel voor dat u na een periode van introspectie eens de heer Koelman probeert te leren begrijpen in alleen positieve termen (i.e. we gebruiken de term “onbehagen” en niet “frustratie”) – men moet zijn “vijanden” immers liefhebben, nietwaar?

  A. KATAAN

 6. H. Veen

  Wat triest dat mensen altijd maar zo min over God en zijn geboden doen. Ook voor de mensen die daarin geloven en Hem trouw proberen te zijn. Laat eenieder toch eens in zijn waarde! Volgens mij lukt dat niet bij iedereen die niet in de Heiland gelooft. Weet je wat dan de enige troost is die wij als christenen hebben dat uw allen en in het bijzonder Luuk Koelman ook voor die grote God eens komt te staan en verantwoording zal moeten afleggen van al zijn daden en uitspraken. Ik hoop dat zijn daden beter zijn als zijn uitspraken. Hopelijk komt hij ook eens tot het juiste besef.

 7. M. Klaassen en P. Visser

  De column van Luuk Koelman over SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies was, zoals gebruikelijk smakeloos, insinuerend en kwetsend. Insinuerend omdat bewust en op naïeve wijze een vertekend beeld geschetst wordt die de integriteit van een ervaren en in politieke kringen gerespecteerd politicus aan wil tasten. Kwetsend, omdat Koelman een weinig subtiele link naar God legt. Als Koelman zich de moeite zou getroosten zich te verdiepen in het gedachtengoed van Van der Vlies’ partij zou hij al snel op een oud en eerbiedwaardig principe stuiten, een principe wat Koelman zelf duidelijk niet beheerst.

 8. Henkie Polder

  Tss. Mafkezen. Sneue hazen man. Zijn jullie vegeten te lachen, of zijn jullie daar te dom voor?

  En,

  Als god de mensen heeft gemaakt, is Luuk Koelman een deel van zijn schepping, is dit alles voorbestemd, en dus nog grappiger. Luuk is de belichaming van God’s zelfspot (die heeft íe namelijk).

  Helaas is jullie sneue gezeik (en dat van mij) ook afkomstig van die enorme onomvatbare, schizofrene god.

  Amen.

 9. K. Houmes

  Na het lezen van de column van de hand van Luuk Koelman is het mij wel duidelijk geworden dat het gedachtengoed van de SGP en zijn leden voor hem niet duidelijk is. Of dat dan de reden moet zijn om beneden alle peil een eerlijk en betrouwbaar mens als de heer Van der Vlies te veroordelen ontgaat mij volkomen. Het geeft blijk van een afschuwelijke vijandschap. Het moet voor hem een dagelijkse ergernis zijn dat er nog van zulke achtenswaardige mensen vrij rondlopen.

  K. Houmes, oud-wethouder gemeente Veere en lid Provinciale Staten van Zeeland

 10. K.J. Meeuse, Aagtekerke

  Afschuw, medelijden en pijn strijden om voorrang als ik m’n gevoelens wil ordenen na het lezen van deze column. In een karikatuur vol onbegrip tekent Luuk Koelman Van der Vlies af als een verlengstuk van God, die Dittrich tijdens de doop door onderdompeling verdrinkt.
  Stuitend is dat Luuk Van der Vlies daden aanwrijft die hem vreemd zijn en lijnrecht staan tegenover de beginselen van de SGP. Ik zal voor Luuk even het eerste kernbegrip van de SGP herhalen: liefde. Iets waar hij blijkens zijn column geen weet van heeft en dit Van der Vlies in de schoenen schuift. Hiervoor misbruikt Luuk op misplaatste walgelijke wijze de Heilige Doop. Waar Luuk totaal geen begrip voor kan opbrengen is dat een partij als de SGP belijdt dat niet wij waarden en normen verzinnen, maar dat God ons die aanreikt. En dat als er geen normen zijn, dan de waarden uit de bijbel leidend zijn bij het bepalen ervan. Dat dit tegen onze vrijheidsdrang ingaat, wordt geïllustreerd door de column van Luuk. Maar in het besef dat Gods woord en zijn geboden heilzaam zijn voor de hele samenleving is dit onopgeefbaar.
  De boodschap van Luuk zal wel zijn dat we tolerant moeten zijn. Zijn tolerantie blijkt afschuwelijk cynisch vijandschap. Ik denk dat Luuk het verkiezingsprogramma van de SGP nog maar eens moet lezen.

 11. K. Hoefnagel

  Wat een walgelijke column. Van der Vlies blijft standvastig en principieel, zelfs in de buurt van het pluche, terwijl anderen met het grootste gemak compromitteren om maar aan de macht te komen. Terwijl u in uw column Van der Vlies Dittrich laat verzuipen bent u het die Van der Vlies en tegelijk het gedachtengoed van de SGP verdrinkt. En dat op zo’n onsympathieke, vijandige manier. Komt u zelf soms uit dat nest? Want u mept op zo’n vijandige en arrogante manier, die je alleen maar aantreft bij mensen die een venijnige streep door hun opvoeding hebben getrokken. Een echte buitenstaander is mild en vergeet in zijn kritiek de humor niet. Maar dit is enkel venijn en dat is onterecht.
  Het ergste is dat u God en de Heere Jezus er bij haalt. Weet u dan niet dat God niet met zich laat spotten? U moet de islam maar eens op de korrel nemen, dan zult u eens zien wat er gebeurt. Daar is dit e-mailtje niks bij! Tenslotte: weet wat u doet! Je hoeft voor mij echt geen SGP’er te worden, maar wel een dienaar van God. En ik kan u verzekeren dat het goed dienen is bij hem. En wie hem lief heeft staat constructief in de maatschappij.

  K. Hoefnagel, Katwijk

 12. Het 11e gebod: “Gij zult niet lachen”.

  Zal Koelman, net als Peer de Plintkabouter, door de christenmafia uit de Metro gehaald worden? Ik hoop het niet.

 13. A. Kataan

  De heer Koelman heeft kennelijk wel iets teweeggebracht onder onze eigen Nederlandse “bigots”.

  Heren: NIEMAND HEEFT HET PATENT OP DE WAARHEID

  Ook u niet.

  U lijkt een Iraaks systeem te willen handhaven: spot met DE LEIDER en U zal lijfelijk de straf ondervinden.Mijn stelling: elk systeem waar de leider – tot en met God – boven spot en kritiek is verheven, is een systeem dat zichzelf irrelevant heeft gemaakt. God is Saddam niet !!

  Ik kan u aanraden om uw gevoelens van ongemak om te zetten in iets positiefs in plaats van de heer Koelman met denigrerende opmerkingen te bestoken. Denigrerende opmerkingen in de naam van God… tsk tsk.. waar staat “gij zult zeiken” ??

  Kijk maar naar Jezus aan het kruis… die kwam toch ook niet met denigrerende opmerkingen??? Ik zou maar eens heel hard zijn voorbeeld volgen en het pad van het begrip en vergiffenis inslaan in plaats van zulke vergiftigde en zure uitspraken te doen.

  Misschien heeft God de heer Koelman wel opgedragen om deze column te schrijven… wat zal Hij/Zij wel niet van uw intolerantie denken?? Nogmaals: blijf niet hangen in halsstarrigheid, maar gebruik dit moment als een groots gebaar en aanleiding tot verdere spirituele en sociale ontplooiing.

  Succes ermee, jongens!

  Met vriendelijke groet,

  A. KATAAN

 14. S. Tromp, Sliedrecht

  Dat columnisten in dit land een hoge mate van vrijheid hebben, is algemeen bekend. Dat die vrijheid wordt benut om andersdenkenden in de hoek te plaatsen, is ook bekend. Persoonlijk vind ik Luuk Koelman in zijn column te ver gaan. Dit is namelijk niets anders dan stemmingmakerij voor wat betreft een minderheid die al een tijd lang, en dan voornamelijk door de linkse pers, subjectief benaderd wordt.
  Het wordt tijd dat jullie eens wat objectiever in je beoordeling worden en een kritische blik naar binnen werpt. Niets is zo goedkoop dan de ander belachelijk te maken en niets is zo pijnlijk dan jezelf eens kritisch onder de loep te nemen.

 15. F. Beumer

  Na zoveel negatieve reacties op de column van Luuk Koelman vind ik het tijd worden om te zeggen dat ik het stukje van de heer Koelman erg grappig vond. Ik heb er hardop om moeten lachen en ik hoop vooral dat de heer Koelman doorgaat met het schrijven van zulke columns.
  Mijn visie is: Bas van der Vlies mag een principieel en aardig man zijn (ik ken hem niet), maar hij vertegenwoordigt wel standpunten uit het jaar nul. Tja, en wie Middeleeuwse standpunten verkondigt in 2003 en bovendien betrokken is bij een kabinetsformatie, kan gaan zitten wachten op een reactie als die van Koelman.
  De heftigheid van de reacties op de column verbaast mij. Ik wist niet dat er zoveel Nederlanders waren met lange tenen.

 16. E, Franks, Hoogeveen

  Altijd weer een leuk en vermakelijk begin van de dag: Metro’s brievenrubriek. Zo niet gisteren: niet minder dan vier van de zes gepubliceerde brieven zijn afkomstig van de christenmaffia die ons weer zo nodig moet vertellen wat voor een heiden Metro-columnist Luuk Koelman wel niet is en hoe kwetsend hij is geweest.
  In gedachten houdend dat ongeveer negen van de tien oorlogen in de wereld hun oorsprong vinden in onenigheid over religieuze standpunten, stel ik het volgende voor: laten we de brievenrubriek nu alsjeblieft niet gebruiken als platform om onze verschillende religieuze denkbeelden aan de man te brengen. Voordat je het weet, hebben we weer een brievenoorlog met dit keer Luuk Koelman als inzet.
  De christelijke pen is machtiger dan het zwaard, dus meneer P. de Plintkabouter, bereid u alvast voor op gezelschap!

 17. R. Verhage, Ede

  Nog even over de column van Luuk Koelman. In principe vind ik dat zo’n column moet kunnen, maar dat de heer Koelman ook zo’n column moet schrijven over de moslims en dan bijvoorbeeld over de heer Cheppi. Ik daag hem uit.

 18. Henkie Polder

  Jullie GOD is toch wel sterker dan het venijn van Luuk Koelman, me dunkt.

  (Jullie zijn wel erg bang voor De Brenger Van De Liefde, is dat niet krom? Het is toch niet de brenger van De Angst?)

  Relativeren is een kunst, lachen een gave. Ik denk ook niet dat jullie god het ermee eens is dat jullie kwaad worden op Koelman, hij (GOd/Allah/jhw/Buddha/Shiva,etc,etc) zal het eerder waarderen als je positief denkt, en leuke dingetjes voor jezelf, en zeker ook voor anderen doet.

  Hier maak je niemand blij mee.

 19. Alter Kataan

  Precies, Henkie… door zulke intolerante uitlatingen laten ze niet bepaald de superioriteit van hun eigen overtuiging zien. Als ik die zooi lees, denk ik niet: “Hee, wow.. ik moet ook gelovig worden” – ik denk eerder “Brr.. ik bind me liever niet aan halsstarrig dogmatisch denken.” – straks moet ik ook nog venijnig gaan doen tegen andersdenkenden.

  Ze zouden eerder een doorslaggevende morele overwinning boeken als ze door middel van hun positieve gedrag de heer Koelman en anderen van hun standpunt zouden kunnen overtuigen.

  De heren hebben hun eigen geloof niet door geloof ik 🙂

  Met vriendelijke groet,

  A. KATAAN

 20. En nu blijven de reacties plotseling uit…

  Misschien hebben ze dit reactieding officieel bestempeld als ‘de duivel’ en in de ban gedaan.

 21. Nou de hele SGP buitelt hier over elkaar heen om Luuk aan het kruis te nagelen 😉

  Dachten die heren van de SGP dat ik het niet zie, dat gegluur door ze, als ik in mijn korte broek door het dorp loop? Eerst WAUW en dan o-nee, dat is zondig. Hun eigen vrouwen en dochters moeten in het dwangkostuum van de lange rok met bijpassende bergschoenen, alleen maar goed om drachtig te zijn en dat het liefst zo veel mogelijk. En voor de rest hun bek houden, mogen niet stemmen want dat hebben die SGP mannen voor hen wel bepaald. ONDERDRUKKING! Heren van de SGP, jullie zijn onderdrukkers en zouden het liefst heel Nederland onder de duim houden. Niemand mag dan op zondag iets meer doen, behalve naar de kerk en zoveel mogelijk de vrouw bevruchten. Wat doen jullie trouwens op internet??? Mag dat wel van de heer???

 22. Tja de SGP die de grondwet voorbij gaat “Ieder mens is gelijk” door vrouwen geen stemrecht c.q. deelname aan hun politieke activiteiten te onzeggen heeft in deze al helemaal geen recht van spreken. Bange mannetjes zijn het!

  En al helemaal geen gevoel voor humor!

  Ik vind dat er wel een degelijk recht bestaat om de SGP-ers af en toe de les te lezen. Hun openlijke afkeur tegen homo-sexuelen plus alles wat maar anders leeft dan hoe zij zich laten beperken door de soortgenoten (wees nou eerlijk, als er een God was, zou die heus wel met de tijd mee gaan).

  Ik denk dat op de vermeende dag des oordeels de SGP-er eerder op het matje wordt geroepen dan de gemiddelde ongelovige brave mederlander.
  Zodra de SGP de samenleving accepteerd zoals deze heden ten dage in elkaar steekt, dan respecteer ik hun geloofswijze.

  Hier sprak een ex-gereformeerde vrouw die sinds haar pubertijd flink van haar geloof is afgedonderd en het echte licht heeft gezien!
  Hoop dat er velen volgen.

 23. ik vind dit een zeer zware zonde en God zal u met onuitblusselijk vuur verbranden.

 24. Lukas 6, 36-37 “Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader. Veroordeel niemand; want anders komt het op uw eigen hoofd terecht. Neem niemand iets kwalijk. Dan zal ook u niets kwalijk worden genomen.” (vertaling “Het boek”)
  Ik heb mijn bijbel er nog eens op nagelsagen om te zien of er een uitzondering bestaat voor SGP-ers, maar die zijn in de kanonieke boeken in ieder geval niet opgenomen.

 25. Wat ik niet begrijp is dat die SGP nog steeds niet verboden is wegens discriminatie/onderdrukking van vrouwen.

  Die lange rok van hun vrouwen is natuurlijk omdat de mannen dan makkelijker die vrouwen kunnen bevruchten in een geile bui, dat is makkelijker dan je vrouw uit haar spijkerbroek te moeten pellen 😉

 26. Beste ‘vrienden’ van de SGP: Cool man, want…

  Eigenlijk hoopte ik hier iets te vinden over de ‘neukpartij’ van Yasser & Greta, maar het lot wilde dat ik van jullie gezeik kon genieten. By the way: ook ik straf meteen. Hier m’n commentaar op diverse “8216;vrienden”8217;:

  Anton Heemskerk op mei 4, 2003 09:30 pm
  Of je de HOT-items abortus en euthanasie leuk vindt of niet: de dood HELpt tegen overbevolking.
  God zei wel iets als “zijt talrijk” maar of zes miljard en nog meer nou Zijn bedoeling was?

  H. Veen op mei 4, 2003 10:58 pm
  HA Veen: I’m GONNA SCARE DA SHIT OUT OF U!
  God heeft 10 geboden als gedragscode verzonden, maar deze dekken veel moderne situaties niet. U gaat er klakkeloos vanuit dat God u in de HemeL laat, maar misschien voldoet u HELemaal niet aan Zijn eisen. Het kan maar zo zijn dat God zich met volledige overgave heeft uitgesloofd bij het Design van het vrouwelijke lichaam: hoe komen jullie randdebielen erbij dat al die hemelse biosculpturen bedekt horen rond te lopen? Of te denken van jullie fundamentele houding omtrent het verbod op nadenken over natuurwetten, chemie, etc. Als ik schepper was zou ik me verheugen als mijn creatie z’n geschonken (intellectuele) capaciteiten volledig zou benutten. Maar jullie hebben een TechnologieFobie en nog meer van die enge geestesziekten.

  M. Klaassen en P. Visser op mei 4, 2003 11:03 pm
  Jullie geloven zeker dat jullie opperhoofd in Den Haag in werkelijkheid wEL gerespecteerd wordt!! En hoezo subtiel: Zijn al die Jezussen aan de talloze kruizen subtiele links naar God?

  K.J. Meeuse, Aagtekerke op mei 5, 2003 10:21 am
  Koelman hoeft jullie programma niet te lezen, want dat zal toch nooit gewijzigd worden!

  K. Houmes op mei 5, 2003 10:12 am
  Een Zeeuwse oud-wethouder die het liefst gevangenisstraf zou zien op cynisme a la Koelman: wat een extreme proefballon!!

  R. Verhage, Ede op mei 6, 2003 08:33 am
  Over Cheppi moet je niet schrijve, maar met een zwarte S-klasse overheen rijde. Misschien is je naamgenoot Maxim wel zo christelijk om de zijne uit te lene? (Nee, ik weet niet of ie er ene heeft: was sowieso maar een flauwe grap!)

  K. Hoefnagel op mei 5, 2003 10:29 am
  Jij constructief worstje hoopt stiekem dat je de ballen had van een moslimterrorist.

  juni 14, 2003 07:22 pm
  “ik vind dit een zeer zware zonde en God zal u met onuitblusselijk vuur verbranden.”
  Dit is van SGP-er X aan wie is HELemaal geen bal aan is: Ga toch bij de brandweer sollicitere

  ZO DAT WAS ‘T DAN… (qua losse flodders vure)VOORLOPIG ALTHANS! WE HADDE MAria BELOOFT GEEN KUNSTJES TE FLIKKE…

 27. Da WishMaster

  Waar zijn mijn manieren gebleven? Plaats ik bovenstaand artikel zonder mijn naam! Mon excuse,
  mon nom est Mgr. Deville

 28. Traill Stacie

  It’s a sign of mediocrity when you demonstrate gratitude with moderation.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top