De aarde is plat

Maar liefst 10 procent van alle Fransen gelooft dat de aarde plat is. En een derde gelooft dat Aids in een laboratorium is gekweekt. Wie het artikel leest, moet vast zuchten om zoveel rare gedachten, maar helemaal eerlijk is dat niet.

Afgelopen maart klom de Amerikaan Mike Hughes in zijn zelfgemaakte raket, met op de zijkant in grote letter geschilderd: Flat Earth Research. Het is zijn grootste wens om met eigen ogen te controleren of de aarde nu plat is of niet. De poging mislukte. Hughes kwam tot een hoogte van 550 meter en maakte vervolgens een harde landing. In augustus volgt fase 2 van zijn Flat Earth Research. Dan stapt hij in een zelfgebouwde raketballon, in de hoop een hoogte van 100 kilometer te bereiken, want: “Ik denk dat de aarde de vorm heeft van een frisbee.” Of hij dat zeker weet, wilde een journalist weten. “Nee,” antwoordde Hughes, “daarom wil ik de ruimte in.”

Eén van de beroemdste pleitbezorgers voor de theorie van de platte aarde plat is de Nederlander Klaas Dijkstra (1895-1969). Hij publiceerde er het boek Pleidooi voor de platte aarde over en daagde wetenschappers (door hem ‘bollandisten’ genoemd) uit om met hem in discussie te gaan. Maar geen geleerde die ooit de handschoen opnam. Jammer, want zijn argumenten zijn best goed.

Zo bewijzen ruimtevaartfoto’s volgens Dijkstra helemaal niets. Het zouden enkel projecties zijn op de oogspiegel. En die is bol. ‘De mens ziet niet mét, maar ín het oog’, schrijft hij, alsof we ons in een camera bevinden. Bovendien bestuderen we de aarde altijd als een plat vlak. Denk maar aan scheepvaart en vliegroutes. Plat is dus een duidelijkere weergave van de realiteit dan een bol.

Ik hoop dat Dijkstra ooit de erkenning krijgt die hij verdient. Niet omdat hij gelijk had, maar wel omdat hij datgene deed wat elke wetenschapper behoort te doen: vragen stellen, ook als ze tegen elke wetmatigheid ingaan, en vervolgens via onderzoek proberen een these te bevestigen of te ontkrachten.

Alleen door dwars en eigenwijs te zijn, boekt de mensheid vooruitgang. Vanuit dat oogpunt (haha, woordgrap) bezien, is het jammer dat Dijkstra zijn leven niet aan de reguliere wetenschap heeft gewijd.

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Ik werk voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!