corona

Corona is vooral een politiek virus

Maak kennis met de Duitse longarts Wolfgang Wodarg. Ten tijde van de Mexicaanse griep was hij heel even in het Nederlandse nieuws. Wodarg vond het onbegrijpelijk dat Nederland voor 250 miljoen euro vaccins aanschafte voor “een flutramp”. Hij kreeg gelijk. Ab Osterhaus niet. Maar ja, die had dan ook aandelen in griepvaccins.

Inmiddels is Wodarg met pensioen. In zijn werkzame leven runde hij als medicus zijn eigen Sentinel; een specialistische onderzoeksgroep voor o.a. pandemiebestrijding. In het filmpje onderaan dit artikel legt hij uit waarom we wereldwijd elk jaar met nieuwe virussen te maken krijgen. Virussen veranderen (muteren) continu om te kunnen overleven, want anders worden ze door ons immuunsysteem herkend en geneutraliseerd. Daarom hebben we elk jaar dus te maken met nieuwe varianten op al bekende virussen.

Tot voor kort was er weinig aandacht voor de vraag wélke virussen griep veroorzaken en met welke frequentie. De griep was gewoon de griep. Het hoorde erbij. Wodarg verhaalt hoe onderzoekers in het Schotse Glasgow indertijd (van 2005 tot 2013) een tiental verschillende griepvirussen observeerden. Ze wilden weten welke ziekteverwekkers aanwezig waren bij de in die jaren heersende acute luchtwegaandoeningen. En wat bleek? Coronavirussen waren elk jaar van de partij tijdens het griepseizoen, met percentages schommelend tussen de 5 en 15 procent.

Wat is er dan in China gebeurd?

In de stad Wuhan staat het grootste virusveiligheidslaboratorium van China. Het krioelt er van de specialisten die niets anders doen dan virussen observeren en cultiveren. Wuhan telt tal van grote ziekenhuizen met (hoe kan het ook anders in een stad van 11 miljoen inwoners) grote aantallen intensive care units. Honderden mensen liggen daar dag in dag uit aan de beademing, bijvoorbeeld vanwege een longontsteking.

Een klein aantal van alle luchtwegpatiënten (minder dan 50) werd op nieuwe virussen getest. Specialisten analyseerden het afgenomen RNA en vonden een nieuw soort corona.

Als een viroloog dergelijke data vindt, dan stuurt hij die door naar een grote centrale database, zodat ze wereldwijd toegankelijk zijn voor wetenschappers. Dus ook voor virologen in het Charité-ziekenhuis in Berlijn, de grootste universiteitskliniek van Europa. Zij ontwikkelden een ‘in-house’-test waarmee deze speciale, ‘nieuwe’ corona-variant mogelijk kon worden aangetoond.

Normaliter wordt een dergelijke test eerst intensief gevalideerd en gecontroleerd. Vragen als ‘wat zegt deze test eigenlijk?’ en ‘Wat meet deze test nu precies?’ dienen beantwoord te worden. Maar de tijd drong. Er was paniek én er was verder geen officieel gevalideerde test voorhanden. Dus besloot de WHO deze ‘in-house’-test in godsnaam dan maar goed te keuren, zodat deze direct overal gebruikt mocht worden.

Maar, zegt Wodarg, een viroloog kan aan de hand van een dergelijke test onmogelijk zeggen of dit virus gevaarlijk is of niet. Want hoe zou hij dat moeten weten? Hij kan dat enkel beoordelen aan de hand van het ziekteverloop en aan de hand van de epidemiologische gegevens die na verloop van tijd beschikbaar komen. Hóé ziek worden mensen? En hoe snel herstellen ze? Overlijden significant meer mensen dan voorheen?

Wil je het werkelijke gevaar van dit ‘nieuwe’ virus kunnen beoordelen, dan dien je dus de gegevens van voorgaande jaren te analyseren. Je vergelijkt, kijkt naar de sterftecijfers. Hoeveel mensen zijn er toen gestorven aan virale infecties? En hoeveel nu?

Als je op het hoogtepunt van een griepepidemie de totale bevolking test, dan tref je volgens Wodarg bij ongeveer 7 tot 10 procent een virusinfectie aan. Als je de mensen in de wachtkamer van de huisarts test, zal dat percentage wellicht iets hoger liggen. En test je enkel ziekenhuispatiënten, dan natuurlijk helemáál.

Met andere woorden: je zult altijd pakweg 7 tot 15 procent aan virussen vinden. Maar zelfs dan kun je nog steeds niet met zekerheid zeggen, dat dat virus ook de directe doodsoorzaak is. Immers, de patiënt kan ook overlijden aan een andere ziekteverwekker, terwijl het coronavirus toevallig óók in hem of haar aanwezig is.

En de situatie in Italië dan?

Die roept bij Wodarg diverse vragen op. “In de eerste plaats wil ik weten wáár die (beperkt beschikbare) tests afgenomen zijn. Wie werden getest, welke groep? Als je enkel de zwaar zieke, terminale patiënten in het ziekenhuis test, dan neemt het sterftecijfer van corona rap toe. Want je zoekt er gericht naar in een niet-representatieve groep.” Inmiddels blijkt uit onderzoek dat 99 procent van de Italiaanse coronadoden onderliggende ziekten had.

Je moet volgens Wodarg dus heel goed kijken naar de “ziekte-specifieke” sterfte. Als een x-aantal patiënten een bepaalde ziekte heeft, welk percentage van hen sterft dan ook daadwerkelijk aan dit ‘nieuwe’ virus? Seizoensgebonden acute luchtwegaandoeningen (de ‘gewone’ seizoensgriep) kent een sterftecijfer van 0,1 procent. Van elke duizend personen die de griep krijgen, sterft statistisch gezien één persoon.

Naar dát cijfer moeten we kijken, volgens Wodarg. Oftewel de ‘oversterfte’. En die ligt in Duitsland tussen de 20.000 tot 30.000 mensen. Zij sterven jaarlijks aan de seizoensgriep.

Corona en sterfte

Rijst de vraag: sterven er nu meer mensen als gevolg van het huidige coronavirus dan in voorgaande jaren? Wodarg slaat aan het rekenen. “Zo’n 5 tot 15 procent van alle griepvirussen zijn coronavirussen. Laten we voor het rekengemak uitgaan van 10 procent. En laten we ook aannemen dat de afgelopen jaren alle ernstig zieke patiënten in ziekenhuizen zijn onderzocht en getest op coronavirussen (dat is natuurlijk niet gebeurd, maar we nemen het even aan). In dat geval zou in Duitsland bij 2.000 tot 3.000 van de 20.000 tot 30.000 mensen die jaarlijks aan ademhalingsziekten sterven, coronavirussen kunnen worden aangetoond. Van dergelijke aantallen (Duitsland telt op het moment van schrijven 84 doden – LK) zijn we nog steeds heel ver verwijderd.”

Terug naar de virologen. Zij maakten met hun ontdekking behoorlijk wat indruk op de Chinese overheid. Die greep haar kans. Dit was de ideale aanleiding om burgers duidelijk te maken dat alle controle en privacy-schendingen voor hun eigen bestwil zijn. De genomen maatregelen overstegen direct alle virologische en medische kaders.

Het regime demonstreerde zijn slagkracht. In de straten en metro’s van China werd overal en bij iedereen de temperatuur genomen. Dat was zo opzienbarend en nieuwswaardig dat het wel internationale impact móést hebben. Nadat media erover berichtten, moesten politici wel een statement maken. Of op zijn minst een standpunt innemen.

Maar ja, weten die politici veel. Dus vroegen ze virologen om raad. Vanzelfsprekend bestempelden virologen dit nieuwe virus als een zeer serieus te nemen kwestie. Waarop ook het westen begon met het testen van patiënten die zich met griepverschijnselen meldden bij hulpdiensten.

Het vliegwiel begint te draaien

Politici wezen naar de virusexperts als hen werd gevraagd naar de reden voor alle genomen maatregelen. En de virologen? Die sponnen er goed garen bij, gestimuleerd door de net zo gretige media. Immers: elke viroloog die niet met zijn hoofd op tv is gekomen om iets verontrustends te melden, die telt niet meer mee. Alle beslissingen inzake genomen noodmaatregelen, de vrijheid die burgers in tal van landen werd ontnomen en wie wel of niet in quarantaine moet, zijn hiervan afgeleid.

Inmiddels zijn we volgens Wodarg zover dat het voor virologen én politici bijkans onmogelijk is om te zeggen: “Stop! Misschien is er in wezen weinig tot niets aan de hand!” Dat maakt corona ook tot een politiek virus. Het doet denken aan het sprookje van De Nieuwe Kleren van de Keizer. Er was slechts één kindje dat riep: “Hé kijk, hij is helemaal naakt!” Want de hovelingen die de keizer naar de mond praten, diegenen aan wie de regering steeds weer om advies vraagt, werken maar al te graag mee aan het buiten proportie opblazen van de gehele kwestie. Plots zijn ze o zo belangrijk. Ministers die soms letterlijk door de hoeven zakken, bouwen op hen!

Wodarg meent dat er geen enkele sprake is van een nuchtere aanpak. Een aanpak die slechts één vraag stelt: “Hóé heb je wetenschappelijk verantwoord kunnen vaststellen dat dit virus zo gevaarlijk is? En hoe was het dan vroeger? Hadden we dit virus vorig jaar ook al niet? Is het echt iets nieuws?” Al die antwoorden ontbreken. “En dan zie je: de keizer ís naakt.”

Karaktermoord

Tot zover Wolfgang Wodarg. Welbeschouwd zegt hij enkel dat het nog veel te vroeg is om nu al conclusies te trekken, ondanks al die doden in Italië. Ik ben geen deskundige, maar wat vóór hem pleit, is dat hij vrijuit kan spreken. Hij is met pensioen, heeft geen onderzoeksgelden meer nodig en kan zeggen waarop het staat. In 2009 (Mexicaanse griep) had hij ook gelijk, dus het minste wat we kunnen doen, is hem aanhoren.

In plaats daarvan werd Wodarg de afgelopen dagen door Duitstalige media gecriminaliseerd. Hij zou een verspreider van nepnieuws zijn. Er werden mugshot-achtige foto’s van hem getoond op tv, met een balkje voor de ogen.

Zoiets stemt tot nadenken. Het is ronduit eng hoe een erkend wetenschapper kaltgestellt wordt, enkel en alleen omdat zijn mening afwijkend is. Wodarg ontkent alle doden niet, hij propageert enkel de helikopterview. Maar blijkbaar is dat al genoeg voor karaktermoord. Waarom eigenlijk?

Negen van de tien keer luidt het antwoord: geld. Dankzij het coronavirus kunnen virologen als Ab Osterhaus er gevoeglijk op vertrouwen dat hun onderzoeksbudgetten de komende jaren minstens worden verdubbeld. Geef ze eens ongelijk. Ik zou waarschijnlijk precies hetzelfde doen. En als ik de directeur van een kapot bezuinigd ziekenhuis was dat alle toeloop maar nét aankan, dan zou ik op zijn minst melden dat het echt niet meer gaat. Je bent gek als je dat niet doet. Trouwens, de media dikken het met alle liefde verder aan.

Wat tégen de visie van Wodarg pleit, is het feit dat dit specifieke coronavirus van dieren naar mensen is overgesprongen; het is ‘zoögeen’. En het kan een dermate zware aanslag op de longen plegen, dat sommige patiënten wekenlang op de intensive care moeten verblijven. En hoe je het ook wendt of keert, een vaccin is er (nog lang) niet. En een werkzaam medicijn ook niet.

Niemand die het weet!

Maar intussen is het mij, als simpele nieuwsconsument, wel duidelijk: niemand die het weet! Dat is voor veel mensen het meest beangstigende van alles. Hele volksstammen die – kapot gebeukt door de media – eisen dat de overheid hen in hun eigen huizen opsluit. Social distancing (waar ik me ook netjes aan houd) gaat hen niet ver genoeg. Wat moet je dan als politicus? Dan ga je op voorspraak van virologen maar uit van het worstcasescenario.

Verstandig? Angst is altijd een slechte raadgever. Wereldwijd worden nu duizenden miljarden euro’s uitgegeven om een virus dat we in wezen niet kennen, de kop in te drukken. Voor de helikopterview: aan de seizoensgriep sterven jaarlijks wereldwijd ongeveer 650.000 mensen. De corona-teller staat op het moment van schrijven (22 maart) op wereldwijd 13.000 slachtoffers. Om het een en ander in perspectief te plaatsen: wereldwijd sterven elke dag zo’n 160.000 mensen. Niet elke drie maanden (zolang beheerst het coronavirus de media). Nee, élke dag. Wat dat betreft slaat corona nog geen deuk in een pakje boter.

Maar ja, better safe than sorry, nietwaar? Tenminste, als je voor het gemak even vergeet dat die duizenden miljarden aan overheidsuitgaven weer moeten worden terugverdiend. Hoe? Via bezuinigingen. Op de gezondheidszorg bijvoorbeeld, op de (verkeers)veiligheid, op ontwikkelingshulp en op tal van andere zaken die uiteindelijk ook hun tol in mensenlevens zullen eisen. Om nog maar te zwijgen van het allang aangetoonde verband tussen economische crisis en zelfdoding. Tijdens de kredietcrisis waren dat er alleen al in Nederland naar schatting tweeduizend.

Kijk, dáár zou ik wel eens een onderzoek naar willen zien. Hoeveel mensen we, verdisconteerd met die toekomstige cijfers, uiteindelijk ónder de streep gered hebben. Mijn gok: helemaal niemand. Maar intussen hebben we onszelf wel als lemmingen in een economische crisis gestort.

Met dank aan Louise Bartels voor de vertaling uit het Duits!

24 reacties op “Corona is vooral een politiek virus”

 1. Chris van den Hoogen

  Een buitengewoon genuanceerd artikel. D a n k ! De filosoof Karl Popper scheef het al… iedere wetenschappelijke uitspraak, wetenschappelijk bewijs, dient OOK de route aan te geven van de wijze waarop het wetenschappelijk gestelde FALCIFICEERBAAR is, weerlegd kan worden, hetgeen in tal van wetenschappelijke publicaties NIET gebeurt. Ook het wetenschapsbedrijf is verificatie verschuldigd, want iedereen is feilbaar… en dan, ja dan hoeven we niet iedere wetenschappelijke vondst of gepubliceerd artikel (vaak een must vanwege gelden) met een pond zout te nemen maar slechts met een korrel zout…

 2. -= GensNet =-

  Inderdaad een artikel dat mij op het lijf is geschreven. Volgens de test of ik een goede columnist ben kom ik op 60% uit……

 3. Ton Kloppenborg

  Prima artikel. Ab Osterhaus is overigens, meen ik, met emeritaat.

 4. Ik ben geneigd te zeggen, goed artikel. Maar ik weet weer niet of de aangebrachte nuance terecht is. Voorlopig maken ze ons flink bang.

 5. Ik zou trouwens willen weten waarom het coronavirus ineens zorgt voor al die toestanden in ziekenhuizen en griep niet.

 6. Ok. Maar ik doelde op het aantal doden. Het is toch opvallend dat de Italiaanse kranten nu ineens vol overlijdensadvertenties staan, veel meer dan normaal. Dat duidt er toch op dat er iets aan de hand is wat we nog niet helemaal snappen.

 7. @ mack: Er zijn nog heel veel vragen onbeantwoord. Vandaar mijn kreet ‘Niemand die het weet!’. Voor wat betreft de catastrofe in Italië: Doorsnee leeftijd zeer hoog, heel erg veel oude + zieke mensen; met name in Lombardije (en Venetië)
  + zeer hoge bevolkingsdichtheid in de getroffen gebieden
  + intergenerationele leefgemeenschappen
  + eerste gevallen in ziekenhuizen werden niet herkend; ziekenhuizen functioneerden zo als multiplicator
  + veel te weinig getest in het beginstadium
  + structureel te weinig beschermend materiaal aanwezig; groot deel personeel ook ziek zonder het te weten.
  + te late maatregelen.

 8. Hoewel ik je poging tot perspectiefwisseling waardeer, vind ik je bewijsvoering erg dun. Was de titel ‘Wodargs visie op de coronacrisis’ geweest, was dat anders. Met andere woorden, je baseert je op slechts één wetenschapper, die volgens jou gerenommeerd is, maar volgens veel andere wetenschappers sterk bekritiseerd wordt. Hij bedrijft eerder politiek dan dat hij zich qua medisch inzicht kan meten met de groten. Te weinig argumentatie, dus. Alleen je strofe: ‘Maar intussen is het mij, als simpele nieuwsconsument, wel duidelijk: niemand die het weet!’ is het enige in je column dat werkelijk verifieerbaar is.

 9. Er zijn meer verschillen tussen Nederland en Italië, naast de zaken die je in je reactie al noemt. Bijvoorbeeld dat veel ouderen en zieken in Nederland al in een instelling wonen. En je gaat vanuit die instelling echt niet zomaar naar een ziekenhuis. Je woont daar namelijk al omdat… je ziek bent. Raak je in zo’n instelling ziek door een virus, dan word je daar geïsoleerd, al dan niet met extra medische zorg, ook met beademing als dat nodig is. Het maakt dan niet zoveel uit welk virus dat het is, Noro, Corona, whatever.

  In Italië is dat anders; heel veel ouderen wonen nog gewoon thuis, al dan niet bij hun kinderen. Als ze dan wat gaan mankeren dan moeten ze naar het ziekenhuis. Daarnaast ga je in Nederland echt niet zomaar naar de IC; dat gebeurt alleen maar als er nog “wat te halen” is. Men gaat in Nederland weinig tot niet tegen beter weten in behandelen. In plaats van behandelen, een vervelend gesprek met de naasten. Men accepteert hier veel meer dat ouderen en zieken sterven.

  Maar… er is natuurlijk wel iets aan de hand, de ziekenhuizen stromen nu wel vol. En dat geeft, in mijn ogen terecht, veel zorgen.

 10. Ook in het Duits en ook van belang (Wodarg en anderen vanaf 2:10)!

 11. Mooi artikel! Ik denk dat er nog een politiek aspect meespeelt. Ik vraag mij namelijk steeds af waarom er zo’n groot verschil is tussen de reactie op het griepseizoen 2017/18 (geschatte oversterfte ca 9400 mensen) en de huidige corona pandemie. In 2018 was er ten tijde van de piek ook een zorgcapaciteitsprobleem, waardoor bijvoorbeeld niet-spoedeisende operaties werden afgezegd. In de piekweek stierven 1000 mensen meer dan in vergelijkbare perioden.

  Daarmee wil ik corona niet bagatelliseren, maar ik werd nieuwsgierig naar het verschil in ‘media amplification’. Kan het hiermee te maken hebben: de omvang van de 2017/18 griepepidemie werd vooral veroorzaakt omdat de influenza variant die de grootste gezondheidsproblemen veroorzaakte, niet in de jaarlijkse griepcocktail was opgenomen. Die griepprik is natuurlijk ook lastig samen te stellen, je moet in het voorjaar al een keuze maken op basis van een verwachting. Dat is een educated guess, waar gelukkig wel de knapste koppen bij betrokken zijn. Heel educated dus, maar niet waterdicht.

  Kan het zijn dat het aspect verantwoordelijkheid of zelfs aansprakelijkheid een rol speelt bij de media aandacht? Want als corona gehypet wordt – zoals sommigen beweren – dan kun je ook stellen dat de oversterfte in 2018 ‘gedownplayed’ is. “Beste griep dit jaar”. Waarmee ik niet wil zeggen dat er ook echt sprake is van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Wij kunnen dat niet beoordelen. Voor (morele) verantwoordelijkheid is echt meer nodig dan handeling-gevolg. Maar omdat een menselijke beslissing meespeelde- in plaats van het ‘onverwacht’ overspringen van een zoögeen virus – is het wel meteen gevoeliger voor een belangenspel (politiek), wat men mogelijk wilde voorkomen.

  Overigens ben ik als ethicus vooral geïntrigeerd door de morele aspecten van de discussie. We hebben het directe en aantoonbare verband tussen gedrag en gevolg op casusniveau losgelaten, en zijn nu al verontwaardigd over de relatie tussen gedrag/fenomeen en gevolg in algemene zin. Overigens is dat an sich niet ongebruikelijk, maar wel altijd interessant. Eerst werden de chinezen tot volksvijand gemaakt, toen de carnaval-vierders en nu iedereen die onvoldoende afstand houdt. De variabele die er wezenlijk toe doet, namelijk een reële inschatting van mogelijke besmettelijkheid, wordt steeds minder relevant.

  Ik sta overigens volledig achter de maatregelen, ik denk dat het goed is om te voorkomen dat veel mensen tegelijk ziek worden. Zodat er in ieder geval geen mensen sterven doordat adequate medische zorg niet beschikbaar is. Maar ik zie een verschuiving in morele verantwoordelijkheid die opmerkelijk is en afwijkt van ons ethische standaardrepertoire. In relatie tot ‘media amplification’ wordt dan over een ‘moral panic’ gesproken. Ik ga er nog eens verder over lezen en nadenken, dank voor de input!

 12. Wat ik overal mis, is de simpele vraag: wie van de overleden mensen hebben een griepvaccin gehad eind vorig jaar?

  In Italië was schijnbaar een agressieve campagne geweest, juist in de streek van noord Italië: 43000 vaccinaties.

  Verder: waarom is de griep volkomen not done om over te praten? Als je de curve corona/griep over elkaar legt, neemt corona de stijging over die bij de griep afneemt.

  Nu wordt een griepdode gebagatelliseerd (“maar van corona word je goed ziek”), maar ik ben liever goed ziek, dan de griep krijgen met hogere sterftekans.

  En zoals ook in andere zaken: Onderbouwing is nooit leverbaar. Zelfs de WHO krabbelt terug, ook hier besteden media 0,0 aandacht aan.

  Intussen hebben we laten zien hoe gehersenspoeld we zijn, en hoe makkelijk we op afstand controleerbaar zijn. Men smeekt zelfs om vrijheid op te mogen geven. Betere slaven kan geen enkel systeem zich wensen.

 13. Akkoord dat er nog heel veel niet geweten en onderzocht is . Alle specialisten in deze materie geven dat ook toe. Maar wat stellen de critici/opiniemakers voor als plan van aanpak? Het virus gewoon zijn gang laten gaan? Want in feite is het toch maar ‘een gewoon griepje?’… Mensen laten creperen in overvolle ziekenhuizen die de toeloop niet meer aankunnen? Dat heb ik bij zo’n gewoon griepje nog geen elk jaar gezien… Opinies schrijven is makkelijk, kom je ook mee in de belastelling, maar een duidelijk menselijk antwoord op hoe je dit dan wel best aanpakt vind ik niet. De beste stuurlui staan weer aan wal ….

 14. Hoi Viviane, je maakt de klassieke denkfout te menen dat er enkel de keuze is tussen A) de samenleving maandenlang op slot gooien en de daaropvolgende economische crisis. Of B) mensen laten creperen in overvolle ziekenhuizen.

  Dat zijn enkel de twee uitersten. Daartussen zij ontelbaar veel aanpakken mogelijk. Zie bijvoorbeeld Zweden.

  Of kijk onderstaand interview eens met een Duitse viroloog. Zijn betoog kort samengevat: In het Duitse Heinsberg zijn 1500 mensen met (lichte) symptomen uitvoerig getest; alles werd onderzocht (deurklinken, wc, huisdieren, etc.). Virussen werden inderdaad ook op oppervlakken vastgesteld, maar die waren niet langer reproduceerbaar; het DNA was ‘dood’ (inactief).

  Het allerbelangrijkste, ook volgens deze viroloog: testen, testen, testen. Dan pas weet je hoe de cijfers echt liggen en alleen dan kun je mensen sneller isoleren. Het enige grote gevaar is als het virus in het ziekenhuis komt, in verzorgingshuizen en andere zorginstellingen, en zich dan verspreidt. Dat is wat in Italië onder andere gebeurd is (naast de afwijkende maatschappelijke ordening, de demografie en de structuur van de zorg aldaar).

  Wat we wél weten:
  – het is nauwelijks een Schmierinfektion (infectie door aanraking van objecten)
  – het wordt wél overgedragen als mensen te dicht bij elkaar zijn (party’s, evenementen, bars etc., dus via ademdruppeltjes)

  De huidige, extreme maatregelen houden mensen niet vol. Daarom moet de kennis eindelijk gebundeld worden om een realistisch beeld te krijgen en daadwerkelijk tot een exit-strategie te kunnen komen.


  (Via Lou Bartels die het uitstekend verwoordde)

 15. Martijn G

  Wat we in ieder geval weten (of je het gelooft of niet), is dat dit virus a) erg besmettelijk is, en b) mensen in alle leeftijdscategorieën ziek maakt, waarbij er bovenmatig veel behoefte is aan medische zorg en er, meer dan bij de griep, komen te overlijden.

  Als je het virus niet indamt, dan zullen de ziekenhuizen en IC-afdelingen volledig overbelast raken, en zal medische zorg niet meer voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar zijn. Mensen die mét medische zorg nog een kans hebben te overleven, zullen sterven. Het komt neer op de schaarste in de zorg en de ethische vraag hoe je daarmee omgaat.

  Daar kun je verschillende keuzes in maken, maar vooralsnog kiezen we wereldwijd gelukkig om te proberen zoveel mogelijk mensen die ernstig ziek worden van dit virus er levend doorheen te krijgen. Dat heeft weinig te maken met sterftecijfers (absoluut, of in relatie tot eerdere epidemieën) maar meer met persoonlijk leed, de wil om te leven en het recht op medische zorg. En ja, en zijn verschillende manieren van aanpak mogelijk, maar Zweden komt er ook nog wel van terug.

 16. Hoera! Hulde voor dit integere artikel. Welke politicus zal de eerste zijn die zijn nek uit durft te steken? Inmiddels zien we in de cijfers van het RIVM het aantal ziekenhuisopnames teruglopen, geheel volgens de verwachting, naar aanleiding van de landen die ons voorgingen.

  Zien we dat landen zonder lockdown niet of nauwelijks te lijden hebben onder corona, terwijl een land als Japan hier wel een maand eerder mee geconfronteerd werd dan Nederland?

  Als iets duidelijk is, dan is het wel dat Wolfgang Wodarg gelijk heeft, net zoals Erik Snijders in Nederland die dit eerder ook al heeft gezegd op RTL nieuws, al voor de crisis uitbrak!

  Het zou onze minister-president sieren als hij toegeeft dat het fout was en de maatregelen zo snel mogelijk weer afbouwt en excuses maakt aan het Nederlandse volk voor het lijden dat hierdoor is veroorzaakt en de economische schade die is aangericht, waar we met z’n allen nog maanden, zo niet jaren mee te maken krijgen.

  Laten we vooral ook het laatste artikel van de ook door Nederland ondertekende universele verklaring van de rechten van de mens er bij halen:

  Artikel 30
  Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

 17. Zoals iemand hierboven zei: het komt neer op schaarste in de zorg. Dat is m.i. zeker een belangrijk punt. Ik vraag mezelf regelmatig af: waar komt het nou eigenlijk allemaal op neer? Dit omdat er zoveel eenzijdige berichtgeving is en zo weinig onderbouwing. We weten nog veel niet, waarom laten we ons dan gek maken?

  Probleem: te weinig IC bedden.
  Oplossing:
  – Extra geld, maar we vinden de zorg al zo duur…
  – Extra personeel, oeps we hebben al erg lang te weinig zorgpersoneel.

  Zoals hierboven in de column mooi beschreven is, kijk verder dan je neus lang is.

  Probleem:
  Er is een nieuw virus.
  Ahum, elk jaar zijn er nieuwe virussen. Dus dan is de vraag, waarom hebben we ons dit jaar gek laten maken?

  Ik denk dat de situatie in Italië een soort paniek heeft veroorzaakt in de rest van Europa. Ik hoop dat de paniek snel gaat liggen. Bedankt voor de column, het is haast een verademing om dit in deze tijd te lezen.

 18. Hilda De Corte

  Mijn mening: zoals wij (de mensheid) de laatste jaren leefden, dwz met ongezonde voeding (door velerlei oorzaken) en door hoge werkdruk, prestatiedrang, elk jaar 2 of 3 x met vakantie, liefst zo ver mogelijk en dan doodmoe thuiskomen… hebben wij al onze organen roekeloos verzwakt. Daardoor kan ons verziekt immuunsysteem niet meer de kracht opbrengen die nodig is om invasies van virussen te overwinnen.

  Bovendien is de mensheid afhankelijk geworden van onmogelijk te tellen soorten medicatie met ontelbare bijwerkingen die eveneens een aanslag op de immuniteit plegen. Hopelijk kan een normale levensstijl het tij doen keren. Minder Luxe? So what? Liever gezond!

 19. Mooi artikel! Dat ten eerste. Dat er door een paar partijen veel geld wordt verdiend aan Covid 19, lijkt me heel zeker.
  Wat ik mis op radio en tv: de tegengeluiden, zoals ik wel lees in dit artikel. Er zijn cijfers bekend van mensen die binnenkomen met een Corona virus en weer beter naar huis gaan. In Nederland registeren we alles. Waarom worden die cijfers van al die mensen die weer beter geworden zijn, niet genoemd (bij benadering)? Enkel cijfers van doden, opnames in het ziekenhuis en filmpjes van mensen die zeggen hoe ernstig ziek je ervan wordt.

  Waar blijven de verhalen en cijfers van mensen die de milde vorm van dit Corona virus hebben gehad? Mensen zijn bang, in paniek (soms) en durven de straat niet op. Nu heeft Mark R gezegd op televisie, dat 1 juni de restaurants weer open mogen en wat hoor ik om me heen? Mensen gaan nu alvast afspraken maken om de straat op te gaan en in een restaurant te gaan eten. Ze durven het weer aan, omdat het gezegd wordt op tv. De maanden maart, april en mei durfden ze nog geen boodschap te gaan doen!

  Nog iets dat mij opvalt: de reclame die nu constant voorbij komt, over een Corona app, met de zin “als ik moet kiezen tussen gezondheid en privacy, kies ik voor gezondheid.“ Moeten we die reclame steeds maar zien? Ja! Dat is de bedoeling. Als er een app komt, moeten we die massaal gaan installeren en u mag raden welk doel dat dient.
  Hoe lang zal het blijven duren, “het tijdelijke abnormaal”?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top