Vogels kijken, een passie voor het leven (2)

Na afloop van mijn optreden was er intense emotie, want het beeld dat de meeste vogelaars van zichzelf en van de wereld hadden, was voorgoed veranderd. Ik zag veel tranen bij de volwassenen en dat slaat dan direct over op de kinderen die dan bij mij komen voor troost.
Lees verder

Beroepsrisico

Overdag was het ook prijsschieten. De terroristen openden meestal al op vijfhonderd meter afstand het vuur, zo meldde de Volkskrant. Onze jongens hoefden niet eens dekking te zoeken. Kalashnikovs van de Taliban reiken namelijk niet verder dan driehonderd meter.
Lees verder

Tijd voor gebed

Het bezoek aan de familie Roest boezemde mij angst in. Zij zijn onverbeterlijk dwalenden die er behagen in scheppen te leven volgens de lage lusten van Sodom en Gomorra. O Heer, ik bad U om kracht en U schonk mij kracht.
Lees verder

Lieve Heleen

Natuurlijk kom jij voor in mijn allerstoutste fantasie. Dat is fijn voor je lezeressen want zij lezen het liefst over jou. We zijn samen bij jou thuis. Ton is naast het huis druk bezig met de Kip-caravan en we weten allebei: die zien we voorlopig niet terug.
Lees verder

Hippocrates was illegaal

"Aha, meneer is van de snuggere. Well, in that geval you know what? Every day rijden we even langs, just to see if you are not dead. And if we think, oei, he is bijna dead, we will bring you to hospital, yes? Just like Hippocrates wants".
Lees verder

Willy van de Kerkhof en de kunst

En nu zit Willy dus in een oranje legertank. In elkaar gedoken, met het hoofd tussen de knieën geklemd. Alles schudt en trilt. Willy vindt dat machtig mooi. Het geronk van de motoren, de geur van verse diesel.
Lees verder

De beautyperikelen van Agnes Kant

Ach, wie twee jaar terug de ontluisterende documentaire 'De Tweede Kamer' heeft gezien, kijkt nergens meer van op. Agnes komt vier keer in beeld. Een keer om na een mislukt debat door Jan Marijnissen stijf te worden gescholden en drie keer om uitgebreid haar lippen te stiften.
Lees verder

Holland über alles

De man bekijkt zichzelf al marcherend in de spiegeling van een winkelruit. Hij doet er nog een schepje bovenop. Heupen scharnieren als nooit tevoren, de benen gaan nog hoger de lucht in. Een teenslipper verdwijnt met een sierlijke boog tussen een kluwen fietsen.
Lees verder