Burgernet

De e-mail aan de burgemeester van Nieuwegein

Geachte burgemeester De Vos,

Ik mail u omdat u als burgemeester verantwoording draagt voor de openbare orde en veiligheid in Nieuwegein, en tevens – naar ik aanneem – hoofd der politie bent.

Ik maak mij ernstig zorgen over ‘Burgernet’, een initiatief waaraan iedere inwoner van Nieuwegein kan meedoen, mits hij of zij maar ouder is dan 18 jaar. Ook mijn overbuurman heeft zich naar eigen zeggen recentelijk aangemeld. Dit vertelde hij mij gisterochtend. Om klokslag half negen belde hij bij mij aan en informeerde (met een notitieblokje in de hand) of ik kon aantonen mijn hondenbelasting reeds te hebben betaald.

Slechts gekleed in mijn ochtendjas en nog half slapende, was ik dermate overbluft dat ik hem mijn mapje met giroafschriften heb laten zien. Nu twijfel ik of ik dat wel had moeten doen – ondanks het feit dat mijnoverbuurman wel aangaf mij nu niet meer als ‘verdachte’ te beschouwen. Toen ik hem vroeg waarvan ik dan werd verdacht, vertelde hij slechts dat het zijn plicht was het een en ander te controleren, om zo een bijdrage te leveren aan onze leefomgeving.

Graag verneem ik dan ook van u wat mijn overbuurman allemaal wel en niet mag doen als burgerinformant der politie.
L. Koelman sr.
[in oorspronkelijke mail is een pseudoniem gebruikt]

Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Op 19 mei heeft u per email een vraag gesteld aan de burgemeester inzake het project Burgernet. Hij zou u het antwoord op deze vraag graag per brief willen toelichten. Ik zou u daarom willen vragen naar welk adres wij de brief kunnen sturen.

Met vriendelijke groeten,

Mw. D. Lenten
Beleidsmedewerker Veiligheid
Gemeente Nieuwegein

De e-mail terug

Geachte mevrouw Lenten,

Dank voor uw reactie namens de burgemeester. De afgelopen dagen is er veel gebeurd. Zelfs zoveel, dat ik niet meer met een gerust hart in mijn eigen woning kan verblijven. Ik ervaar de controles van mijn overbuurman als een inbreuk op mijn privé-leven.

Om u een indruk te geven (en om bewijs in handen te hebben), heb ik met de digitale camera van mijn schoonzoon enkele foto’s genomen. Mijn overbuurman dacht blijkbaar dat ik niet thuis was en zag zijn kans schoon. Pas bij de derde foto merkte hij me op.

Mijn overbuurman begrijpt niet waarom ik me aan zijn gedragingen stoor wanneer ik niets te verbergen heb. Daarom heeft hij aangekondigd mij extra in de gaten te houden.

Wat zijn mijn rechten als burger in dit land? Ik ben ten einde raad en logeer sinds eergisteren bij mijn dochter in Tilburg. Ik mag daar blijven zolang als ik wil, dus stuurt u daar maar de brief naartoe.

L. Koelman sr.
p/a xxxxxxx x
xxxx xx xxxxxx

Het antwoord

Geachte heer Koelman,

De brief van de burgemeester zal ik naar het adres van uw dochter in Tilburg sturen.

De situatie die u schetst in uw email vind ik dermate zorgwekkend dat ik graag zou ik dan ook de naam en het adres van uw overbuurman willen weten. Zou u mij dat kunnen emailen? Alvast hartelijk bedankt.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de politie aangezien datgene waar uw buurman nu mee bezig is lijkt op stalking en in de verste verte niets met Burgernet te maken heeft. U kunt dan contact opnemen met Dhr. de Leeuw, wijkchef van de politie Nieuwegein.

Met vriendelijke groeten,

Mw. D. Lenten
Gemeente NieuwegeinDe e-mail terug

Geachte mevrouw Lenten,

Dank voor uw reactie. Ik zie het schrijven van onze burgemeester graag tegemoet, zodat ik weet wat mijn rechten zijn en hoe ik mij tegen het Burgernet-initiatief van mijn overbuurman teweer kan stellen. Want in essentie werkt hij toch voor u; de lokale overheid.

Daarom begrijp ik eerlijk gezegd niet waarom ik u de naam en het adres van mijn overbuurman moet geven. Ik mag toch hopen dat u al uw informanten kent en minimaal heeft gescreend?

Zoals ik reeds eerder aangaf, heb ik meerdere foto’s gemaakt van mijn overbuurman. Deze doe ik u hierbij toekomen. Het heerschap is duidelijk zichtbaar, dunkt mij. U ziet hem op de ene foto in compromitterende pose onder de poort door gluren.


Op de andere foto kunt u zien hoe hij zich, via het ruitje boven de voordeur, visueel toegang tracht te verschaffen tot mijn woning.

Weet u wel dat ik de oorlog nog heb meegemaakt?

Met de meeste hoogachting,

L. Koelman sr.

Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Middels deze brief wil ik u antwoorden geven op de vragen welke u per e-mail aan mij gestuurd heeft op 19 mei j.l.

Burgernet is een initiatief waar inwoners van Nieuwegein vrijwillig aan mee kunnen doen. Het project werkt als volgt, naar aanleiding van een melding van bij de politie met een duidelijk signalement kan een Burgernet-actie gestart worden. Op dat moment krijgen de deelnemers die wonen in een bepaalde straal van waar het incident plaats gevonden heeft een telefoontje. Aan de telefoon krijgt u een bandje met de tekst dat er een Burgernet-actie is en dat u verzocht wordt uit te kijken naar bijvoorbeeld een man met een gele jas en rood petje op een grijze fiets. Op dat moment is het de bedoeling dat u naar het raam loopt om te kijken of u iets of iemand ziet dat / die aan het opgegeven signalement voldoet. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u naar buiten gaat of achter de persoon aan gaat. Zodra u de persoon ziet kunt u een speciaal telefoonnummer bellen waarmee u dan direct toegang krijgt tot de meldkamer. U geeft daar door wat u gezien heeft en de meldkamer kan aan de hand daarvan aan de bestuurder de surveillanceauto van de politie de aangeven in welke richting hij / zij zijn of haar weg moet vervolgen.

De deelname van de burgers van Nieuwegein bij Burgernet bestaat louter en alleen uit datgene wat u in het voorgaande heeft kunnen lezen. Datgene wat uw buurman gedaan heeft, is in ieder geval niet in het kader van Burgernet geweest. Ik kan me voorstellen dat u zich niet prettig voelt door de ontstane situatie, u kunt hiervoor contact opnemen met de politie en vragen naar de wijkchef zodat de politie in overleg met u iets aan deze vervelende situatie kan doen.

Deelname aan het project omhelst dus alleen het uitkijken naar een bepaalde persoon of voorwerp die / dat voldoet aan het opgegeven signalement n.a.v. een telefoontje van de meldkamer en daarna het terugbellen indien u diegene / datgene wat gezocht werd gezien heeft.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

Burgemeester van Nieuwegein

Drs. C.M. de Vos

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Ik werk voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!