Geachte heer Moszkowicz, amice!

Tot mij wendde zich de heer Koelman inzake het volgende. Afgelopen maandag heeft u via diverse media uw liefdesrelatie met juffrouw Eva Jinek wereldkundig gemaakt. Insteek van de berichtgeving: als 49-jarige ‘confrère op zijn retour’ heeft u toch maar mooi de 31-jarige Journaal-lezeres Eva Jinek voorbij haar remmingen gelokt. Een prestatie waar cliënt in rationele zin louter bewondering voor heeft. Hij erkent tevens dat u beiden nu al hét liefdeskoppel van 2010 bent.

Juffrouw Jinek en u kregen een verhouding nadat zij u had geïnterviewd voor het blad Linda. Een tweegesprek waarin u beiden, in weinig verhullende bewoordingen, de grenzen van het seksueel betamelijke overschrijdt. Media citeerden er afgelopen maandag gretig uit.

Dit interview, plus de onverbloemde trots waarmee u uw liefdesrelatie wereldkundig meende te moeten maken, heeft de heer Koelman aanzienlijke geestelijke schade berokkend. Concreet: cliënt visualiseert nieuws, met als gevolg dat hij nu al dagen rondloopt met, zoals hij dat zelf uitdrukt, “het beeld van een naakte Bram Moszkowicz in mijn hoofd”. Voor cliënt een nauwelijks te dragen lijden. Zoals een kind getraumatiseerd kan raken bij de aanblik van copulerende ouders, zo heeft cliënt door uw seksuele escapades last van slapeloosheid en angstaanvallen.

Het is steeds dezelfde nachtmerrie die hem parten speelt. Ik citeer cliënt wederom: “Bram Moszkowicz in zijn Hästens-bed, met die dikke bleke dijen, zwoegend bovenop Eva Jinek”. In de angstdromen van cliënt voert u uw heupwerk in ijltempo op terwijl u steeds sneller de woorden “IN-FAAM-AB-JECT! IN-FAAM-AB-JECT!” bezigt. Elke nachtmerrie eindigt met uw ontlading, steeds weer tussen de borsten van juffrouw Jinek. Zoals cliënt het verwoordt: “Bram Moszkowicz, schenkend en schenkend tot hij niets meer te schenken heeft”. De rest van deze angstdroom laat zich raden. Juffrouw Jinek gilt “boobies!” waarop u, met dat hoge overslaande stemmetje van u, kreunt: “ik hoor het u zeggen”.

Resumerend: door uw toedoen durft cliënt niet meer te slapen. Hij ontbeert iedere vorm van nachtrust, is doodop en ten einde raad. Dientengevolge heeft hij mij opgedragen u te sommeren de relatie per direct te beëindigen. Zo niet, dan zal cliënt u aansprakelijk houden voor alle reeds geleden schade, alsmede toekomstige schade welke uit uw seksueel handelen voortvloeit.

Hoogachtend en sans prejudice,

Mr. G. Spong

close

Genoten? Ontvang mijn schrijfsels dan gratis in je mailbox!