Achthonderd delen door drie

De e-mail aan Natrena

Geachte dame/heer,

Onlangs kocht ik in een filiaal van Albert Heijn een navulverpakking van uw product ‘Natrena’, met daarop de vermelding dat de inhoud zou bestaan uit 800 (achthonderd) stuks van uw kunstmatige zoetjes voor koffie en/of thee.

Na opening trof ik 3 (drie) afzonderlijke zakjes aan, waardoor bij mij de vraag rees, hoe u 800 zoetjes in drie zakjes krijgt. Een kleine rekensom leerde mij dat in één van deze drie zakjes twee zoetjes extra zouden moeten zitten, teneinde de somma van 800 stuks te halen.

Wie schetste echter mijn verbazing toen na telling bleek dat alledrie de zakjes exact 266 (tweehonderdzesenzestig) zoetjes bevatten. Bij elkaar dus 798 (zevenhonderdachtennegentig) zoetjes. Ik kan dan ook niet anders, dan concluderen dat u in dezen de schijn behoorlijk tegen heeft. Immers, wanneer u in elk zakje 267 (tweehonderdzevenenzestig) zoetjes stopt, komen we uit op de somma van 801 (achthonderdeneen) stuks. Blijkbaar vond u dat te veel van het goede.

Ik voel mij dan ook behoorlijk door u in het ootje genomen. U heeft immers de wettelijke verplichting de consument naar waarheid te informeren. Graag hierop per omgaande uw reactie.

L. Koelman
(gepensioneerd notaris)

[in oorspronkelijke e-mail is andere naam gebruikt – LK]


Het antwoord

= Dit bericht is een geautomatiseerde bevestiging van ontvangst =

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw bericht over Natrena. Wij zullen uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Natrena ConsumentenserviceDe e-mail terug

Geachte dame/heer,

Tot op heden heb ik (behalve een ontvangstbevestiging) nog geen antwoord van u mogen ontvangen op mijn e-mail van enige dagen geleden (zie onder). Wanneer u – om wat voor reden dan ook – niet wenst te antwoorden, dan lijkt het me niet meer dan billijk dat u mij daarvan in kennis stelt.

Hoogachtend,

L. Koelman
(gepensioneerd notaris)Het antwoord

Geachte heer/mevrouw Koelman,

Hartelijk dank voor uw bericht over Natrena.

U schrijft dat u van ons geen antwoord hebt ontvangen op uw eerdere bericht. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Helaas is het voor ons echter niet mogelijk om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan.

U heeft ons geschreven dat u te weinig zoetjes in een navulverpakking heeft aangetroffen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Onze verpakkingen worden tijdens het productieproces allemaal gewogen. Als een verpakking te weinig weegt, omdat er te weinig zoetjes inzitten, wordt deze uit het productieproces verwijderd.

Helaas is de verpakking die u aantrof, niet tijdens deze kwaliteitscontrole opgemerkt. Hiervoor bieden wij u onze excuses aan.

Uw klacht hebben wij dan ook aan de productie-afdeling doorgegeven, met het verzoek de controle te verscherpen.

Wij waarderen het zeer, dat u de moeite genomen hebt om ons van deze fout op de hoogte te brengen. Wij willen u daarom ook graag een nieuwe verpakking Natrena zoetjes toesturen. Wij verzoeken u vriendelijk om aan ons in een antwoord op dit bericht uw adresgegevens door te geven, zodat wij u deze nieuwe verpakking kunnen toesturen.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Banu Koca
Douwe Egberts ConsumentenserviceDe e-mail terug

Geachte heer/mevrouw Koca,

Ik schrijf u niet omdat ik een nieuwe verpakking Natrena zoetjes van u wil. Op een dergelijke wijze producten ‘bietsen’ is mij vreemd. Zo ben ik niet opgevoed door mijn vader en moeder zaliger.

Ik wil uitsluitsel over het productieproces en hoe u denkt de controle te verscherpen. In dat kader verneem ik dan ook graag van u hoeveel 1 (één) Natrena-zoetje weegt en in hoeverre uw weegapparatuur in staat is het verschil te onderkennen tussen een zakje met 266 (tweehonderdzesenzestig) en een zakje met 267 (tweehonderdzevenenzestig) zoetjes. Immers, er van uitgaande dat de somma van 800 (achthonderd) zoetjes exact klopt, dient een navulverpakking 1 (één) zakje van 266 (tweehonderdzesenzestig) en 2 (twee) zakjes van 267 (tweehonderdzevenenzestig) zoetjes te bevatten.

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u,

Hoogachtend,
L. Koelman
(gepensioneerd notaris)

P.S. U moet begrijpen dat dit voor mij een principekwestie is. Aan de hand van uw antwoord zal ik daarna alsnog beslissen of ik aanspraak wens te maken op de (2) twee zoetjes die u mij heeft onthouden.Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Hartelijk dank voor uw reactie, waarin u schrijft dat u niet tevreden bent met ons antwoord.

Wij hebben daarom nogmaals navraag voor u gedaan bij onze deskundigen. Wij kunnen u meedelen dat onze Natrena navulverpakkingen worden afgevuld volgens de EU richtlijnen. Dit betekent dat elk afzonderlijk zakje gemiddeld 270 zoetjes bevat. In onze productielijn zitten speciale weegschalen ingebouwd die dit aantal controleren. Echter, het kan incidenteel voorkomen dat een verpakking één of twee zoetjes te veel of te weinig bevat. Het spijt ons dat u een verpakking hebt aangetroffen waarin twee zoetjes te weinig zaten.

Klachten als die van u geven wij overigens altijd door aan de verantwoordelijke personen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Banu Koca
ConsumentenserviceDe e-mail terug

Geachte heer/mevrouw Koca,

Hartelijk dank voor uw antwoord. Vooralsnog neem ik hier genoegen mee en vertrouw erop dat mijn klacht voor u voldoende reden is om de betreffende productielijn scherp in de gaten te blijven houden. Wellicht dienen de EU richtlijnen in deze aangescherpt te worden. Ik zal er de Europese Commissie over berichten.

Teneinde deze kwestie naar behoren af te handelen, lijkt het mij niet meer dan billijk dat u mij alsnog die 2 (twee) zoetjes doet toekomen, die u mij abusievelijk onthouden heeft.

U kunt beide zoetjes sturen naar:
L. Koelman
Xxxxxxx xx
xxxx xx Xxxxxxxxx
[adres verwijderd – LK]

Vetrouwende op een nauwkeurige afhandeling uwerzijds,

Hoogachtend,
L. Koelman
(gepensioneerd notaris)Het (weinig nauwkeurige) antwoord

Een dispender met vierhonderd zoetjes.
 

Meer Brandbrieven lezen?

Mijn beste zijn verzameld in dit boek!

Luuk Koelman
Luuk Koelman

Columnist (o.a. voor Nieuwe Revu), ghostwriter en schrijfcoach. Hij werkt voor mensen die graag schrijven én voor mensen die liever niet schrijven.

Abonneer je op mijn gratis nieuwsbrief!